Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3825. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Železniki, stran 12608.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Občine Železniki izdaja
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Železniki 
Od 5410-ih volilnih upravičencev, se je volitev udeležilo 3.597 volivcev, kar predstavlja 66,49 %-no udeležbo.
I. IZID GLASOVANJA ZA ŽUPANA 
Pri volitvah za župana je bilo oddanih 3597 glasovnic, od katerih je bilo neveljavnih 27 glasovnic.
Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. ANTON LUZNAR
978 glasov
27,39 %
2. MARKO GASSER
2156 glasov
60,39 %
3. ROK BAJŽELJ
436 glasov
12,21 %
Občinska volilna komisija je na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Železniki izvoljen naslednji kandidat:
MARKO GASSER, roj. 6. 8. 1980, Zgornje Danje 3, Sorica.
II. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA 
Pri volitvah članov občinskega sveta je bilo oddanih 3596 glasovnic, od katerih je bilo neveljavnih 86 glasovnic.
Posamezne liste kandidatov so v posameznih volilnih enotah prejele naslednje število glasov:
Št. liste
Ime liste
Število glasov
I. VE
II. VE
III. VE
SKUPAJ
1.
Slovenska demokratska stranka – SDS
171
212
220
603
2.
Levica
262
73
36
371
3.
Socialni demokrati – SD
111
75
37
223
4.
Nova Slovenija – krščanski demokrati
110
77
81
268
5.
Županova lista Marka Gasserja
422
405
442
1.269
6.
Slovenska ljudska stranka – SLS
203
231
342
776
SKUPAJ
1.279
1.073
1.158
3.510
Na podlagi 15. člena Zakona o lokalnih volitvah je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljenih 8 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov, glede na dobljeno število glasov in izračunan količnik v volilni enoti, pripadli naslednji mandati:
VOLILNA ENOTA 01
Število mandatov: 7
Količnik: 182,71
Glasov
% glasov
Mandati
 % ostanka
Št. liste
Ime liste
171
13,37
0
93,59
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
262
20,48
1
43,39
2
LEVICA
111
8,68
0
60,75
3
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
110
8,60
0
60,20
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
422
32,99
2
30,96
5
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
203
15,87
1
11,10
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
VOLILNA ENOTA 02
Število mandatov: 5
Količnik: 214,60
Glasov
% glasov
Mandati
 % ostanka
Št. liste
Ime liste
212
19,76
0
98,79
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
73
6,80
0
34,02
2
LEVICA
75
6,99
0
34,95
3
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
77
7,18
0
35,88
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
405
37,74
1
88,72
5
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
231
21,53
1
7,64
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
VOLILNA ENOTA 03
Število mandatov: 5
Količnik: 231,60
Glasov
% glasov
Mandati
% ostanka
Št. liste
Ime liste
220
19,00
0
94,99
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
36
3,11
0
15,54
2
LEVICA
37
3,20
0
15,98
3
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
81
6,99
0
34,97
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
442
38,17
1
90,85
5
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
342
29,53
1
47,67
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
V skladu s 16. členom Zakona o lokalnih volitvah se je preostalih 9 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdelilo na ravni občine, na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 17 (d´Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 17 količnikov naslednje:
Zap. št.
Količnik
Ime liste
1
1.269,00
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
2
776,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
634,50
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
4
603,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
5
423,00
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
6
388,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
7
371,00
LEVICA
8
317,25
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
9
301,50
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
10
268,00
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11
258,67
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
12
253,80
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
13
223,00
SOCIALNI DEMOKRATI – SD
14
211,50
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
15
201,00
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
16
194,00
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
17
185,50
LEVICA
Istoimenskim listam se je pri delitvi mandatov na ravni Občine Železniki dodelilo toliko mandatov, kolikor je znašala razlika med številom mandatov, izračunanih po prej navedenem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile v volilnih enotah.
Ti mandati so se dodelili listam v tistih volilnih enotah, ki so imele največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah:
Št. liste
Ime liste
VE
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3
2
LEVICA
2
3
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
1
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
5
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
2
5
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
3
6
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
3
Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, v kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Člani občinskega sveta Občine Železniki, izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:
VE
Ime in priimek
Naslov
Ime liste
1
Miran ŠTURM
Dašnica 47, Železniki
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
1
Rok BAJŽELJ
Na plavžu 88, Železniki
LEVICA
1
Zora BONČA
Dašnica 122, Železniki
SOCIALNI DEMOKRATI – SD 
1
Franc TUŠEK
Dašnica 100, Železniki
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
Matija BENEDIČIČ
Na plavžu 16, Železniki
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
1
Dejan LOTRIČ
Dašnica 73, Železniki
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
1
Matej ŠUBIC
Log 5, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS 
2
Peter KREK
Selca 11a, Selca
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
2
Miša HAFNER
Selca 125, Selca
LEVICA
2
Matjaž PODREKAR
Selca 90, Selca
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
2
Andreja PRODAN
Dolenja vas 44, Selca
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
2
Jernej BEŠTER
Dolenja vas 49, Selca
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
Tomaž DEMŠAR
Rudno 13, Železniki
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
3
Marko GASSER
Zgornje Danje 3, Sorica
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
3
Janez HABJAN
Zali Log 33b, Železniki
ŽUPANOVA LISTA MARKA GASSERJA
3
Alenka LOTRIČ
Dražgoše 32a, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
3
David BENEDIČIČ
Martinj Vrh 17, Železniki
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – SLS
III. IZID GLASOVANJA ZA ČLANE SVETA KRAJEVNIH SKUPNOSTI 
– KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
MIHA KEJŽAR
DAVČA 17
86
2.
TOMAŽ DERLINK
DAVČA 18
120
3.
JOŽICA BEVK
DAVČA 26
80
4.
KLAVDIJA KEJŽAR
DAVČA 71
63
5.
AGATA FRELIH
DAVČA 42
67
6.
KLARA KODER
DAVČA 19a
67
7.
BOŠTJAN BEVK
DAVČA 60
103
8.
UROŠ ČERIN
DAVČA 61
47
9.
ANDREJ BEVK
DAVČA 63
99
10.
ALEŠ ČEMAŽAR
DAVČA 49
73
11.
SIMON ŠUBIC
DAVČA 45
28
12.
MAŠA PETERNELJ
DAVČA 7
39
13.
URBAN JEMEC
DAVČA 25b
132
Člani sveta Krajevne skupnosti Davča, izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:
1.
URBAN JEMEC
DAVČA 25b
2.
TOMAŽ DERLINK
DAVČA 18
3.
BOŠTJAN BEVK
DAVČA 60
4.
ANDREJ BEVK
DAVČA 63
5.
MIHA KEJŽAR
DAVČA 17
6.
JOŽICA BEVK
DAVČA 26
7.
ALEŠ ČEMAŽAR
DAVČA 49
– KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1.
BORIS EGART
DOLENJA VAS 110
163
2.
IRENA RIHTARŠIČ
DOLENJA VAS 59
64
3.
ANDREJA PRODAN
DOLENJA VAS 44
101
4.
JANEZ RAKOVEC
DOLENJA VAS 46
130
5.
MATJAŽ PINTAR
DOLENJA VAS 44
121
6.
JERNEJ BEŠTER
DOLENJA VAS 49
145
7.
TOMAŽ RAKOVEC
DOLENJA VAS 86
140
8.
DAVID ODAR
DOLENJA VAS 32
88
9.
JANA LAVTAR BERNIK
DOLENJA VAS 111
92
10.
TJAŠA GUZELJ
DOLENJA VAS 50
69
11.
JULIJANA PREVC
DOLENJA VAS 80
101
Člani sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas, izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:
1.
BORIS EGART
DOLENJA VAS 110
2.
JERNEJ BEŠTER
DOLENJA VAS 49
3.
TOMAŽ RAKOVEC
DOLENJA VAS 86
4.
JANEZ RAKOVEC
DOLENJA VAS 46
5.
MATJAŽ PINTAR
DOLENJA VAS 44
6.
JULIJANA PREVC
DOLENJA VAS 80
7.
ANDREJA PRODAN
DOLENJA VAS 44
– KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE – RUDNO
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
PRIMOŽ JELENC
DRAŽGOŠE 28
75
2.
ALENKA LOTRIČ
DRAŽGOŠE 32a
93
VOLILNA ENOTA 2
1.
JURE KAVČIČ
DRAŽGOŠE 13
46
2.
TAJDA MARENK
DRAŽGOŠE 16
23
3.
ANDRAŽ VALCL
DRAŽGOŠE 15
26
VOLILNA ENOTA 3
1.
MARJETA DEMŠAR
RUDNO 26
86
2.
PAVEL SELJAK
RUDNO 3
86
3.
HELENA HABJAN
RUDNO 2b
61
Člani sveta Krajevne skupnosti Dražgoše – Rudno, izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:
1.
PRIMOŽ JELENC
DRAŽGOŠE 28
2.
ALENKA LOTRIČ
DRAŽGOŠE 32a
3.
JURE KAVČIČ
DRAŽGOŠE 13
4.
ANDRAŽ VALCL
DRAŽGOŠE 15
5.
MARJETA DEMŠAR
RUDNO 26
6.
PAVEL SELJAK
RUDNO 3
7.
HELENA HABJAN
RUDNO 2b
– KRAJEVNA SKUPNOST SELCA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
NEJC KOKALJ
KALIŠE 19
28
VOLILNA ENOTA 2
1.
BLAŽ RIHTARŠIČ
LAJŠE 5
69
VOLILNA ENOTA 3
1.
MARKO KLEMENČIČ
TOPOLJE 8
67
VOLILNA ENOTA 4
1.
ANDREJ GARTNER
GOLICA 10
25
VOLILNA ENOTA 5
1.
PETER KREK 
SELCA 11a
93
2.
PETRA LORBER
SELCA 104
101
VOLILNA ENOTA 6
1.
MARKO NASTRAN
SELCA 32
109
2.
JANEZ ŠTIBELJ
SELCA 68a
88
3.
MIHA TUŠEK
SELCA 81
171
4.
MARIJA DEMŠAR
SELCA 172
87
Člani sveta Krajevne skupnosti Selca, izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:
1.
NEJC KOKALJ
KALIŠE 19
2.
BLAŽ RIHTARŠIČ
LAJŠE 5
3.
MARKO KLEMENČIČ
TOPOLJE 8
4.
ANDREJ GARTNER
GOLICA 10
5.
PETER KREK 
SELCA 11a
6.
PETRA LORBER
SELCA 104
7.
MARKO NASTRAN
SELCA 32
8.
JANEZ ŠTIBELJ
SELCA 68a
9.
MIHA TUŠEK
SELCA 81
– KRAJEVNA SKUPNOST SORICA
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
MARTIN TAVČAR
SP. DANJE 14
138
2.
TJAŠA GASER
SP. DANJE 10
22
3.
RUDI PINTAR
ZG. SORICA 2
130
4.
KLEMEN ŠUBIC
SP. SORICA 4a
131
5.
ANŽE ČEMAŽAR
ZG. SORICA 74
59
6.
ANDREJ FRELIH
ZG. SORICA 42
82
7.
TINA ŠUBIC
SP. SORICA 4
56
8.
JAKA GASER
SP. DANJE 10
39
9.
JAKA KENDA
ZG. SORICA 18
120
10.
MAJA KEJŽAR
SP. SORICA 20
94
11.
POLONA FRELIH
ZG. SORICA 42
57
12.
MARUŠA ŽELE ĆIRKOVIĆ
SP. SORICA 11
22
13.
KLARA MARKELJ
ZG. SORICA 5
54
14.
TOMAŽ JEMEC
SP. SORICA 10
134
15.
MATJAŽ EGART
SP. SORICA 9
117
Člani sveta Krajevne skupnosti Sorica, izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:
1.
MARTIN TAVČAR
SP. DANJE 14
2.
TOMAŽ JEMEC
SP. SORICA 10
3.
KLEMEN ŠUBIC
SP. SORICA 4a
4.
RUDI PINTAR
ZG. SORICA 2
5.
JAKA KENDA
ZG. SORICA 18
6.
MATJAŽ EGART
SP. SORICA 9
7.
MAJA KEJŽAR
SP. SORICA 20
– KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA ENOTA 1
1.
MOJCA BENEDIČIČ
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 93
48
2.
PETER ARKO
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 50
85
VOLILNA ENOTA 2
1.
TOMAŽ WEIFFENBACH
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 11
201
VOLILNA ENOTA 3
1.
ROBERT PREZELJ
ŽELEZNIKI, DAŠNICA 104
294
2.
NIKO ŠUBIC
ŽELEZNIKI, DAŠNICA 60a
282
3.
FRANC TUŠEK
ŽELEZNIKI, DAŠNICA 100
282
VOLILNA ENOTA 4
1.
DANILO GORENC
ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 16
192
2.
MATEJ ŠUBIC
ŽELEZNIKI, LOG 5
174
VOLILNA ENOTA 5
1.
STANISLAV HAJDINJAK
STUDENO 35
95
VOLILNA ENOTA 6
1.
JANEZ HABJAN
ZALI LOG 33b
129
2.
SIMON ČEMAŽAR
POTOK 10
54
VOLILNA ENOTA 7
1.
DAVID BENEDIČIČ
MARTINJ VRH 17
142
VOLILNA ENOTA 8
1.
ANŽE ČIKIČ
OJSTRI VRH 3
71
VOLILNA ENOTA 9
1.
SIMON TOLAR
PRTOVČ 6a
26
2.
JANEZ ŠMID
PODLONK 13
81
Člani sveta Krajevne skupnosti Železniki, izvoljeni na volitvah 20. novembra 2022, so:
1.
PETER ARKO
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 50
2.
TOMAŽ WEIFFENBACH
ŽELEZNIKI, NA PLAVŽU 11
3.
ROBERT PREZELJ
ŽELEZNIKI, DAŠNICA 104
4.*
NIKO ŠUBIC
ŽELEZNIKI, DAŠNICA 60a
5.
DANILO GORENC
ŽELEZNIKI, ČEŠNJICA 16
6.
MATEJ ŠUBIC
ŽELEZNIKI, LOG 5
7.
STANISLAV HAJDINJAK
STUDENO 35
8.
JANEZ HABJAN
ZALI LOG 33b
9.
DAVID BENEDIČIČ
MARTINJ VRH 17
10.
ANŽE ČIKIČ
OJSTRI VRH 3
11.
JANEZ ŠMID
PODLONK 13
*kandidat je bil izvoljen z žrebom dne 24. 11. 2022
Št. 041-2/2022-262
Železniki, dne 24. novembra 2022
Občinska volilna komisija Občine Železniki Češnjica 48, 4228 Železniki
Anže Kavčič 
predsednik OVK 
Občine Železniki 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti