Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2024 z dne 5. 2. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2024 z dne 5. 2. 2024

Kazalo

284. Sklep o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor, stran 659.

  
Na podlagi 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22) minister za vzgojo in izobraževanje, s soglasjem reprezentativnih sindikatov za dejavnost vzgoje in izobraževanja, izdaja
S K L E P 
o določitvi delovnih mest v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 
1. člen 
Do dodatka za izvajanje prilagojenega programa in za drugo neposredno delo v vrtcu ter za izvajanje prilagojenega, posebnega in vzgojnega programa in za drugo neposredno delo v šoli oziroma zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: zavod) so upravičeni javni uslužbenci, ki so zaposleni v vrtcih, šolah ali zavodih, ki so za izvajanje teh programov vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Do dodatka iz prejšnjega stavka so upravičeni tudi javni uslužbenci v svetovalnih centrih.
2. člen 
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v zavodih in svetovalnih centrih iz prejšnjega člena so upravičeni do dodatka v skladu z 8. točko 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22), če so razporejeni na delovno mesto:
Šifra F/DM
FUNKCIJA/DELOVNO MESTO
TR
OPOMBE
D027003
KNJIŽNIČAR
VII/1
do največ 0,25 delovne obveznosti
D027004
KNJIŽNIČAR
VII/2
do največ 0,25 delovne obveznosti
D027019
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/1
 
D027020
POMOČNIK RAVNATELJA
VII/2
 
D027022
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI
VII/2
če dela v zavodu za slepe in slabovidne otroke, do največ 0,55 delovne obveznosti
D027025
SVETOVALNI DELAVEC
VII/1
do največ 0,55 delovne obveznosti 
do največ 0,25 delovne obveznosti v svetovalnem centru 
do največ 0,55 delovne obveznosti za delo z učenci Romi
D027026
SVETOVALNI DELAVEC
VII/2
do največ 0,55 delovne obveznosti, 
do največ 0,25 delovne obveznosti v svetovalnem centru 
do največ 0,55 delovne obveznosti za delo z učenci Romi
D027029
UČITELJ
VII/1
 
D027030
UČITELJ
VII/2
 
D027006
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ
VII/2
za ure dodatne strokovne pomoči v prilagojenem ali posebnem programu vzgoje in izobraževanja
D027038
UČITELJ RAZREDNIK
VII/1
D027039
UČITELJ RAZREDNIK
VII/2
D027036
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/1
 
D027037
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU)
VII/2
 
D035002
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – POMOČNIK VZGOJITELJA
V
če dela z otroki v prilagojenem programu za predšolske otroke
D037005
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA
VII/1
za obseg neposrednega dela z otroki v prilagojenem programu za predšolske otroke
D037007
VZGOJITELJ
VII/1
če dela z otroki v prilagojenem programu za predšolske otroke
D037008
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
VII/2
 
E034002
BOLNIČAR NEGOVALEC, SPREMLJEVALEC
IV
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E035008
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
V
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E035022
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V SPECIALNISTIČNI AMBULANTI
V
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E035036
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V PRIMARNI DEJAVNOSTI
V
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E035020
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
V
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E037042
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V AMBULANTI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E037013
DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E037025
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V RAZVOJNIH IN METADONSKIH AMBULANTAH
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E037026
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V SPECIALISTIČNI AMBULANTI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E037906
STROKOVNI VODJA VI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047096
DELOVNI TERAPEVT I
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047097
DELOVNI TERAPEVT II
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047098
DELOVNI TERAPEVT III 
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047015
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047099
FIZIOTERAPEVT I
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047100
FIZIOTERAPEVT II
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047101
FIZIOTERAPEVT III
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047025
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047037
LOGOPED I
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047038
LOGOPED II
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047082
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047051
PSIHOLOG II
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047052
PSIHOLOG III
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047083
PSIHOLOG I
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047072
SPECIALNI PEDAGOG II
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047073
SPECIALNI PEDAGOG III
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047081
LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047955
VODJA II
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047960
VODJA III
VII/1
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E047961
VODJA III
VII/2
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048036
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III 
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048004
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048013
PEDAGOG I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048015
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048023
SPECIALNI PEDAGOG I
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E048026
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
VIII
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
E049006
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I
IX
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
F025013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)
V
v skladu z normativi, ki jih določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
J035078
VARUH NEGOVALEC V
V
 
J035064
SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV 
V
J035132
SPREMLJEVALEC SKUPINE
V
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 8. točke 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 202/21).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-133/2023
Ljubljana, dne 4. januarja 2024
EVA 2023-3350-0064
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 
Soglasje sindikatov: 
 
Sindikat 
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije 
Branimir Štrukelj 
Sindikat 
delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije 
Bojan Ravnikar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti