Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2022 z dne 6. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2022 z dne 6. 1. 2022

Kazalo

9. Popravek Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči, stran 11.

  
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 21. redni seji dne 23. 12. 2021 sprejel
P O P R A V E K 
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči 
1. člen
Ker se vsebina 4. člena sklepa št. 90/2020 z dne 24. 6. 2020 in posledično tudi sklepa št. 9000-0009/2021-8 ter obrazložitev le-tega vsebinsko ne usklajujeta, se vsebina 4. člena sklepa nadomesti s sledečo:
»Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca in imajo v vrtec vključenega otroka, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila za le-tega v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov.
Za dneve odsotnosti iz zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega dohodkovnega razreda.
Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči«.
2. člen 
Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0011/2021-20
Kanal ob Soči, dne 23. decembra 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost