Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3550. Pravilnik o obrazcih za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih, stran 10898.

  
Na podlagi petega odstavka 173. člena in tretjega odstavka 201. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcih za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa obliko in vsebino obrazcev za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih, ki jih organizator potovanja, prodajalec potovanja, kadar se turistični paket prodaja prek njega, in podjetje, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, zagotovijo potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba.
(2) S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva (EU) 2015/2302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o paketnih potovanjih in povezanih potovalnih aranžmajih, spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/314/EGS (UL L št. 326 z dne 11. 12. 2015, str. 1).
2. člen 
(obrazci za zagotavljanje informacij) 
(1) Organizator potovanja in prodajalec potovanja, kadar se turistični paket prodaja prek njega, potrošniku zagotovita standardne informacije iz prvega odstavka 173. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljnjem besedilu: zakon) na obrazcu iz Priloge 1 ali Priloge 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Organizator potovanja in prodajalec potovanja, kadar se turistični paket prodaja prek njega, potrošniku zagotovita standardne informacije iz drugega odstavka 173. člena zakona na obrazcu iz Priloge 2 tega pravilnika.
(3) Organizator potovanja potrošniku zagotovi standardne informacije iz tretjega odstavka 173. člena zakona na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Podjetje, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, potrošniku zagotovi informacije iz prvega odstavka 201. člena zakona na obrazcu iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obrazcih za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih (Uradni list RS, št. 43/18 in 130/22 – ZVPot-1).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-320/2022
Ljubljana, dne 14. novembra 2022
EVA 2022-2130-0039
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina