Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2023 z dne 20. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2023 z dne 20. 11. 2023

Kazalo

3419. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu, stran 9747.

  
Na podlagi šestega odstavka 25. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu 
1. člen 
V Aktu o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu (Uradni list RS, št. 28/23) se v 10. členu v prvem odstavku v drugem in petem stavku besedilo »junij, julij in avgust« nadomesti z besedilom »junij, julij, avgust in september«.
2. člen 
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
(obveščanje končnih odjemalcev, ki se jim ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo) 
Elektrooperater oziroma v primeru enotnega računa dobavitelj zagotovi končnemu odjemalcu, ki se mu ne evidentirajo 15-minutne meritve za prevzeto energijo, informacijo o obračunski moči za posamezno prevzemno-predajno mesto na distribucijskem sistemu z računom za maj in junij 2024. Če ima končni odjemalec enotni račun, elektrooperater dobavitelju za potrebe izstavitve računov iz prejšnjega stavka pravočasno posreduje informacijo o obračunski moči.«.
3. člen 
V 20. členu se besedilo »1. januarja 2024« nadomesti z besedilom »1. julija 2024«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-11/2023/12
Maribor, dne 9. novembra 2023
EVA 2023-2570-0084
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti