Uradni list

Številka 149
Uradni list RS, št. 149/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 149/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3731. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022, stran 11503.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022 
1. člen 
V Pravilniku o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2022 (Uradni list RS, št. 132/22) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo »četrtka, 1. decembra 2022« nadomesti z besedilom »srede, 21. decembra 2022«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »petka, 2. decembra 2022« nadomesti z besedilom »četrtka, 22. decembra 2022«.
V tretjem odstavku se v 1. točki besedilo »do torka, 6. decembra 2022« nadomesti z besedilom »tri delovne dni pred predvidenim izplačilom«, v 2. točki pa se besedilo »do četrtka, 8. decembra 2022« nadomesti z besedilom »tri delovne dni pred predvidenim izplačilom«.
Peti odstavek se črta.
3. člen 
4. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1050/2022
Ljubljana, dne 30. novembra 2022
EVA 2022-1611-0138
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost