Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2023 z dne 17. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2023 z dne 17. 4. 2023

Kazalo

1344. Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, stran 3888.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema 
1. člen 
(1) Ta uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno zemeljskega plina iz plinskega sistema transportnega in distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: zemeljski plin) za:
1. gospodinjske odjemalce,
2. končne odjemalce plina, ki oskrbujejo s toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (v nadaljnjem besedilu: skupni gospodinjski odjemalec),
3. za osnovne socialne službe, kot jih določa druga alineja prvega odstavka 117. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21), (v nadaljnjem besedilu: osnovne socialne službe),
4. vrtce,
5. osnovne šole,
6. zdravstvene domove, ki so priključeni na distribucijski sistem,
7. odjemna mesta končnih odjemalcev, ki so uvrščena v odjemne skupine do vključno CDK6 (do 100.000 kWh letnega odjema plina) v skladu z Aktom o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18, 48/21, 204/21 – ZOP in 35/22),
8. izvajalce gospodarske javne službe distribucije toplote, ki izvajajo distribucijo toplote skladno z določbami Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22),
9. druge proizvajalce toplote (v nadaljnjem besedilu: distributerji toplote) za plin za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom v skladu z 18.a in 80.b členom Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22).
2. člen 
Cena iz prejšnjega člena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV.
3. člen 
(1) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce je 0,073 €/kWh.
(2) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za odjemna mesta iz 7. točke prvega odstavka 1. člena te uredbe je 0,079 €/kWh.
(3) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, za distributerje toplote je 0,073 €/kWh.
(4) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, za distributerje toplote je 0,079 €/kWh.
(5) Porabljen zemeljski plin skupnih gospodinjskih odjemalcev se za namen obračuna razdeli v skladu z obstoječimi ključi razdelitve stroškov, določenimi v pogodbah ali sporazumih med upravniki in etažnimi lastniki oziroma v sporazumih med etažnimi lastniki.
4. člen 
(1) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce je 0,073 €/kWh.
(2) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za odjemna mesta iz 7. točke prvega odstavka 1. člena te uredbe je 0,079 €/kWh.
5. člen 
Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo zemeljski plin odjemalcem zemeljskega plina iz 1. člena te uredbe, ne smejo prenehati z dobavo tem odjemalcem. Dobavitelji morajo tem odjemalcem na njihovo zahtevo dati ponudbo za dobavo zemeljskega plina in skleniti pogodbo o dobavi. S tem odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.
6. člen 
Ta uredba začne veljati 1. septembra 2023 in velja do 31. decembra 2023.
Št. 00704-173/2023
Ljubljana, dne 13. aprila 2023
EVA 2023-2570-0024
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti