Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2023 z dne 5. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2023 z dne 5. 8. 2023

Kazalo

2598. Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, stran 7319.

  
Na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023 
1. člen 
(vsebina) 
S tem odlokom se določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank v upravnih zadevah in omogočanje odločanja organov v upravnih zadevah zaradi posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi, in veljavnost začasnih ukrepov.
2. člen 
(organ) 
(1) Ta odlok se uporablja pri odločanju v upravnih zadevah pred upravnimi in drugimi državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organ), če s tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Ta odlok se uporablja tudi v drugih javnopravnih zadevah, če organ smiselno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: zakon) na podlagi 4. člena zakona.
3. člen 
(krajevna pristojnost) 
(1) Upravna enota in drug organ državne uprave, ki je zaradi opravljanja upravnih nalog organiziran teritorialno, ter nosilec javnega pooblastila za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti je pristojen za sprejem vlog, za sprejem katerih so pristojni drugi istovrstni organi ali nosilci javnih pooblastil.
(2) Organ, ki je v skladu s prejšnjim odstavkom sprejel vlogo, jo nemudoma odstopi krajevno pristojnemu organu.
4. člen 
(vlaganje elektronskih vlog) 
(1) Vloge po elektronski poti se lahko vložijo tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom.
(2) V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.
(3) Vloge po elektronski poti se vložijo tako, da se pošljejo na uradni elektronski naslov organa, prek centralnega informacijskega sistema za sprejem vlog, vročanje in obveščanje ali prek informacijskega sistema organa.
5. člen 
(pregledovanje dokumentov) 
V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.
6. člen 
(prekinitev roka) 
Roki za uveljavljenje procesnih pravic in izpolnitev procesnih obveznosti, razen v nujnih zadevah, ne tečejo sedem dni od uveljavitve tega odloka.
7. člen 
(podaljšanje roka) 
(1) Organ s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga, ki je povezan s poplavami, ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.
(2) Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki je zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s poplavami, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja en mesec.
Št. 00704-310/2023
Ljubljana, dne 5. avgusta 2023
EVA 2023-3130-0027
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti