Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3554. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul, stran 10910.

  
Na podlagi 163. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – ZureP-3) in Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalo opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/18 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3) je Občinski svet Občine Horjul na 24. seji dne 25. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul 
1. člen 
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul s spremembami (Uradni list RS, št. 33/20, 180/20) se prva alineja šestega odstavka 9. člena (Izjema prispevne stopnje zavezanca je) v celoti spremeni tako, da se glasi:
»– Legalizacija objektov, ki so bili zgrajeni brez gradbenega dovoljenja ali grajeni neskladno z izdanim gradbenim dovoljenjem pred 1. 1. 2005 in ki se skladno z Gradbenim zakonom legalizirajo. V teh primerih je prispevna stopnja zavezanca 50 %. Zavezanec za tovrstno delno oprostitev dokazuje z ustreznimi dokazili, iz katerih je razvidno, da je bil objekt pred tem datumom že zgrajen. Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka velja za vloge prejete do 17. 11. 2022. Nadaljnje prizidave, nadzidave in drugi posegi, ki vplivajo na zunanji gabarit objekta, se na podlagi pisne obrazložitve zavezanca obračunajo posebej in zanje delna oprostitev prispevne stopnje iz te alineje ne velja.
Do prispevne stopnje 50 % iz te alineje so upravičeni tudi zavezanci, za katere je bila po uveljavitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul (Uradni list RS, št. 33/20) že izdana odločba o odmeri komunalnega prispevka in ki so na dan izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka izpolnjevali pogoje za prispevno stopnjo zavezanca 50 % iz te alineje.
Vsaka vloga mora vsebovati natančno določitev velikosti gradbene parcele in bruto tlorisne površine objekta, kateri skladno s tem členom pripada 50 % prispevna stopnja zavezanca ter določitev velikosti gradbene parcele in bruto tlorisne površine objekta, kateremu pripada 100 % prispevna stopnja zavezanca.
Zavezancu, ki je komunalni prispevek s prispevno stopnjo zavezanca 100 % že plačal in ki izpolnjuje pogoje iz te alineje, se razlika v roku 30 dni po pravnomočnosti nove odločbe, na podlagi njegove dopolnilne vloge s specifikacijo vrne.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od uveljavitve GZ-1 in ZUreP-3.
Št. 0392-0002/2020-4
Horjul, dne 26. oktobra 2022
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil 

AAA Zlata odličnost