Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024

Kazalo

769. Sklep o začetku postopka priprave tehnične posodobitve izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – SD OPN 3, stran 1978.

  
Na podlagi drugega odstavka 141. člena in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je župan Občine Prebold sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave tehnične posodobitve izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – SD OPN 3 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne samostojni postopek tehnične posodobitve grafičnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 143/22), po postopku in na način, ki ga v 142. členu določa Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-3).
2. člen 
(razlogi za uvedbo postopka) 
S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold s katastrom nepremičnin na celotnem območju Občine Prebold.
3. člen 
(potrjevanje) 
Tehnično posodobljen prostorski izvedbeni akt izdelata pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni inženir s področja geodezije, ki potrdita, da so izpolnjene zahteve iz drugega odstavka 141. člena ZUreP-3 in pogoji za uporabo samostojnega postopka tehnične posodobitve v skladu s 142. členom ZUreP-3.
4. člen 
(objava gradiva in vključevanje javnosti) 
(1) Ministrstvo pred objavo gradiva na spletnih straneh ministrstva v sedmih dneh preveri, ali je gradivo pripravljeno v tehnično ustrezni obliki in o tem obvesti pripravljavca prostorskega akta.
(2) Občina Prebold osnutek tehnično posodobljenega izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Prebold – SD OPN 3 in Elaborat tehnične posodobitve objavi na spletni strani Občine Prebold www.prebold.si. Vpogled v gradivo se omogoči tudi na sedežu Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.
(3) Javnosti se omogoči dajanje predlogov in pripomb na objavljeno gradivo v roku 15 dni od objave. Natančnejši roki in način oddajanja pripomb se objavijo z javnim naznanilom o javni razgrnitvi na občinski spletni strani.
5. člen 
(sprejem) 
(1) Občina na podlagi pripomb javnosti in skladno s stališči do pripomb pripravi predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta ter ga predloži v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.
(2) Občinski svet sprejme predlog tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prostorskem informacijskem sistemu.
(3) Občina pošlje gradivo tehnično posodobljenega občinskega prostorskega izvedbenega akta in sklep na ministrstvo, ki ga objavi v prostorskem informacijskem sistemu ministrstva.
6. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3503-0001/2024-1
Prebold, dne 19. marca 2024
Župan 
Občine Prebold 
mag. Marko Repnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti