Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2000 z dne 6. 11. 2000

Kazalo

4209. Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, stran 10733.

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi poročila mandatno-imunitetne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi s predlogom za potrditev mandatov na 1. seji, dne 27. 10. 2000, na podlagi 7. člena zakona o poslancih in 14. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji
S K L E P
Potrdijo se mandati vsem poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, izvoljenim na volitvah 15. oktobra 2000 po seznamu izvoljenih kandidatov:
1. ANTON ANDERLIČ, rojen 4. 6.1956,
  stanujoč Topniška 45, Ljubljana;
2. SONJA AREH LAVRIČ, rojena 22. 4. 1947,
  stanujoča Partizanska 8, Slovenj Gradec;
3. JOŽE AVŠIČ, rojen 20. 2. 1949,
  stanujoč Topliška cesta 11, Čatež ob Savi;
4. dr. ANDREJ BAJUK, rojen 18. 10. 1943,
  stanujoč Prijateljeva 13 a, Ljubljana;
5. BOGDAN BAROVIČ, rojen 31. 7. 1955,
  stanujoč Gimnazijska cesta 5, Trbovlje;
6. ROBERTO BATTELLI, rojen 19. 10. 1954,
  stanujoč Ulica ob spomeniku 6, Bertoki, Koper;
7. IGOR BAVČAR, rojen 28. 11. 1955,
  stanujoč V Murglah 67 c, Ljubljana;
8. dr. JOŽEF BERNIK, rojen 13. 4. 1924,
  stanujoč Puštal 12, Škofja Loka;
9. SAMO BEVK, rojen 27. 8. 1956,
  stanujoč Mestni trg 4, Idrija;
10. IVAN BOŽIČ, rojen 3. 8. 1939,
   stanujoč Rutarjeva 10, Tolmin;
11. dr. MIHAEL BREJC, rojen 15. 11. 1947,
   stanujoč Ulica 7. avgusta 31, Dob;
12. STANISLAV BRENČIČ, rojen 8. 4. 1950,
   stanujoč Notranjska 29/b, Logatec;
13. JANEZ CIMPERMAN, rojen 1. 6. 1951,
   stanujoč Kot 35, Ig;
14. FRANCE CUKJATI, rojen 15. 2. 1943,
   stanujoč Lesno brdo 72, Vrhnika;
15. FRANC ČEBULJ, rojen 21. 8. 1952,
   stanujoč Adergas 27, Cerklje na Gorenjskem;
16. VOJKO ČELIGOJ, rojen 19. 7. 1938,
   stanujoč Hrib svobode 8, Ilirska Bistrica;
17. dr. LUCIJA ČOK, rojena 7. 4. 1941,
   stanujoča Kvedrova 16, Koper;
18. SILVA ČRNUGLJ, rojena 29. 12. 1954,
   stanujoča Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana;
19. ANTON DELAK, rojen 20. 8. 1927,
   stanujoč Ulica Florjana Pohlina 3, Žalec;
20. MARKO DIACI, rojen 20. 3. 1971,
   stanujoč Vrbno 25 d, Šentjur;
21. dr. JANEZ DRNOVŠEK, rojen 17. 5. 1950,
   stanujoč Murgle 77, Ljubljana;
22. JANEZ DROBNIČ, rojen 23. 10. 1957,
   stanujoč Tbilisijska 26, Ljubljana;
23. GEZA DŽUBAN, rojen 6. 11. 1943,
   stanujoč Dolga ulica 78, Moravske Toplice;
24. ANDREJ FABJAN, rojen 8. 5. 1957,
   stanujoč Stražnji vrh 1, Črnomelj;
25. dr. SLAVKO GABER, rojen 29. 1. 1958,
   stanujoč Mlinska 20, Ljubljana;
26. mag. MITJA GASPARI, rojen 25. 11. 1951,
   stanujoč Pod brezami 17, Ljubljana;
27. ANDREJ GERENČER, rojen 28. 11. 1941,
   stanujoč Prešernova 17, Murska Sobota;
28. LJUBO GERMIČ, rojen 19. 11. 1960,
   stanujoč Kolodvorska 29/a, Ruše;
29. mag. ZORAN GRAČNER, rojen 28. 8. 1970,
   stanujoč Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje
30. LEOPOLD GROŠELJ, rojen 13. 8. 1941,
   stanujoč Log 2, Hrastnik;
31. FRANC (FERI) HORVAT, rojen 26. 9. 1941,
   stanujoč Trubarjeva 5, Radenci;
32. BRANKO JANC, rojen 26. 4. 1956,
   stanujoč Grebenčeva 5 a, Leskovec pri Krškem;
33. IVAN (JANEZ) JANŠA, rojen 17. 9. 1958,
   stanujoč Brinje I/55, Grosuplje;
34. ZMAGO JELINČIČ, rojen 7. 1. 1948,
   stanujoč Tivolska 13, Ljubljana;
35. MIRAN JERIČ, rojen, 6. 6. 1958,
   stanujoč Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik;
36. JOŽEF JEROVŠEK, rojen 1. 2. 1950,
   stanujoč Spodnja nova vas 39, Slovenska Bistrica;
37. AURELIO JURI, rojen 27. 7. 1949,
   stanujoč Cankarjeva 10, Koper;
38. JELKO KACIN, rojen 26. 11. 1955,
   stanujoč Spodnja Besnica 66 a, Spodnja Besnica, Kranj;
39. FRANC KANGLER, rojen 8. 7. 1965,
   stanujoč Cesta 4. julija 61, Spodnji Duplek;
40. BLAŽ KAVČIČ, rojen 3. 10. 1951,
   stanujoč Forme 31, Žabnica, Škofja Loka;
41. JOŽEF (JOŽE) KAVTIČNIK, rojen 16. 3. 1953,
   stanujoč Ljubljanska 38/a, Velenje;
42. IVAN KEBRIČ, rojen 18. 12. 1925,
   stanujoč Ulica Pohorskega bataljona 63, Maribor;
43. BRANKO KELEMINA, rojen 20. 8. 1952,
   stanujoč Blanca 48, Blanca;
44. BOJAN KONTIČ, rojen 23. 7. 1961,
   stanujoč Koroška cesta 33 a, Velenje;
45. mag. JANEZ KOPAČ, rojen 28. 7. 1961,
   stanujoč Kotnikova ulica 22, Ljubljana;
46. MILAN KOPUŠAR, rojen 9. 12. 1960,
   stanujoč Gabrke 24, Šoštanj;
47. JANEZ KRAMBERGER, rojen 1. 11. 1961,
   stanujoč Spodnji Porčič 20, Lenart;
48. LEOPOLD (LEO) KREMŽAR, rojen 30. 1. 1949,
   stanujoč Ulica Kirbiševih 69/e, Miklavž na Dravskem polju;
49. MAKSIMILJAN LAVRINC, rojen 8. 12. 1948,
   stanujoč Pot na Poljane 4 a, Kamnik;
50. PETER LEVIČ, rojen 6. 9. 1969,
   stanujoč Kunaverjeva 7, Ljubljana;
51. LIDIJA MAJNIK, rojena 10. 2. 1953,
   stanujoča Orešje 110, Ptuj;
52. JURIJ MALOVRH, rojen 22. 4. 1946,
   stanujoč Podgrad 38/a, Šentjur pri Celju;
53. IVAN MAMIĆ, rojen 29. 2. 1944,
   stanujoč Skrilje 70 e, Dobravlje;
54. DORIJAN MARŠIČ, rojen 27. 9. 1962,
   stanujoč Ulica Generala Levičnika 34 a, Koper;
55. RUDOLF MOGE, rojen 20. 3. 1944,
   stanujoč Terčeva 16, Ribniško selo, Maribor;
56. BORUT PAHOR, rojen 2. 11. 1963,
   stanujoč Na Pristavi 47, Šempeter pri Gorici;
57. ANTON (TONE) PARTLJIČ, rojen 5. 8. 1940,
   stanujoč Dvoržakova ulica 10, Maribor;
58. IRMA PAVLINIČ KREBS, rojena 3. 4. 1963,
   stanujoča Kotlje 3 C, Kotlje, Ravne na Koroškem;
59. SAŠO PEČE, rojen 3. 5. 1971,
   stanujoč Rasbergerjeva 2, Maribor;
60. RUDOLF PETAN, rojen 23. 6. 1949,
   stanujoč Mizarska 30, Slovenske Konjice;
61. ALOJZ PETERLE, rojen 5. 7. 1948,
   stanujoč Vodovodna cesta 3 a, Ljubljana;
62. JANEZ PODOBNIK, rojen 17. 9. 1959,
   stanujoč Sedejev trg 3, Cerkno;
63. VALENTIN POHOREC, rojen 1. 1. 1941,
   stanujoč Vranji vrh 8/a, Šentilj;
64. mag. MAJDA POTRATA, rojena 30. 5. 1948,
   stanujoča Cesta proletarskih brigad 55, Maribor;
65. MIRAN POTRČ, rojen 27. 3. 1938,
   stanujoč Poljanska 19, Ljubljana;
66. MARIA POZSONEC, rojena 16. 1. 1940,
   stanujoča Dolga vas 4/c, Lendava;
67. CIRIL PUCKO, rojen 7. 9. 1958,
   stanujoč Poljska 3, Turnišče;
68. FRANC PUKŠIČ, rojen 24. 11. 1955,
   stanujoč Vintarovci 43 c, Vintarovci, Destrnik;
69. FRANCI ROKAVEC, rojen 12. 9. 1963,
stanujoč Zgornja Jevnica 12, Kresnice;
70. mag. ANTON ROP, rojen 27. 12. 1960,
   stanujoč Pot na Črno 15, Vodice;
71. PAVEL RUPAR, rojen 21. 5. 1960,
   stanujoč Cesta Kokrškega odreda 27, Križe;
72. dr. DIMITRIJ RUPEL, rojen 7. 4. 1946,
   stanujoč Grudnovo nabrežje 11, Ljubljana;
73. DANICA SIMŠIČ, rojena 22. 2. 1955,
   stanujoča Preglov trg 10, Ljubljana;
74. ALOJZ SOK, rojen 27. 3. 1959,
   stanujoč Ptujska 12 b, Ormož;
75. FRANC SUŠNIK, rojen 4. 9. 1955,
   stanujoč Čeplje 1 c, Vransko;
76. MAJDA ŠIRCA, rojena 20. 4. 1953,
   stanujoča Gregorčičeva 13/a, Ljubljana;
77. JOŽEF ŠPINDLER, rojen 13. 9. 1943,
   stanujoč Maistrova 2, Ljutomer;
78. IGOR ŠTEMBERGER, rojen 5. 11. 1971,
   stanujoč Maistrova 18, Ilirska Bistrica;
79. MATJAŽ ŠVAGAN, rojen 21. 5. 1963,
   stanujoč Izlake 19, Izlake;
80. JOŽE TANKO, rojen 16. 4. 1956,
   stanujoč Breg 82, Ribnica;
81. DAVORIN TERČON, rojen 2. 1. 1961,
   stanujoč Cesta na Lenivec 16, Sežana;
82. MARIJA ANA TISOVIC, rojena 31. 3. 1942,
   stanujoča Mizarska 29/a, Slovenske Konjice;
83. VILI TROFENIK, rojen 5. 9. 1943,
   stanujoč Mihovci 104, Velika Nedelja;
84. JANKO VEBER, rojen 30. 7. 1960,
   stanujoč Ulica heroja Marinclja 9, Kočevje;
85. mag. ANDREJ VIZJAK, rojen 6. 8. 1964,
   stanujoč Ulica stare pravde 28, Brežice;
86. BOGOMIR VNUČEC, rojen 22. 2. 1966,
   stanujoč Gubčeva ulica 4, Radovljica;
87. DUŠAN VUČKO, rojen 22. 11. 1964,
   stanujoč Jelovška cesta 34 a, Bohinjska Bistrica;
88. CVETA ZALOKAR ORAŽEM, rojena 15. 4. 1960,
   stanujoča Poljska cesta 10 b, Domžale;
89. BOGOMIR (MIRKO) ZAMERNIK, rojen 8. 11. 1964,
   stanujoč Podvolovljek 42, Luče;
90. MAJDA ZUPAN, rojena 27. 12. 1950,
stanujoča Na vasi 30, Rakek.Št. 020-02/92-27/119
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.
Predsedujoči
dr. Jožef Bernik l. r.

AAA Zlata odličnost