Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2023 z dne 5. 1. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2023 z dne 5. 1. 2023

Kazalo

1. Poziv upravičencem, da imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta RTV Slovenija, stran 1.

  
Na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 163/22; ZRTVS-1B) objavljam
P O Z I V 
upravičencem, da imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta RTV Slovenija 
Objavljam poziv upravičencem iz 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B, 9/14 in 163/22; ZRTVS-1), da imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta RTV Slovenija v skladu z ZRTVS-1.
Upravičenci, ki imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta RTV Slovenija v skladu z ZRTVS-1 za dobo dveh let so (po vrstnem redu žreba):
1. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za razvedrilno-športne dejavnosti,
2. enega člana imenuje madžarska narodna skupnost na podlagi javnega poziva,
3. enega člana imenuje italijanska narodna skupnost na podlagi javnega poziva,
4. enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organizacijam,
5. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za kulturno-umetniške dejavnosti,
6. enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom,
7. enega člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja,
8. enega člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja invalidske organizacije, nacionalni svet invalidskih organizacij,
9. enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja.
Upravičenci, ki imenujejo oziroma izvolijo člane Sveta RTV Slovenija v skladu z ZRTVS-1 za dobo štirih let so (po vrstnem redu žreba):
10. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za področje informativne dejavnosti,
11. enega člana imenuje Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija,
12. enega člana imenuje Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti,
13. enega člana imenuje predsednica Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim,
14. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za tehniko, kamor sodijo tudi oddajniki in zveze,
15. enega člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin,
16. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za digitalni razvoj,
17. enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije na podlagi javnega poziva nacionalnim in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-00-2/2023-1
Ljubljana, dne 5. januarja 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost