Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2023 z dne 3. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2023 z dne 3. 7. 2023

Kazalo

2296. Pravilnik o spremembah Pravilnika o lokacijski informaciji, stran 6382.

  
Na podlagi petega odstavka 279. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) minister za naravne vire in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o lokacijski informaciji 
1. člen 
V Pravilniku o lokacijski informaciji (Uradni list RS, št. 92/22) se v 2. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Lokacijska informacija vsebuje naslednje podatke o:
– namenski rabi prostora,
– prostorskih aktih in prostorskih aktih ali njihovih spremembah v pripravi,
– začasnih ukrepih,
– tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države,
– pravnih režimih,
– razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča,
– tem, ali je nepozidano stavbno zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče,
– tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele.«.
2. člen 
V 4. členu se v desetem odstavku črtata vejica in besedilo »ter žig in podpis odgovorne osebe«.
3. člen 
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na drugo alinejo drugega odstavka 2. člena tega pravilnika se do vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema v skladu s prvim odstavkom 326. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) kot priloga lokacijski informaciji priloži tudi podatek o prostorskih izvedbenih pogojih, če prostorski izvedbeni akti niso dostopni na svetovnem spletu in vlagatelj to zahteva. Pri tem se navedejo prostorski izvedbeni pogoji, prostorski akt, iz katerega izhajajo, in datum njegove objave.«.
4. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2023
Ljubljana, dne 23. maja 2023
EVA 2023-2560-0044
Uroš Brežan 
minister 
za naravne vire in prostor 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti