Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2023 z dne 7. 2. 2023

Kazalo

310. Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2023, stran 993.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 110/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je župan Občine Bovec dne 27. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju januar–marec 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Bovec (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2023 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec za leto 2023 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2022. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Bovec za leto 2022 (Uradni list RS, št. 11/22, dne 28. 1. 2022) ter sprejetimi rebalansi (Uradni list RS, št. 38/22, dne 18. 3. 2022, Uradni list RS, št. 82/22, dne 15. 6. 2022, Uradni list RS, št. 132/22, dne 14. 10. 2022, Uradni list RS, št. 143/22, dne 16. 11. 2022).
2. VIŠINA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se financiranje nalog občine ter drugih, s predpisi določenih namenov, nadaljuje na podlagi proračuna občine za leto 2022 in za iste programe kot v letu 2022.
V obdobju začasnega financiranja od 1. januarja do 31. marca 2023 oziroma do sprejetja proračuna Občine Bovec za leto 2023 se smejo porabiti sredstva do višine porabljenih sredstev (tj. realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine) v enakem obdobju leta 2022, ki so priloga k temu sklepu.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun občine za leto 2023.
4. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu občine.
6. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti z istih proračunskih postavk kot v proračunu leta 2022.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
7. člen 
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko likvidnostno zadolži v primeru, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega odhodkov in drugih izdatkov, kot je omenjen v drugem odstavku 3. člena tega sklepa.
5. KONČNE DOLOČBE 
8. člen 
Župan o sklepu obvesti občinski svet in nadzorni odbor.
9. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2023 dalje.
Št. 410-03/2022-2
Bovec, dne 27. decembra 2022
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti