Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2024 z dne 16. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2024 z dne 16. 1. 2024

Kazalo

107. Spremembe Tarife nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah, stran 338.

  
Na podlagi dvanajstega odstavka 58. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23) je Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v soglasju z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport in ministrico za pravosodje sprejel
S P R E M E M B E  T A R I F E 
nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah 
1. člen 
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta tarifa določa višino nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 18/21, 18/23 – ZDU-1O in 75/23; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1):
1. javna objava letnega poročila gospodarske družbe, zadruge ali samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik) na spletnem portalu AJPES v skladu z enajstim odstavkom 58. člena ZGD-1,
2. izročitev kopije ali izpisa letnega poročila, javno objavljenega na spletnem portalu AJPES v skladu s sedmim odstavkom 58. člena ZGD-1.«.
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»AJPES za opravljene storitve iz prejšnjega člena zaračuna naslednja nadomestila:
Zap. št.
Storitve
Osnova za obračun
Nadomestilo v EUR brez DDV
Rok obračuna oziroma plačila
1
JAVNA OBJAVA LETNIH POROČIL NA SPLETNEM PORTALU
1.1
Javna objava letnega poročila gospodarske družbe in zadruge
a)
letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih na elektronski način
a)
36,15
po opravljeni storitvi
b)
letno poročilo, predloženo v neenotni obliki na elektronski način 
b)
55,74
po opravljeni storitvi
c)
revidirano letno poročilo, predloženo na elektronski način
c)
85,16
po opravljeni storitvi
d)
predloženo konsolidirano letno poročilo na elektronski način
d)
85,16
po opravljeni storitvi
1.2
Javna objava letnega poročila samostojnega podjetnika
a)
letno poročilo, predloženo na poenotenih obrazcih na elektronski način
a)
9,84
po opravljeni storitvi
b)
letno poročilo, predloženo v neenotni obliki na elektronski način 
b)
55,74
po opravljeni storitvi
2.
KOPIJA OZIROMA IZPIS LETNIH POROČIL, JAVNO OBJAVLJENIH NA SPLETNEM PORTALU
2.1
Kopija oziroma izpis letnega poročila gospodarske družbe, zadruge ali samostojnega podjetnika
8,63
po izdelavi
2.2
Izpis posameznih podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb, zadrug ali samostojnih podjetnikov (zaračuna se a) in b))
a)
zahtevek
a)
6,38
po izdelavi
b)
vsak posamezni podatek
b)
0,12
po izdelavi
2.3
Priprava datotek javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb, zadrug ali samostojnih podjetnikov na elektronskem mediju (zaračuna se a) in b)) «.
a)
zahtevek in zagonski stroški
a)
31,05
po izdelavi
b)
posamezno letno poročilo
b)
5,75
po izdelavi
3. člen 
V 3. členu se besedilo »hkrati s predložitvijo letnega poročila« nadomesti z besedilom »po opravljeni storitvi«, besedilo »in od načina potrditve elektronsko predloženih letnih poročil« pa se črta.
4. člen 
V 4. členu se drugi stavek črta.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-42/2023
Ljubljana, dne 21. decembra 2023
EVA 2023-2180-0036
Gregor Korošec 
predsednik Sveta AJPES 
 
Soglašam! 
Matjaž Han 
minister 
za gospodarstvo, turizem in šport 
 
Soglašam! 
dr. Dominika Švarc Pipan 
ministrica 
za pravosodje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti