Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2023 z dne 12. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2023 z dne 12. 1. 2023

Kazalo

46. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, stran 51.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in drugega odstavka 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije sprejela naslednji
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (Uradni list RS, št. 162/22) se v 4. členu v prvem odstavku v prvem in drugem stavku besedilo »23.a člena« nadomesti z besedilom »23.c člena«.
2. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku v deveti alineji črta beseda »generalnemu«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Svet zavoda uskladi statut zavoda s tem sklepom najpozneje v 40 dneh od uveljavitve tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-10/2023
Ljubljana, dne 12. januarja 2023
EVA 2023-2711-0021
Vlada Republike Slovenije 
Danijel Bešič Loredan 
podpredsednik 

AAA Zlata odličnost