Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3802. Sklep o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje, stran 12554.

  
Na podlagi 1. in 2. točke 87. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16, 77/18, 161/21 in 101/22 – ZOAIS) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembi Sklepa o kapitalu družbe za upravljanje 
1. člen 
V Sklepu o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 100/15 in 82/18) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Stalni stroški družbe za upravljanje obsegajo celotne stalne splošne stroške družbe za upravljanje kot so opredeljeni v 13. členu Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 806/2014 (UL L 314 z dne 5. 12. 2019, str. 1).
(2) Pri določanju višine stalnih stroškov družba za upravljanje upošteva tudi Delegirano uredba Komisije (EU) 2022/1455 z dne 11. aprila 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2033 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za kapitalsko zahtevo za investicijska podjetja na podlagi stalnih splošnih stroškov (UL L 229 z dne 5. 9. 2022, str. 1).«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-9/2022-3
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0120
Predsednica sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost