Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2022 z dne 2. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2022 z dne 2. 12. 2022

Kazalo

3734. Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A), stran 11507.

  
Na podlagi devetega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) ter 107. in 162. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na seji 23. novembra 2022 sprejel
S P R E M E M B E  P R O R A Č U N A 
Republike Slovenije za leto 2023 (DP2023-A) 
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2023 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2023 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2023.
Št. 411-02/22-13/46
Ljubljana, dne 23. novembra 2022
EPA 313-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost