Uradni list

Številka 153
Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 153/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3797. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, stran 12478.

  
Za izvrševanje 93. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin 
1. člen 
V Pravilniku o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 204/21) se v 3. členu v petem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen v primeru, kadar je proračunski uporabnik v postopku likvidacije.«.
2. člen 
Priloga 1, obrazec Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna, se nadomesti z novo Prilogo 1, obrazec Premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. člen 
Priloga 2, Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna (obrazec P1), se nadomesti z novo Prilogo 2, Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna (obrazec P1), ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 3, obrazec Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, se nadomesti z novo Prilogo 3, obrazec Premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna, ki je kot Priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
Priloga 4, Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna (obrazec P3), se nadomesti z novo Prilogo 4, Metodologija za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca neposrednega uporabnika proračuna (obrazec P3), ki je kot Priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
6. člen 
Priloga 5, obrazec Skupna premoženjska bilanca občine, se nadomesti z novo Prilogo 5, obrazec Skupna premoženjska bilanca občine, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
7. člen 
Priloga 6, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance občine (obrazec P5), se nadomesti z novo Prilogo 6, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance občine (obrazec P5), ki je kot Priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
8. člen 
Priloga 7, obrazec Skupna premoženjska bilanca države, se nadomesti z novo Prilogo 7, obrazec Skupna premoženjska bilanca države, ki je kot Priloga 7 sestavni del tega pravilnika.
9. člen 
Priloga 8, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance države (obrazec P7), se nadomesti z novo Prilogo 8, Metodologija za izpolnitev obrazca skupne premoženjske bilance države (obrazec P7), ki je kot Priloga 8 sestavni del tega pravilnika.
10. člen 
Priloga 9, obrazec Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, se nadomesti z novo Prilogo 9, obrazec Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, ki je kot Priloga 9 sestavni del tega pravilnika.
11. člen 
Priloga 10, Metodologija za izpolnitev obrazca konsolidirana premoženjska bilanca države in občin (obrazec P9), se nadomesti z novo Prilogo 10, Metodologija za izpolnitev obrazca konsolidirana premoženjska bilanca države in občin (obrazec P9), ki je kot Priloga 10 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, dopolnjeni peti odstavek 3. člena in nove Priloge 1 do 10 pravilnika pa se prvič uporabijo za pripravo konsolidirane premoženjske bilance države in občin po stanju na dan 31. decembra 2022.
Št. 007-921/2022/15
Ljubljana, dne 1. decembra 2022
EVA 2022-1611-0122
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti