Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2023 z dne 24. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2023 z dne 24. 1. 2023

Kazalo

154. Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov, stran 499.

  
Na podlagi šestega odstavka 10. člena Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o subvencijah za nakup lesnih peletov 
1. člen 
Ta uredba določa način izplačila subvencije za nakup lesnih peletov (v nadaljnjem besedilu: subvencija), podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije.
2. člen 
(1) Do subvencije je upravičena fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo za običajne potrebe oskrbe s toplotno energijo svojega gospodinjstva v Republiki Sloveniji in pri tem kot gorivo uporablja lesne pelete ter je v obdobju od 1. septembra 2022 do 31. decembra 2022 opravila nakup peletov za ogrevanje svojega gospodinjstva.
(2) Fizična oseba, ki razpolaga z vgrajeno kurilno napravo, lahko za vložitev vloge pooblasti drugo osebo.
(3) Za eno kurilno napravo je ne glede na število opravljenih nakupov možno vložiti zgolj eno vlogo za pridobitev subvencije.
(4) Če v stavbi več gospodinjstev uporablja isto kurilno napravo, se za skupno kurilno napravo vloži ena vloga za pridobitev subvencije.
3. člen 
(1) Center za podpore vzpostavi spletno aplikacijo za uveljavljanje subvencije.
(2) Vloga, ki jo upravičenec vloži preko spletne aplikacije, vsebuje naslednje:
a) dokazilo o vgrajeni napravi:
– fotografija naprave, ki izkazuje lokacijo kurilne naprave v prostoru,
– račun za vgrajeno kurilno napravo na pelete, ali
– dokazilo o opravljeni dimnikarski storitvi za to kurilno napravo;
b) dokazilo o nakupu peletov:
– račun, na katerem sta razvidna naziv, matična ali davčna številka prodajalca, količina peletov, datum nakupa, datum dobave in cena; če je bilo opravljenih več nakupov za različne količine peletov, se pošljejo vsi računi v eni prilogi;
c) pooblastilo, če vlogo vloži pooblaščenec upravičenca.
(3) Vloga za pridobitev subvencije se odda v elektronski obliki preko spletne aplikacije centra za podpore, v kateri se upravičenec identificira z elektronskim podpisom, ki je enakovreden kvalificiranemu elektronskemu podpisu ali z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi center za podpore. Vloga se lahko odda tudi v fizični obliki.
(4) Z oddajo vloge vlagatelj oziroma pooblaščenec prevzema vso kazensko in materialno odgovornost za resničnost in točnost podatkov.
(5) Podrobnosti glede oddaje vloge center za podpore določi v javnem pozivu, ki ga objavi na spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Komunikacija med upravičenci in centrom za podpore poteka na elektronski način.
4. člen 
(1) Center za podpore objavi seznam odobrenih vlog po identifikacijskih številkah na spletni aplikaciji do petega delovnega dne v mesecu, ki sledi mesecu odobritve vloge.
(2) Subvencija se upravičencu izplača na bančni račun naveden v vlogi v roku 30 dni od vročitve odločbe o odobritvi vloge.
5. člen 
(1) Center za podpore vodi dokumentacijo, na podlagi katere se dodeljuje subvencija. Dokumentacija vsebuje ime in priimek, naslov in davčno številko upravičenca ter podatke o kurilni napravi, višini subvencije, dokazilih in izplačilih.
(2) Dokumentacija se hrani pet let od zadnje dodelitve subvencije.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-44/2023
Ljubljana, dne 24. januarja 2023
EVA 2022-2430-0128
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti