Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2024 z dne 26. 3. 2024

Kazalo

766. Pravilnik o načinu ugotavljanja kroga upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega prispevka, stran 1976.

  
Na podlagi sedmega odstavka 39. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrico za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu ugotavljanja kroga upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega prispevka 
1. člen 
Ta pravilnik določa način ugotavljanja kroga upravičencev, ki jim je priznana pravica do plačila obveznega zdravstvenega prispevka z odločbo centra za socialno delo, za katere obvezni zdravstveni prispevek plača Republika Slovenija.
2. člen 
Do plačila obveznega zdravstvenega prispevka je upravičena zavarovana oseba, ki je na podlagi odločbe centra za socialno delo upravičena do pravice do plačila obveznega zdravstvenega prispevka, če:
– je obvezno zdravstveno zavarovana v skladu z 11., 13., 20. ali 21. točko prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ),
– je obvezno zdravstveno zavarovana kot družinski član zakonec v skladu s 1. točko pod a) prvega odstavka 20. člena ZZVZZ ali kot starš v skladu s 3. točko pod b) prvega odstavka 20. člena ZZVZZ ali
– gre za zavarovanca iz tretjega ali četrtega odstavka 35. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23).
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-2/2024
Ljubljana, dne 7. februarja 2024
EVA 2024-2611-0009
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
Soglašam! 
dr. Valentina Prevolnik Rupel 
ministrica 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti