Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022

Kazalo

4210. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 13741.

  
Na podlagi drugega odstavka 64. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 – ZDOsk in 163/22) in 3. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 6. redni seji 9. 11. 2022 sprejela
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 
1. člen 
V Sklepu o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 61/21 in 183/21) se Priloga 3 nadomesti z novo Prilogo 3, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega sklepa.
2. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega sklepa.
3. člen 
Priloga 6 se nadomesti z novo Prilogo 6, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega sklepa.
4. člen 
Priloga 7 se nadomesti z novo Prilogo 7, ki je kot Priloga 4 sestavni del tega sklepa.
5. člen 
Priloga 8 se nadomesti z novo Prilogo 8, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega sklepa.
6. člen 
Priloga 11 se nadomesti z novo Prilogo 11, ki je kot Priloga 6 sestavni del tega sklepa.
7. člen 
Priloga 19 se nadomesti z novo Prilogo 19, ki je kot Priloga 7 sestavni del tega sklepa.
8. člen 
Priloga 20 se nadomesti z novo Prilogo 20, ki je kot Priloga 8 sestavni del tega sklepa.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(prehodna ureditev za določene medicinske pripomočke) 
V Sklepu o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 61/21) se:
1. v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri kolostomi, ileostomi in urostomi se Priloga 10 sklepa začne uporabljati 1. februarja 2023.«;
2. v 5. členu:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za medicinske pripomočke iz skupine medicinski pripomočki pri inkontinenci in težavah z odvajanjem seča se Priloga 11 sklepa začne uporabljati 1. februarja 2023.«;
– v tretjem odstavku v drugi alineji beseda »uvrstitve« črta.
10. člen 
(zaključek postopkov) 
Postopki odločanja o izjemnih odobritvah ortoz za koleno – štiritočkovnih, medicinskih pripomočkov iz skupine 6. medicinski pripomočki za dihanje, brizg za dajanje olja in zdravil in igel za injekcijski peresnik, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega sklepa, se zaključijo na podlagi tretjega odstavka 259. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 – odl. US, 61/21, 159/21 – ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 – ZDOsk).
11. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. februarja 2023.
Št. 0071-14/2022-DI/1
Ljubljana, dne 9. novembra 2022
EVA 2022-2711-0068
Drago Delalut 
predsednik Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 
Soglašam! 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost