Uradni list

Številka 152
Uradni list RS, št. 152/2022 z dne 6. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 152/2022 z dne 6. 12. 2022

Kazalo

3790. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (RZ2021), stran 12093.

  
Na podlagi petega odstavka 97. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 167. in 168. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. novembra 2022 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (RZ2021) 
(1) Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2021.
(2) Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2021 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Republike Slovenije za leto 2021, v načrtu razvojnih programov pa prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2021 ter realizaciji v tem letu.
Št. 411-03/22-1/8
Ljubljana, dne 23. novembra 2022
EPA 316-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti