Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/1999 z dne 3. 12. 1999

Kazalo

4688. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Videm, stran 14753.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/96, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Videm na 7. redni seji dne 29. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Videm
1. člen
V 1. členu odloka o komunalnih taksah v Občini Videm (Uradne objave občine Videm, št. 1 letnik 2/97) se črta 9. točka.
Dosedanja 10., 11. in 12. točka postanejo 9., 10. in 11. točka.
2. člen
Tarifna številka 9. odloka o komunalnih taksah Občine Videm se črta. Dosedanje tarifne številke 10., 11. in 12. postanejo tarifne številke 9., 10. in 11.
3. člen
V tarifni številki 11 odloka o komunalnih taksah se v prvem odstavku črtata besedi “Gruškovje in”.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 031-01-232/99
Videm, dne 25. novembra 1999.
Župan
Občine Videm
Franc Kirbiš, inž. l. r.