Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3549. Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb, stran 10885.

  
Na podlagi šestega odstavka 214. člena Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K 
o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa vsebino in obliko obrazcev, na katerih mora podjetje zagotoviti potrošniku predpogodbene informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter vsebino in obliko obrazca za uveljavljanje pravice potrošnika do odstopa od pogodb, v skladu z Direktivo 2008/122/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb časovnega zakupa, dolgoročnih počitniških proizvodov, nadaljnje prodaje in zamenjave (UL L št. 33 z dne 3. 2. 2009, str. 10).
2. člen 
(obrazci za predpogodbene informacije in odstop od pogodbe) 
(1) Predpogodbene informacije o pogodbah iz 1. člena tega pravilnika podjetje zagotovi potrošniku, preden postane pogodba ali ponudba zavezujoča za potrošnika, na naslednjih obrazcih, ki so kot Priloge 1, 2, 3 in 4 sestavni del tega pravilnika:
– obrazec za informacije o pogodbi o časovnem zakupu (Obr. PČZ);
– obrazec za informacije o pogodbi o dolgoročnem počitniškem proizvodu (Obr. PDPP);
– obrazec za informacije o pogodbi o nadaljnji prodaji (Obr. PNP);
– obrazec za informacije o pogodbi o zamenjavi (Obr. PZ).
(2) Potrošnik lahko za odstop od pogodb iz 1. člena tega pravilnika uporabi »Obrazec za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe (Obr. OP)«, ki je kot Priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
3. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb (Uradni list RS, št. 100/11 in 130/122 – ZVPot-1).
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 26. januarja 2023.
Št. 007-314/2022
Ljubljana, dne 11. novembra 2022
EVA 2022-2130-0033
Matjaž Han 
minister 
za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost