Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3807. Poročilo o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, stran 12584.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Volilna komisija Mestne občine Ljubljana na 26. seji dne 25. 11. 2022 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
I. 
1. Na volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice, 223.678 volivcev, pri čemer je bilo 223.677 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike, ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 89.424 volivcev ali 39,98 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II. 
1. Za izvolitev 45 članov mestnega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 89.390 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 1.287 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 88.103.
III. 
1. Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Zap. št.
Ime liste 
Št. glasov
% glasov
1
KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI
220
0,25
2
LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE
2.359
2,68
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
10.662
12,10
4
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
791
0,90
5
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
2.098
2,38
6
LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
1.550
1,76
7
VESNA – ZELENA STRANKA
3.286
3,73
8
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
272
0,31
9
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
2.295
2,60
10
SOCIALNI DEMOKRATI
3.572
4,05
11
LEVICA
8.190
9,30
12
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
1.721
1,95
13
DOBRA DRŽAVA
270
0,31
14
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4.007
4,55
15
GIBANJE SVOBODA
14.064
15,96
16
ZELENI SLOVENIJE IN KONKRETNO
578
0,66
17
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
32.168
36,51
IV. 
1. Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
Zap. št.
Ime liste
Št. izvoljenih
1
KSU – KRŠČANSKI SOCIALISTI
0
2
LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE
1
3
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
6
4
DRŽAVLJANSKO GIBANJE RESNI.CA
0
5
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1
6
LISTA KOLESARJEV IN PEŠCEV
0
7
VESNA – ZELENA STRANKA
1
8
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS
0
9
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
1
10
SOCIALNI DEMOKRATI
2
11
LEVICA
4
12
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
1
13
DOBRA DRŽAVA
0
14
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
2
15
GIBANJE SVOBODA
8
16
ZELENI SLOVENIJE IN KONKRETNO
0
17
LISTA ZORANA JANKOVIĆA
18
2. Glede na to, da nihče od kandidatov ni dobil zadostnega števila preferenčnih glasov za dodelitev mandata na podlagi preferenčnih glasov, se skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na kandidatnih listah.
Lista: 2 – LISTA ŠPORT ZA ZDRAVJE
1. Gašper Kromar
Lista: 3 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1. Igor Horvat
2. Maruša Babnik
3. Anton Grošelj
4. Ksenija Sever
5. Matjaž Vede
6. Darinka Kovačič
Lista: 5 – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
1.  dr. Tina Bregant
Lista: 7 – VESNA – ZELENA STRANKA
1.  dr. Jasminka Dedić
Lista: 9 – GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE
1. Aleš Primc
Lista: 10 – SOCIALNI DEMOKRATI
1. Marko Koprivc
2. Ganimet Shala
Lista: 11 – LEVICA
1. Urška Honzak
2. Arne Jakob Zakrajšek
3. Petra Blajhribar Kubo
4. Ištvan Išt Huzjan
Lista: 12 – PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE
1. Jasmin Feratović
Lista: 14 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1. Mojca Sojar
2. Jožef Horvat
Lista: 15 – GIBANJE SVOBODA
1. Samo Logar
2. Vesna Ugrinovski
3. Kostja Židan
4. dr. Dunja Labović Begović
5. dr. Marko Maver
6. Ksenija Pišljar
7. Ludvik Bagari
8. mag. Katja Damij
Lista: 17 – LISTA ZORANA JANKOVIĆA
1. Zoran Janković
2. Tjaša Ficko
3. Janez Koželj
4. Jelka Žekar
5. Aleš Čerin
6. dr. Marta Bon
7. Dejan Crnek
8. Marija Dunja Piškur Kosmač
9. Marjan Sedmak
10. Julka (Julijana) Žibert
11. Rok Žnidaršič
12. Stanka (Stanislava Marija) Ferenčak Marin
13. Iztok Kordiš
14. Francka (Frančiška) Trobec
15. Tone (Anton) Podobnik
16. mag. Mojca Lozej
17. Boštjan Koritnik
18. Nada Verbič
V. 
Člani, izvoljeni v Mestni svet Mestne občine Ljubljana na volitvah 20. 11. 2022, so:
1. GAŠPER KROMAR, roj. 23. 4. 1980, Borsetova ulica 9, Ljubljana
2. IGOR HORVAT, roj. 9. 10. 1973, Povšetova ulica 57, Ljubljana
3. MARUŠA BABNIK, roj. 9. 3. 1977, Sadinja vas 20, Sadinja vas
4. ANTON GROŠELJ, roj. 3. 7. 1957, Vinterca 33, Ljubljana
5. KSENIJA SEVER, roj. 24. 7. 1947, Pestotnikova ulica 3, Ljubljana
6. MATJAŽ VEDE, roj. 11. 6. 1966, Menardova ulica 24, Ljubljana
7. DARINKA KOVAČIČ, roj. 17. 12. 1957, Ocvirkova ulica 59, Ljubljana
8. DR. TINA BREGANT, roj. 16. 11. 1975, Žibertova ulica 7, Ljubljana
9. DR. JASMINKA DEDIĆ, roj. 5. 9. 1975, Hranilniška ulica 7A, Ljubljana
10. ALEŠ PRIMC, roj. 20. 11. 1973, Malejeva ulica 3, Ljubljana
11. MARKO KOPRIVC, roj. 14. 12. 1978, Poljanski nasip 30, Ljubljana
12. GANIMET SHALA, roj. 3. 1. 1975, Zakotnikova ulica 9, Ljubljana
13. URŠKA HONZAK, roj. 1. 2. 1988, Bratovševa ploščad 4, Ljubljana
14. ARNE JAKOB ZAKRAJŠEK, roj. 20. 5. 1995, Brilejeva ulica 3, Ljubljana
15. PETRA BLAJHRIBAR KUBO, roj. 27. 2. 1984, Česnikova ulica 8, Ljubljana
16. IŠTVAN IŠT HUZJAN, roj. 1. 6. 1981, Cesta v Mestni log 3, Ljubljana
17. JASMIN FERATOVIĆ, roj. 18. 9. 1996, Rakarska ulica 4, Ljubljana
18. MOJCA SOJAR, roj. 15. 7. 1964, Cesta Dolomitskega odreda 44, Ljubljana
19. JOŽEF HORVAT, roj. 3. 2. 1965, Cesta 24. junija 16, Ljubljana
20. SAMO LOGAR, roj. 20. 7. 1970, Pločanska ulica 10, Ljubljana
21. VESNA UGRINOVSKI, roj. 4. 7. 1981, Herbersteinova ulica 14, Ljubljana
22. KOSTJA ŽIDAN, roj. 16. 3. 1971, Kvedrova cesta 14, Ljubljana
23. DR. DUNJA LABOVIĆ BEGOVIĆ, roj. 14. 9. 1985, Ulica bratov Učakar 124, Ljubljana
24. DR. MARKO MAVER, roj. 10. 2. 1988, Topniška ulica 70, Ljubljana
25. KSENIJA PIŠLJAR, roj. 4. 10. 1975, Ulica Vladimirja Trampuža 8, Ljubljana
26. LUDVIK BAGARI, roj. 5. 9. 1965, Opekarska cesta 31, Ljubljana
27. MAG. KATJA DAMIJ, roj. 6. 5. 1971, Šarhova ulica 22, Ljubljana
28. ZORAN JANKOVIĆ, roj. 1. 1. 1953, Vinterca 55, Ljubljana
29. TJAŠA FICKO, roj. 9. 9. 1981, Dunajska cesta 184A, Ljubljana
30. JANEZ KOŽELJ, roj. 19. 8. 1945, Tabor 5, Ljubljana
31. JELKA ŽEKAR, roj. 24. 10. 1949, Resljeva cesta 42, Ljubljana
32. ALEŠ ČERIN, roj. 18. 7. 1949, Pod bukvami 7, Ljubljana
33. DR. MARTA BON, roj. 22. 3. 1962, Ulica Ane Ziherlove 14, Ljubljana
34. DEJAN CRNEK, roj. 5. 3. 1964, Kogejeva ulica 17, Ljubljana
35. MARIJA DUNJA PIŠKUR KOSMAČ, roj. 23. 11. 1941, Rimska cesta 16, Ljubljana
36. MARJAN SEDMAK, roj. 23. 4. 1938, Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana
37. JULKA (JULIJANA) ŽIBERT, roj. 20. 8. 1938, Trubarjeva cesta 79, Ljubljana
38. ROK ŽNIDARŠIČ, roj. 1. 1. 1977, Gruberjevo nabrežje 20, Ljubljana
39. STANKA (STANISLAVA MARIJA) FERENČAK MARIN, roj. 26. 6. 1955, Rusjanov trg 2, Ljubljana
40. IZTOK KORDIŠ, roj. 16. 4. 1953, Hudovernikova ulica 4, Ljubljana
41. FRANCKA (FRANČIŠKA) TROBEC, roj. 4. 10. 1944, Pod brezami 14, Ljubljana
42. TONE (ANTON) PODOBNIK, roj. 23. 6. 1942, Novo Polje, cesta XVIII 4A, Ljubljana
43. MAG. MOJCA LOZEJ, roj. 16. 6. 1980, Anžurjeva ulica 6, Ljubljana
44. BOŠTJAN KORITNIK, roj. 15. 6. 1979, Celovška cesta 149, Ljubljana
45. NADA VERBIČ, roj. 5. 4. 1956, Dolenjska cesta 149A, Ljubljana
VI. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviću, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-337/2022-2
Ljubljana, dne 25. novembra 2022
Breda Razdevšek 
predsednica 
Člani:
Vladimir Kočevar 
Andreja Sedej Grčar 
Sašo Matas
Darja Bučar 
Tadej Cmerekar 
Natalija Pogorevc 
Olivera Gomboc 

AAA Zlata odličnost