Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2023 z dne 17. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2023 z dne 17. 4. 2023

Kazalo

1342. Uredba o določitvi cene električne energije, stran 3887.

  
Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi cene električne energije 
1. člen 
Ta uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.
2. člen 
(1) Za upravičenost do ukrepov, ki jih določa ta uredba, mora mali poslovni odjemalec izpolnjevati naslednja pogoja:
– skupna priključna moč vseh njegovih merilnih mest je enaka ali manjša od 86 kW in
– za merilna mesta je bilo izdano soglasje za priključitev do vključno 21. julija 2022.
(2) Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka se za male poslovne odjemalce ta uredba uporablja tudi za tista merilna mesta, za katera je bilo izdano soglasje za priključitev od 22. julija 2022 dalje, če gre za merilna mesta objektov, ki so novogradnje, skladno z zakonom, ki ureja graditev.
(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi podatke o izpolnjevanju pogojev iz tega člena za posameznega odjemalca.
3. člen 
Cena iz 1. člena te uredbe se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna ura, brez DDV.
4. člen 
(1) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno energijo za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah znaša:
– za višjo dnevno tarifno postavko 0,11800 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,08200 EUR/kWh,
– za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 EUR/kWh.
(2) Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci znaša:
– za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 EUR/kWh,
– za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 EUR/kWh.
(3) Za električno energijo, porabljeno v skupnih prostorih v večstanovanjskih stavbah, velja najvišja dovoljena drobnoprodajna cena iz prvega odstavka tega člena.
(4) Porabljeno električno energijo v skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, se za namen obračuna razdeli v skladu z obstoječimi ključi razdelitve stroškov, določenimi v pogodbah ali sporazumih med upravniki in etažnimi lastniki oziroma v sporazumih med etažnimi lastniki. Kjer na tak način ključi razdelitve stroškov niso določeni, se morajo določiti, v nasprotnem primeru velja najvišja dovoljena cena za električno energijo za male poslovne odjemalce.
5. člen 
Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo električno energijo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, odjemu skupne porabe v večstanovanjskih stavbah in odjemu skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelji ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci iz prvega člena te uredbe. Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta uredba velja od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023.
Št. 00704-175/2023
Ljubljana, dne 13. aprila 2023
EVA 2023-2570-0025
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti