Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2023 z dne 23. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2023 z dne 23. 1. 2023

Kazalo

152. Popravek Vsebine Uradnega lista RS, št. 7/23, stran 498.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja
P O P R A V E K 
Vsebine Uradnega lista RS, št. 7/23 
Vsebina Uradnega lista RS, št. 7/23 se dopolni tako, da se doda vsebina Razglasnega dela, ki se glasi:
VSEBINA
Javni razpisi
87
Razpisi delovnih mest
115
Druge objave
122
Evidence sindikatov
126
Objave po Zakonu o medijih
127
Objave sodišč
130
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
130
Oklici dedičem in neznanim upnikom
131
Kolektivni delovni spori
134
Preklici
135
Spričevala preklicujejo
135
Drugo preklicujejo
135
Št. 3/2023
Ljubljana, dne 23. januarja 2023
Denis Stroligo 
direktor 

AAA Zlata odličnost