Uradni list

Številka 147
Uradni list RS, št. 147/2022 z dne 29. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 147/2022 z dne 29. 11. 2022

Kazalo

3692. Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce, stran 11427.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. in 5. točke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za poslovne odjemalce 
1. člen 
(1) Ta uredba določa mehanizem oblikovanja najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije za poslovne odjemalce kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21).
(2) Ta uredba se uporablja za pogodbe o dobavi električne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno dne uveljavitve te uredbe do vključno 31. decembra 2022.
2. člen 
(1) Do ukrepov iz te uredbe je upravičen poslovni odjemalec, ki ni upravičen do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) (v nadaljnjem besedilu: odjemalec).
(2) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi podatke o izpolnjevanju pogoja iz prejšnjega odstavka za posameznega odjemalca.
3. člen 
Cena iz 1. člena te uredbe je določena na enoto proizvoda, ki je ena megavatna ura, brez DDV.
4. člen 
(1) Dobavitelj električne energije za maksimalno količino odjema električne energije odjemalca kot je določena v prvem in drugem odstavku 5. člena te uredbe odjemalcu ponudi in sklene pogodbo o dobavi za produkt fiksne cene za višjo in nižjo dnevno tarifno postavko, ki je lahko enaka ali nižja od cene, oblikovane na podlagi tega odstavka, pri čemer je način oblikovanja cene, njene sestavine ter merila, po katerih se morajo oblikovati te sestavine, naslednji:
– cena za višjo dnevno tarifno postavko se izračuna na naslednji način (v EUR/MWh):
CVT = 0,49892 x EEXbase + 0,59022 x EEXpeak + Cdob
– cena za nižjo dnevno tarifno postavko se izračuna na naslednji način (v EUR/MWh):
CMT = 1,45128 x EEXbase – 0,50637 x EEXpeak + Cdob
Oznake v zgoraj navedenih formulah imajo naslednji pomen:
CVT:
cena za višjo dnevno tarifno postavko
CMT:
cena za nižjo dnevno tarifno postavko
EEXbase:
Best Ask cena letnega terminskega produkta pasovne energije na nemški terminski borzi EEX (German Power Futures Cal-23 Base), ki velja v trenutku, ko dobavitelj odjemalcu odda ponudbo za določitev cene
EEXpeak:
Best Ask price cena letnega terminskega produkta trapezne energije na nemški terminski borzi EEX (German Power Futures Cal-23 Peak), ki velja v trenutku, ko dobavitelj odjemalcu odda ponudbo za določitev cene
Cdob:
strošek dobavitelja, ki znaša največ 10 EUR/MWh (brez DDV). Dobavitelju se prizna strošek največ v tej višini, ne glede na njegov dejanski strošek. Strošek dobavitelja vključuje stroške odstopanj in izravnave ter vse ostale stroške, ki jih ima dobavitelj z oskrbo reguliranim segmentom odjemalcev, in niso neposredno vezani na nabavo električne energije (zaposleni, poštni stroški, licence za trgovanje …).
(2) Dobavitelj odjemalcu za preostalo količino odjema električne energije ponudi in sklene pogodbo o dobavi za ceno za poljuben produkt, pri čemer pa mora kot skrben gospodar poskrbeti, da bo cena odražala tržne cene. Dobavitelj je pri določitvi cene iz prejšnjega stavka upravičen upoštevati strošek dobavitelja v maksimalni višini postavke Cdob.
5. člen 
(1) Količina odjema električne energije odjemalca, za katerega je dobavitelj električne energije dolžan ponuditi ceno iz prvega odstavka prejšnjega člena, ne sme presegati 90 odstotkov porabe odjemalca za enako obdobje v letu 2021.
(2) Če na merilnem mestu v enakem obdobju leta 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe tega merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 2020. Če gre za merilno mesto, za katerega je bilo izdano soglasje za priključitev šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v letu 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v letu v katerem je bilo izdano soglasje za priključitev.
(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplačno zagotovi podatke o izpolnjevanju pogojev iz tega člena za posameznega odjemalca.
6. člen 
Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno energijo odjemalcem, za katere se uporablja ta uredba, ne sme prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam odjemalcev. Dobavitelj mora odjemalcem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse skladno s pogoji iz te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do vključno 31. decembra 2022.
Št. 00704-420/2022
Ljubljana, dne 29. novembra 2022
EVA 2022-2430-0113
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti