Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022

Kazalo

40. Zakon o ratifikaciji Sprememb 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetih v New Yorku 14. decembra 2017 in v Haagu 6. decembra 2019 (MRSMKS-B), stran 191.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sprememb 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetih v New Yorku 14. decembra 2017 in v Haagu 6. decembra 2019 (MRSMKS-B) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sprememb 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejetih v New Yorku 14. decembra 2017 in v Haagu 6. decembra 2019 (MRSMKS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. oktobra 2022.
Št. 003-02-1/2022-267
Ljubljana, dne 4. novembra 2022
 
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPREMEMB 8. ČLENA RIMSKEGA STATUTA MEDNARODNEGA KAZENSKEGA SODIŠČA, SPREJETIH V NEW YORKU 14. DECEMBRA 2017 IN V HAAGU 6. DECEMBRA 2019 (MRSMKS-B) 
1. člen
Ratificirajo se Spremembe 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, sprejete v New Yorku 14. decembra 2017 in v Haagu 6. decembra 2019.
2. člen 
Spremembe1 se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasijo:
1 Besedilo v arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
Amendments to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court New York, 14 December 2017 
Amendment to be inserted as article 8-2-b)xxvii) and article 8-2-e)xvi) of the Rome Statute: 
Employing weapons, which use microbial or other biological agents, or toxins, whatever their origin or method of production;
Amendment to be inserted as article 8-2-b)xxviii) and article 8-2-e)xvii): 
Employing weapons the primary effect of which is to injure by fragments which in the human body escape detection by X-rays;
Amendment to be inserted as article 8-2-b)xxix) and article 8-2-e)xviii): 
Employing laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight devices.
Amendment to article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court The Hague, 6 December 2019 
Amendment to be inserted as article 8-2-e)-xix) of the Rome Statute: 
Intentionally using starvation of civilians as a method of warfare by depriving them of objects indispensable to their survival, including willfully impeding relief supplies.
Spremembe 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča New York, 14. december 2017
Sprememba, ki se vstavi kot točka xxvii pododstavka b drugega odstavka 8. člena in točka xvi pododstavka e drugega odstavka 8. člena Rimskega statuta:
»uporaba orožja z mikrobnimi ali drugimi biološkimi agensi ali strupi ne glede na njihov izvor ali način proizvodnje;«,
sprememba, ki se vstavi kot točka xxviii pododstavka b drugega odstavka 8. člena in točka xvii pododstavka e drugega odstavka 8. člena:
»uporaba orožja, katerega glavni učinek je poškodovanje z delci, ki jih v človeškem telesu ni mogoče zaznati z rentgenskimi žarki;«,
sprememba, ki se vstavi kot točka xxix pododstavka b drugega odstavka 8. člena in točka xviii pododstavka e drugega odstavka 8. člena:
»uporaba laserskega orožja, ki je posebej zasnovano tako, da je njegova edina bojna funkcija ali ena od njegovih bojnih funkcij povzročitev trajne slepote pri gledanju brez tehničnih pripomočkov, to je s prostim očesom ali pripomočki za izboljšanje vida;«.
Sprememba 8. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča Haag, 6. december 2019
Sprememba, ki se vstavi kot točka xix pododstavka e drugega odstavka 8. člena Rimskega statuta: 
»naklepno stradanje civilnih oseb kot način vojskovanja, tako da se jim odvzamejo stvari, nujne za njihovo preživetje, vključno z naklepnim preprečevanjem dobav pomoči.«.
3. člen 
Za izvajanje sprememb skrbi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 700-01/22-5/10
Ljubljana, dne 27. oktobra 2022
EPA 330-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Danijel Krivec 
podpredsednik 
 

AAA Zlata odličnost