Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2022 z dne 7. 11. 2022

Kazalo

3472. Razpis naknadnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper, stran 10712.

  
Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) Občinska volilna komisija Mestne občine Koper
R A Z P I S U J E 
naknadne volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper 
1. 
Razpišejo se naknadne volitve za člane svetov krajevnih skupnosti:
– Krajevna skupnost Črni Kal:
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 185, 186, 187, 188, 290, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 6, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 231, 232, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti,
– volilna enota 8, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 192, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 11, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 196, 228, 229, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Gračišče:
– volilna enota 7, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 211, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 13, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 212, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
– Krajevna skupnost Dekani:
– volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 172, 173, v kateri se volita dva manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 169, 175, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Olmo-Prisoje:
– volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363, v kateri se volita dva manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 2, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 107, 108, 109, 110, 111, 118, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 5, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 106, 119, 120, 121, 129, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
– Krajevna skupnost Pobegi-Čežarji:
– volilna enota 2, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 167, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
– Krajevna skupnost Sveti Anton:
– volilna enota 2, ki obsega prostorski okoliš (PO-ID) 183, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti. 
– Krajevna skupnost Škocjan:
– volilna enota 1, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 138, 139, 140, 141, 142, 144, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 2, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 136, 137, 148, 149, 150, 342, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti, 
– volilna enota 4, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 341, 375, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Vanganel:
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 310, 374, v kateri se voli en manjkajoči član sveta krajevne skupnosti.
– Krajevna skupnost Za gradom:
– volilna enota 3, ki obsega prostorske okoliše (PO-ID) 54, 55, 56, 90, 361, v kateri se volita dva manjkajoča člana sveta krajevne skupnosti.
2. 
Naknadne volitve se izvedejo dne 4. decembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 7. 11. 2022.
3. 
Kandidature za naknadne volitve se lahko vložijo do torka, 15. 11. 2022, do 16. ure, pri Občinski volilni komisiji Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
4. 
Za izvedbo naknadnih volitev skrbi Občinska volilna komisija Mestne občine Koper.
Št. 041-1/2022
Koper, dne 4. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Mestne občine Koper 
predsednik 
dr. Miloš Senčur 
Ai sensi dell’art. 92 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della Corte Costituzionale), la Commissione elettorale del Comune città di Capodistria
I N D I C E 
le elezioni supplementari per i membri dei consigli delle comunità locali nel Comune città di Capodistria 
1. 
Si indicono le elezioni supplementari per i membri dei Consigli delle Comunità locali della:
– Comunità locale Črni Kal:
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni (PO-ID) 185, 186, 187, 188, 290, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 6, che comprende le frazioni (PO-ID) 231, 232, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 8, che comprende la frazione (PO-ID) 192, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale, 
– seggio elettorale 11, che comprende le frazioni (PO-ID) 196, 228, 229, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale.
– Comunità locale Gračišče:
– seggio elettorale 7, che comprende la frazione (PO-ID) 211, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale, 
– seggio elettorale 13, che comprende la frazione (PO-ID) 212, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale. 
– Comunità locale Dekani:
– seggio elettorale 1, che comprende le frazioni (PO-ID) 172, 173, in cui si votano due membri mancanti della Comunità locale,
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni (PO-ID) 169, 175, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale.
– Comunità locale Olmo-Prisoje:
– seggio elettorale 1, che comprende le frazioni (PO-ID) 114, 115, 127, 128, 143, 145, 363, in cui si votano due membri mancanti della Comunità locale,
– seggio elettorale 2, che comprende le frazioni (PO-ID) 113, 116, 117, 122, 146, 147, 351, 352, 353, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni (PO-ID) 107, 108, 109, 110, 111, 118, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 5, che comprende le frazioni (PO-ID) 106, 119, 120, 121, 129, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale.
– Comunità locale Pobegi-Čežarji:
– seggio elettorale 2, che comprende la frazione (PO-ID) 167, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale. 
– Comunità locale Sveti Anton:
– seggio elettorale 2, che comprende la frazione (PO-ID) 183, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale. 
– Comunità locale San Canziano:
– seggio elettorale 1, che comprende le frazioni (PO-ID) 138, 139, 140, 141, 142, 144, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 2, che comprende le frazioni (PO-ID) 136, 137, 148, 149, 150, 342, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale,
– seggio elettorale 4, che comprende le frazioni (PO-ID) 341, 375, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale.
– Comunità locale Vanganel:
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni (PO-ID) 310, 374, in cui si vota un membro mancante della Comunità locale.
– Comunità locale Al Castelletto:
– seggio elettorale 3, che comprende le frazioni (PO-ID) 54, 55, 56, 90, 361, in cui si votano due membri mancanti della Comunità locale.
2. 
Le elezioni supplementari si svolgono in data 4 dicembre 2022. Il giorno dell'indizione delle elezioni e la data a partire dalla quale hanno inizio le scadenze delle operazioni elettorali, è lunedi 7 novembre 2022.
3. 
Le candidature per le elezioni supplementari possono essere presentate entro martedì 15 novembre 2022, fino alle ore 16:00, presso la Commissione elettorale del Comune città di Capodistria in Via Verdi 10, Capodistria.
4. 
Lo svolgimento delle elezioni supplementari è curato dalla Commissione elettorale del Comune città di Capodistria.
N. 041-1/2022
Capodistria, 4 novembre 2022
Commissione elettorale comunale 
del Comune città di Capodistria 
il presidente 
dott. ric. Miloš Senčur 
 
 

AAA Zlata odličnost