Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2000 z dne 20. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2000 z dne 20. 9. 2000

Kazalo

3753. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel - dopolnjene 2000, stran 9936.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Občine Kostel dne 13. 9. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel – dopolnjene 2000
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kočevje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Kostel – dopolnjene 2000.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa z osnutkom odloka, bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kostel, Vas 1, 1336 Vas (ogled je možen v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 14. ure, v sredo od 9. do 16. ure). Javna razgrnitev dokumenta se bo začela naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo naknadno objavljeno na krajevno običajen način.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 351-03 01/99
Vas, dne 13. septembra 2000.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.