Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2023 z dne 6. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2023 z dne 6. 6. 2023

Kazalo

1914. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo, stran 5412.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavnik delodajalcev:
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, ki ga zastopa Marko Lotrič, predsednik
in
kot predstavnik delavcev:
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije, ki ga zastopa Blaž Sotlar, predsednik
sklepata
A N E K S   š t.   1 
h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo (Uradni list RS, št. 46/23)
1. člen 
Spremeni se 6. člen KPOP, tako da se glasi:
»6. člen 
(časovna veljavnost) 
(1) Ta kolektivna pogodba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 5. 2023.
(2) Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.
(3) Vsaka stranka jo lahko odpove s šest mesečnim odpovednim rokom, vendar ne prej kot po poteku treh let od začetka veljavnosti te kolektivne pogodbe. Odpoved mora biti obrazložena. Po odpovedi te kolektivne pogodbe lahko vsaka stranka predlaga sklenitev nove kolektivne pogodbe.
(4) Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se določbe normativnega dela uporabljajo še dvanajst mesecev, v kolikor ni sklenjena nova kolektivna pogodba.«
2. člen 
Spremeni se 64. člen KPOP, tako da se glasi:
»64. člen 
(zneski najnižjih osnovnih plač) 
(1) Zneski najnižjih osnovnih plač za posamezni tarifni razred, ki se uporabljajo od začetka veljavnosti te kolektivne pogodbe, za 174 ur na mesec znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača
I.
754 EUR
II.
867 EUR
III.
915 EUR
IV.
969 EUR
V.
1.037 EUR
VI.
1.085 EUR
VII.
1.111 EUR
VIII.
1.243 EUR
(2) Najnižje osnovne plače po tej kolektivni pogodbi se s 1. marcem tekočega leta povečajo na podlagi povprečne letne inflacije preteklega leta in enkrat letno tj. s 1. marcem za 1/3 letne pozitivne rasti BDP preteklega leta.
(3) Plače se usklajujejo za obdobje leta 2024 in dalje na enak način kot je določeno v drugem odstavku tega člena.«
KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
(1) V ostalih določbah ta kolektivna pogodba ostane nespremenjena.
(2) Ta aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2023 dalje.
Ljubljana, dne 16. maja 2023
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije 
predsednik 
Marko Lotrič 
Sindikat obrti in podjetništva Slovenije
predsednik 
Blaž Sotlar 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 30. 5. 2023 izdalo potrdilo št. 10101-14/2008-26 o tem, da je Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 42/10.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti