Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2024 z dne 29. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2024 z dne 29. 2. 2024

Kazalo

441. Odlok o opravljanju zdravniške službe v času stavke, stran 1331.

  
Na podlagi prvega odstavka 5. člena, prvega odstavka 7. člena in 15. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91) in tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22), v zvezi z drugim odstavkom 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1) ter 44. člena in prvega stavka prvega odstavka 46. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21 in 136/23 – ZIUZDS) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o opravljanju zdravniške službe v času stavke 
1. člen 
Ta odlok določa zdravniške storitve v času stavke, ki traja od 15. januarja 2024:
1. katerih opustitev bi poleg storitev, ki so primeroma naštete v zakonu, ki ureja zdravniško službo, v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt ali
2. so potrebne za zagotavljanje zdravja ljudi in varnosti premoženja ali
3. so nenadomestljiv pogoj za življenje in delo državljanov ali delo drugih organizacij.
2. člen 
Zdravniške storitve iz prejšnjega člena so:
1. storitve, na katere je pacient napoten s stopnjo nujnosti zelo hitro, vključno s predpisovanjem zdravil in medicinskih pripomočkov,
2. storitve ugotavljanja zdravstvenega stanja, ki jih pacient uveljavlja zaradi zahtev ali predpisov na drugih področjih ali pri drugih organih (pri zavarovalnicah, sodiščih, izdaja potrdil za voznike motornih vozil, storitve v zvezi z varstvom in zdravjem pri delu itd.),
3. storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj (starševsko varstvo, dolgotrajna oskrba, dodatek za nego in postrežbo, invalidnost, preostala delovna zmožnost itd.),
4. storitve v zvezi z napotitvijo pacientov na zdravljenje,
5. izdaja zdravniških potrdil,
6. storitve ugotavljanja začasne nemožnosti za delo in izdaja potrdil o upravičeni zadržanosti od dela,
7. storitve za vse ranljive skupine (invalidi, osebe s posebnimi potrebami, paliativni bolniki, vojni veterani, žrtve vojnega nasilja, psihiatrični bolniki, ki jim je odvzeta ali omejena svoboda gibanja),
8. zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v socialno varstvenih zavodih.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-45/2024
Ljubljana, dne 29. februarja 2024
EVA 2024-2711-0022
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti