Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022

Kazalo

103. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper, stran 327.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN in 60/17 – ZPVPJN-B) objavljam
P O P R A V E K 
Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper (Uradni list RS, št. 207/21)
V Sklepu o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 207/21 z dne 30. 12. 2021, se objavi priloga »Priloga številka 1/2021«, ki je skladno s 1. členom navedenega sklepa, njegov sestavni del.
Št. 3505-2/2012-26
Koper, dne 13. januarja 2022
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 11 della Legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 112/05 – testo consolidato ufficiale, 102/07, 109/09, 38/10 – Sigla: ZUKN e 60/17 – Sigla: ZPVPJN-B) pubblico la seguente
R E T T I F I C A 
dell’atto di Delibera sulle modifiche e integrazioni all’atto di Delibera sulle modifiche alla destinazione d’uso dei locali siti al pianterreno degli edifici del centro cittadino di Capodistria 
(Gazzetta Ufficiale della RS n. 207/21) 
Nell’atto di Delibera sulle modifiche e integrazioni all’atto di Delibera sulle modifiche alla destinazione d’uso dei locali siti al pianterreno degli edifici del centro cittadino di Capodistria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RS n. 207/21 del 30 dicembre 2021, si pubblica l’allegato “Allegato numero 1/2021”, parte integrante dell’atto di Delibera ai sensi dell’articolo 1 dello stesso.
Prot. n. 3505-2/2012-26
Capodistria, 13 gennaio 2022
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti