Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2022 z dne 16. 11. 2022

Kazalo

3546. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine, stran 10877.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ, 22/21 – odl. US in 130/21 – odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03, 22/21 – odl. US in 130/21 – odl. US), 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 89/22) je Državni zbor na seji 11. novembra 2022 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine 
I. 
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine (Uradni list RS, št. 96/22) se:
v prvem odstavku I. točke:
besedilo: »5 članov in 5 namestnikov članov« spremeni tako, da se glasi: »10 članov in 10 namestnikov članov« ter
drugi odstavek I. točke spremeni tako, da se glasi:
»Poslanska skupina Svoboda 2 člana in 2 namestnika člana,
Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke 2 člana in 2 namestnika člana,
Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati 2 člana in 2 namestnika člana,
Poslanska skupina Socialnih demokratov 2 člana in 2 namestnika člana,
Poslanska skupina Levica 2 člana in 2 namestnika člana.«
v II. točki:
– razrešijo:
član:
namestnika članov:
Žan MAHNIČ, PS SDS
Janez MAGYAR, PS SDS
Milan JAKOPOVIČ, PS Levica
– imenujejo:
za člane: 
Lenart ŽAVBI, 
PS Svoboda 
Damijan ZRIM, PS SD 
Milan JAKOPOVIČ, 
PS Levica
za namestnika članov: 
dr. Martin PREMK, 
PS Svoboda 
dr. Matej TAŠNER 
VATOVEC, PS Levica
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/22-24/13
Ljubljana, dne 11. novembra 2022
EPA 401-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Nataša Sukič 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost