Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2023 z dne 12. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2023 z dne 12. 1. 2023

Kazalo

48. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje, stran 51.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednji
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Uradni list RS, št. 162/22) se v četrtem odstavku 4. člena, drugi alineji 5. člena, 1., 9., 10. in 12. točki prvega odstavka 8. člena, 2. naslovu IV. poglavja, 10. in 11. členu, četrtem odstavku 13. člena, prvem in tretjem odstavku 14. člena ter 16. členu besedilo »direktor zavoda« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »generalni direktor zavoda« v ustreznem sklonu, ob ustrezni rabi velike in male začetnice.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 40 dneh od uveljavitve tega sklepa.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-7/2023
Ljubljana, dne 12. januarja 2023
EVA 2023-2711-0024
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost