Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1999 z dne 12. 11. 1999

Kazalo

4385. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, stran 13681.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 7. in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko na seji dne 26. 8. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Vransko in ceste med naselji v Občini Vransko in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank dne 15. 7. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 75/98) z dne 4. 11. 1998.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/010-99
Vransko, dne 26. avgusta 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost