Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3320. Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 10336.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr., 80/18, 160/20 in 88/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance in dr. Asta Vrečko, ministrica za kulturo,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja
GLOSA – Sindikat kulture in narave Slovenije, ki ga zastopa Mitja Šuštar,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Jelka Velički,
Sindikat novinarjev Slovenije, ki ga zastopa Alenka Potočnik,
Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije, ki ga zastopa Tom Zalaznik, in
Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenije, ki ga zastopa Peter Kosmač,
kot stranka na strani javnih uslužbencev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine G) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 2/18 – popr. in 80/18) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine G se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. DM/N 
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
G015001
INŠPEKTOR BALETA 
0
 
22
32
2
G015002
INŠPEKTOR ZBORA 
0
 
22
32
3
G015003
OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE 
0
 
23
33
4
G015004
PLESALEC V BALETNEM ZBORU 
0
 
28
38
5
G016001
FILMSKI SNEMALEC 
VI 
0
 
28
38
6
G016002
LUTKOVNI ANIMATOR 
VI 
0
 
28
38
7
G016003
OBLIKOVALEC LUČI 
VI 
0
 
27
37
8
G016004
OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE 
VI 
0
 
27
37
9
G016005
PEVEC V OPERNEM ALI KONCERTNEM ZBORU 
VI 
0
 
29
39
10
G016006
SOLIST V BALETNEM ZBORU 
VI 
0
 
30
40
11
G016007
ZBORIST 
VI 
0
 
27
37
12
G017001
ASISTENT DIRIGENTA SIMFONIČNEGA IN OPERNEGA ORKESTRA 
VII/2 
0
 
36
46
13
G017002
ASISTENT KOREOGRAFA 
VII/2 
0
 
34
44
14
G017003
ASISTENT REŽISERJA 
VII/2 
0
 
34
44
15
G017004
BALETNI MOJSTER 
VII/2 
0
 
36
46
16
G017005
BALETNI PLESALEC SOLIST 
VII/2 
0
 
38
48
17
G017006
DIRIGENT SIMFONIČNEGA IN OPERNEGA ORKESTRA 
VII/2 
0
 
46
56
18
G017007
DRAMATURG 
VII/2 
0
 
36
46
19
G017008
DRAMSKI IGRALEC 
VII/2 
0
 
33
43
20
G017009
DRAMSKI, OPERNI, LUTKOVNI REŽISER 
VII/2 
0
 
44
54
21
G017010
GLASBENI UREDNIK 
VII/2 
0
 
38
48
22
G017011
GLEDALIŠKI LEKTOR 
VII/2 
0
 
34
44
23
G017012
INŠPEKTOR ORKESTRA 
VII/2 
0
 
35
45
24
G017013
KIPAR 
VII/2 
0
 
33
43
25
G017014
KONCERTNI MOJSTER 
VII/2 
0
 
46
56
26
G017015
KOREOGRAF 
VII/2 
0
 
43
53
27
G017016
KOREPETITOR 
VII/2 
0
 
33
43
28
G017017
KOSTUMOGRAF 
VII/2 
0
 
33
43
29
G017018
MUZIKOLOG 
VII/2 
0
 
33
43
30
G017019
NAMESTNIK KONCERTNEGA MOJSTRA 
VII/2 
0
 
40
50
31
G017020
NAMESTNIK V ORKESTRU 
VII/2 
0
 
38
48
32
G017021
OBLIKOVALEC LUTK 
VII/2 
0
 
33
43
33
G017022
OBLIKOVALEC MASKE 
VII/2 
0
 
33
43
34
G017023
OBLIKOVALEC SVETLOBE 
VII/2 
0
 
33
43
35
G017024
OBLIKOVALEC ZVOKA 
VII/2 
0
 
33
43
36
G017025
OPERNI PEVEC SOLIST 
VII/2 
0
 
37
47
37
G017026
ORKESTRSKI GLASBENIK RAZLIČEK V SIMFONIČNEM IN OPERNEM ORKESTRU 
VII/2 
0
 
37
47
38
G017027
ORKESTRSKI GLASBENIK TUTIST V SIMFONIČNEM IN OPERNEM ORKESTRU 
VII/2 
0
 
36
46
39
G017028
PEVEC V ZBORU – SOLIST 
VII/2 
0
 
34
44
40
G017029
PEVEC V ZBORU – TUTIST 
VII/2 
0
 
33
43
41
G017030
PLESNI PEDAGOG KOREOGRAF 
VII/2 
0
 
34
44
42
G017031
POMOČNIK ZBOROVODJE 
VII/2 
0
 
35
45
43
G017032
PRIZNANI BALETNI PLESALEC SOLIST 
VII/2 
0
 
45
55
44
G017033
PRIZNANI DRAMATURG 
VII/2 
0
 
45
55
45
G017034
PRIZNANI DRAMSKI IGRALEC 
VII/2 
0
 
45
55
46
G017035
PRIZNANI OPERNI PEVEC SOLIST 
VII/2 
0
 
45
55
47
G017036
PRIZNANI ORKESTRSKI GLASBENIK 
VII/2 
0
 
43
53
48
G017037
PRIZNANI SOLISTIČNI ORKESTRSKI GLASBENIK 
VII/2 
0
 
45
55
49
G017040
REŽISER 
VII/2 
0
 
44
54
50
G017041
SCENARIST 
VII/2 
0
 
37
47
51
G017042
SCENOGRAF 
VII/2 
0
 
34
44
52
G017043
SLIKAR 
VII/2 
0
 
33
43
53
G017044
SOLIST V SIMFONIČNEM ALI OPERNO SIMFONIČNEM ORKESTRU 
VII/2 
0
 
40
50
54
G017045
SOLIST V SIMFONIČNEM ALI OPERNO SIMFONIČNEM ORKESTRU – VIOLIST IN ČELIST 
VII/2 
0
 
42
52
55
G017046
UREDNIK FILMSKEGA PROGRAMA 
VII/2 
0
 
34
44
56
G017048
ZBOROVODJA KONCERTNEGA, OPERNEGA ZBORA 
VII/2 
0
 
43
53
57
G017901
UMETNIŠKI VODJA PROGRAMA 
VII/2 
0
 
43
53
58
G017902
VODJA BALETA 
VII/2 
0
 
38
48
59
G017903
VODJA PRODUKCIJE 
VII/2 
0
 
35
45
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
G024001
KOČIJAŽ 
IV
0
 
21
31
2
G025001
ARHEOLOŠKI RISAR 
V
0
 
23
33
3
G025002
ARHIVSKI TEHNIK 
V
1
SAMOSTOJNI ARHIVSKI TEHNIK 
28
33
4
G025002
ARHIVSKI TEHNIK 
V
2
ARHIVSKI TEHNIK 
22
27
5
G025003
ČEVLJAR MODELAR 
V
0
 
22
32
6
G025004
DOKUMENTALIST FOTOGRAF 
V
0
 
24
34
7
G025005
FRIZER LASULJAR MASKER 
V
0
 
22
32
8
G025006
GLAVNI KOČIJAŽ 
V
0
 
24
34
9
G025007
JAHAČ 
V
0
 
24
34
10
G025008
JAHAČ TRENER 
V
0
 
25
35
11
G025009
JAHALNI UČITELJ 
V
0
 
26
36
12
G025010
KINOOPERATER 
V
0
 
23
33
13
G025011
KNJIŽNIČAR 
V
1
SAMOSTOJNI KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
30
35
14
G025011
KNJIŽNIČAR 
V
2
VIŠJI KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
27
32
15
G025011
KNJIŽNIČAR 
V
3
KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
25
30
16
G025011
KNJIŽNIČAR 
V
4
KNJIŽNIČAR 
23
28
17
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
1
SAMOSTOJNI KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
28
35
18
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
2
VIŠJI KNJIŽNJIČARSKI REFERENT 
27
32
19
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
3
KNJIŽNIČARSKI REFERENT 
25
30
20
G025012
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
V
4
KNJIŽNIČAR VOZNIK BIBLIOBUSA 
24
29
21
G025013
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
V
1
SAMOSTOJNI KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
27
34
22
G025013
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
V
2
KONSERVATORSKI RESTAVRATORSKI TEHNIK 
24
29
23
G025014
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
V
1
SAMOSTOJNI KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
26
33
24
G025014
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
V
2
KONSERVATORSKI TEHNIK DOKUMENTALIST 
23
28
25
G025016
KROJAČ 
V
0
 
22
32
26
G025017
LUČNI TEHNIK 
V
0
 
22
32
27
G025018
MOJSTER ČITALEC SVETLOBE 
V
0
 
23
33
28
G025019
MOJSTER LUČI 
V
0
 
23
33
29
G025020
MOJSTER NA REGULATORJU 
V
0
 
23
33
30
G025021
MUZEJSKI DEMONSTRATOR 
V
0
 
23
33
31
G025022
MUZEJSKI TEHNIK 
V
1
SAMOSTOJNI MUZEJSKI TEHNIK 
27
33
32
G025022
MUZEJSKI TEHNIK 
V
2
MUZEJSKI TEHNIK 
23
28
33
G025023
MUZEJSKI VODNIK 
V
0
 
23
33
34
G025024
OBLIKOVALEC ČEVLJAR 
V
0
 
22
32
35
G025025
OBLIKOVALEC ZVOKA / VIDEA
V
0
 
23
33
36
G025026
ODRSKI MOJSTER 
V
0
 
23
33
37
G025027
ORGANIZATOR ANIMATOR 
V
0
 
22
32
38
G025028
ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA 
V
0
 
24
34
39
G025030
PREPARATOR 
V
0
 
23
33
40
G025031
SCENSKI TEHNIK 
V
0
 
21
31
41
G025032
SCENSKO ODRSKI MOJSTER 
V
0
 
23
33
42
G025033
ŠEPETALEC V DRAMSKEM GLEDALIŠČU 
V
0
 
21
31
43
G025034
ŠEPETALEC V OPERNEM GLEDALIŠČU 
V
0
 
23
33
44
G025035
TEHNIČNI KOORDINATOR 
V
0
 
23
33
45
G025036
TONSKI TEHNIK 
V
0
 
22
32
46
G025037
VIDEOTEHNIK REALIZATOR 
V
0
 
21
31
47
G026001
ARHIVSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI ARHIVSKI SODELAVEC 
30
37
48
G026001
ARHIVSKI SODELAVEC 
VI
2
ARHIVSKI SODELAVEC 
27
32
49
G026002
GLAVNI TRENER 
VI
0
 
29
39
50
G026003
INSPICIENT 
VI
0
 
26
36
51
G026004
INSPICIENT V OPERNEM GLEDALIŠČU 
VI
0
 
27
37
52
G026005
INŽENIR SCENSKE OPREME 
VI
0
 
27
37
53
G026006
KINOOPERATER 
VI
0
 
26
36
54
G026007
KONSERVATORSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI KONSERVATORSKI SODELAVEC 
30
37
55
G026007
KONSERVATORSKI SODELAVEC 
VI
2
KONSERVATORSKI SODELAVEC 
27
32
56
G026008
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
31
38
57
G026008
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
VI
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SODELAVEC 
28
33
58
G026009
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA 
VI
0
 
28
38
59
G026010
VODJA OBMOČNE IZPOSTAVE 
VI
0
 
29
39
60
G026011
MOJSTER LUČI 
VI
0
 
27
37
61
G026012
MOJSTER NA REGULATORJU 
VI
0
 
27
37
62
G026013
MUZEJSKI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI MUZEJSKI SODELAVEC 
30
37
63
G026013
MUZEJSKI SODELAVEC 
VI
2
MUZEJSKI SODELAVEC 
27
32
64
G026014
OBLIKOVALEC ČEVLJAR 
VI
0
 
26
36
65
G026015
OBLIKOVALEC ZVOKA / VIDEA
VI
0
 
26
36
66
G026016
ODRSKI MOJSTER 
VI
0
 
26
36
67
G026017
POMOČNIK GLAVNEGA TRENERJA 
VI
0
 
27
37
68
G026018
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
VI
0
 
27
37
69
G026019
STROKOVNO PROGRAMSKI SODELAVEC 
VI
0
 
27
37
70
G026020
TAJNICA REŽIJE SKRIPT 
VI
0
 
27
37
71
G026021
TONSKI MOJSTER 
VI
0
 
27
37
72
G026022
TRENER 
VI
0
 
28
38
73
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
1
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC 
31
38
74
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC 
30
35
75
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
3
BIBLIOTEKARSKI SODELAVEC 
28
33
76
G026023
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
VI
4
VIŠJI KNJIŽNIČAR 
27
32
77
G027001
ARHITEKT OBLIKOVALEC 
VII/2
0
 
33
43
78
G027002
ARHIVAR DOKUMENTALIST 
V GLEDALIŠČU 
ALI ORKESTRU 
VII/2
0
 
33
43
79
G027003
ARHIVIST 
VII/2
1
ARHIVSKI SVETNIK 
42
47
80
G027003
ARHIVIST 
VII/2
2
ARHIVSKI SVETOVALEC 
39
44
81
G027003
ARHIVIST 
VII/2
3
VIŠJI ARHIVIST 
36
41
82
G027003
ARHIVIST 
VII/2
4
ARHIVIST 
33
38
83
G027004
BIBLIOTEKAR 
VII/1
1
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKARSKI REFERENT 
37
42
84
G027004
BIBLIOTEKAR 
VII/1
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI REFERENT 
35
40
85
G027004
BIBLIOTEKAR 
VII/1
3
BIBLIOTEKARSKI REFERENT 
33
38
86
G027004
BIBLIOTEKAR 
VII/1
4
BIBLIOTEKAR 
31
36
87
G027005
BIBLIOTEKAR 
VII/2
1
BIBLIOTEKARSKI SPECIALIST 
42
47
88
G027005
BIBLIOTEKAR 
VII/2
2
VIŠJI BIBLIOTEKAR 
39
44
89
G027005
BIBLIOTEKAR 
VII/2
3
SAMOSTOJNI BIBLIOTEKAR 
36
41
90
G027005
BIBLIOTEKAR 
VII/2
4
BIBLIOTEKAR 
33
38
91
G027006
KAMERMAN 
VII/2
0
 
32
42
92
G027007
KONSERVATOR 
VII/2
1
KONSERVATORSKI SVETNIK 
42
47
93
G027007
KONSERVATOR 
VII/2
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC 
39
44
94
G027007
KONSERVATOR 
VII/2
3
VIŠJI KONSERVATOR 
36
41
95
G027007
KONSERVATOR 
VII/2
4
KONSERVATOR 
33
38
96
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK 
43
48
97
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
2
KONSERVATOR RESTAVRATORSKI SVETOVALEC 
40
45
98
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
3
KONSERVATOR RESTAVRATOR VIŠJI KONSERVATOR 
37
42
99
G027008
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
VII/2
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
34
39
100
G027009
KOORDINATOR IN ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV 
VII/2
0
 
35
45
101
G027010
KOORDINATOR OBMOČNE IZPOSTAVE 
VII/2
0
 
36
46
102
G027011
KURATOR ZBIRK 
VII/2
0
 
33
43
103
G027012
KUSTOS 
VII/2
1
MUZEJSKI SVETNIK 
42
47
104
G027012
KUSTOS 
VII/2
2
MUZEJSKI SVETOVALEC 
39
44
105
G027012
KUSTOS 
VII/2
3
VIŠJI KUSTOS 
36
41
106
G027012
KUSTOS 
VII/2
4
KUSTOS 
33
38
107
G027013
MOJSTER MEŠALEC SLIKE 
VII/2
0
 
35
45
108
G027014
MOJSTER OSVETLJAVE 
VII/2
0
 
35
45
109
G027015
MOJSTER ZVOKA 
VII/2
0
 
35
45
110
G027016
MONTAŽER 
VII/2
0
 
32
42
111
G027017
NAPOVEDOVALEC 
VII/2
0
 
33
43
112
G027018
NOVINAR KOMENTATOR 
VII/2
0
 
44
54
113
G027019
NOVINAR POROČEVALEC 
VII/2
0
 
34
44
114
G027020
NOVINAR SPECIALIST 
VII/2
0
 
37
47
115
G027021
NOVINAR UREDNIK 
VII/2
0
 
39
49
116
G027022
OBLIKOVALEC 
VII/1
0
 
31
41
117
G027023
OBLIKOVALEC KREATIVNI VODJA 
VII/2
0
 
34
44
118
G027024
ORGANIZATOR STIKOV 
Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO 
VII/2
0
 
33
43
119
G027025
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PROGRAM 
VII/2
0
 
38
48
120
G027026
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PROJEKTE 
VII/2
0
 
38
48
121
G027027
PRODUCENT 
VII/2
0
 
36
46
122
G027028
SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC 
VII/2
0
 
34
44
123
G027029
SNEMALEC 
VII/2
0
 
32
42
124
G027030
STROKOVNI DELAVEC 
ZA PRIPRAVO KULTURNIH PROJEKTOV 
VII/2
0
 
33
43
125
G027031
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2
0
 
34
44
126
G027032
STROKOVNI VODJA PARKA 
VII/2
0
 
33
43
127
G027033
SVETOVALEC DIREKTORJA 
VII/2
0
 
34
44
128
G027034
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA 
VII/2
0
 
33
43
129
G027035
SVETOVALEC ZA DENDROLOGIJO 
VII/2
0
 
33
43
130
G027036
SVETOVALEC ZA PARKOVNO OBLIKOVANJE 
VII/2
0
 
33
43
131
G027037
SVETOVALEC ZA TRAJNICE 
VII/2
0
 
33
43
132
G027038
UMETNIŠKI FOTOGRAF 
VII/2
0
 
34
44
133
G027039
UREDNIK PUBLIKACIJ 
VII/2
0
 
34
44
134
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
ARHIVSKI SVETNIK 
44
49
135
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
ARHIVSKI SVETOVALEC 
42
47
136
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI ARHIVIST 
40
45
137
G028001
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
ARHIVIST Z MAGISTERIJEM 
37
42
138
G028002
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
NIŽJI BIBLIOTEKARSKI SVETNIK 
44
49
139
G028002
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
VIŠJI BIBLIOTEKARSKI SVETOVALEC 
42
47
140
G028002
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
BIBLIOTEKARSKI SVETOVALEC 
40
45
141
G028002
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
BIBLIOTEKAR 
37
42
142
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK 
45
50
143
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETOVALEC 
43
48
144
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI KONSERVATOR RESTAVRATOR 
41
46
145
G028003
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR Z MAGISTERIJEM 
38
43
146
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
KONSERVATORSKI SVETNIK 
44
49
147
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC 
42
47
148
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI KONSERVATOR 
40
45
149
G028004
KONSERVATOR 
Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
KONSERVATOR Z MAGISTERIJEM 
37
42
150
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
1
MUZEJSKI SVETNIK 
44
49
151
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
2
MUZEJSKI SVETOVALEC 
42
47
152
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
3
VIŠJI KUSTOS 
40
45
153
G028005
KUSTOS Z MAGISTERIJEM 
VIII
4
KUSTOS 
37
42
154
G028006
SVETOVALEC DIREKTORJA 
VIII
0
 
37
47
155
G028007
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA 
VIII
0
 
36
46
156
G029001
ARHIVIST SVETNIK 
IX
0
 
53
63
157
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
1
ARHIVSKI SVETNIK 
48
53
158
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
2
ARHIVSKI SVETOVALEC 
46
51
159
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI ARHIVIST Z DOKTORATOM 
45
50
160
G029002
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
IX
4
ARHIVIST Z DOKTORATOM 
43
48
161
G029003
BIBLIOTEKAR SVETNIK 
IX
0
 
53
63
162
G029004
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM 
IX
1
BIBLIOTEKARSKI VIŠJI SVETNIK 
48
53
163
G029004
BIBLIOTEKAR 
Z DOKTORATOM 
IX
2
BIBLIOTEKARSKI SVETNIK 
46
51
164
G029004
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM 
IX
3
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM 
43
48
165
G029005
KONSERVATOR RESTAVRATOR SVETNIK 
IX
0
 
53
63
166
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
1
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETNIK 
48
53
167
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
2
KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKI SVETOVALEC 
46
51
168
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI KONSERVATOR RESTAVRATOR 
45
50
169
G029006
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
Z DOKTORATOM 
IX
4
KONSERVATOR RESTAVRATOR 
43
48
170
G029007
KONSERVATOR SVETNIK 
IX
0
 
53
63
171
G029008
KONSERVATOR Z DOKTORATOM 
IX
1
KONSERVATORSKI SVETNIK 
48
53
172
G029008
KONSERVATOR Z DOKTORATOM 
IX
2
KONSERVATORSKI SVETOVALEC 
46
51
173
G029008
KONSERVATOR Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI KONSERVATOR 
45
50
174
G029008
KONSERVATOR Z DOKTORATOM 
IX
4
KONSERVATOR Z DOKTORATOM 
43
48
175
G029009
KUSTOS SVETNIK 
IX
0
 
53
63
176
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
1
MUZEJSKI SVETNIK 
48
53
177
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
2
MUZEJSKI SVETOVALEC 
46
51
178
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
3
VIŠJI KUSTOS 
45
50
179
G029010
KUSTOS Z DOKTORATOM 
IX
4
KUSTOS Z DOKTORATOM 
43
48
180
G029011
SVETOVALEC DIREKTORJA 
IX
0
 
42
52
181
G029012
SVETOVALEC POMOČNIKA DIREKTORJA 
IX
0
 
41
51
182
G027901
POMOČNIK VODJE OBMOČNE ENOTE 
VII/2
0
 
38
48
183
G027902
TEHNIČNI VODJA 
VII/2
0
 
35
45
184
G027903
VODJA DISLOCIRANE ENOTE 
VII/2
0
 
38
48
185
G027904
VODJA DOKUMENTACIJSKEGA CENTRA 
VII/2
0
 
37
47
186
G027905
VODJA GALERIJE 
VII/2
0
 
36
46
187
G027906
VODJA KOORDINACIJE 
VII/2
0
 
35
45
188
G027907
VODJA KUSTODIATA 
VII/2
0
 
36
46
189
G027908
VODJA OBMOČNE ENOTE 
VII/2
0
 
43
53
190
G027909
VODJA PROGRAMA 
VII/2
0
 
38
48
191
G027910
VODJA PROJEKTOV 
VII/2
0
 
35
45
192
G027911
VODJA SLUŽBE 
VII/2
0
 
39
49
193
G027912
VODJA SPECIALNE KNJIŽNICE 
VII/2
0
 
37
47
194
G027913
VODJA ZALOŽNIŠTVA 
VII/2
0
 
35
45
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delovna mesta in nazivi plačne skupine J se uvrstijo v naslednje plačne razrede:
Zap. št. DM/N 
Šifra DM
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred z napr. 
1
J014003
REFERENT IV 
IV 
0
 
16
26
2
J015001
ANALITIK V 
0
 
20
30
3
J015002
BLAGAJNIK V 
0
 
20
30
4
J015008
FINANČNIK V 
0
 
21
31
5
J015011
KADROVIK V 
0
 
21
31
6
J015013
KNJIGOVODJA V 
0
 
21
31
7
J015016
KOMERCIALIST V 
0
 
20
30
8
J015019
MUZEJSKI INFORMATOR V 
0
 
21
31
9
J015022
ORGANIZATOR DELA V 
0
 
20
30
10
J015028
RAČUNOVODJA V 
0
 
21
31
11
J015030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V 
0
 
21
31
12
J015033
SISTEMSKI OPERATER V 
0
 
21
31
13
J015038
STROKOVNI DELAVEC V 
0
 
22
32
14
J015041
VODNIK V 
0
 
21
31
15
J016001
ANALITIK VI 
VI 
0
 
24
34
16
J016002
BLAGAJNIK VI 
VI 
0
 
24
34
17
J016005
FINANČNIK VI 
VI 
0
 
25
35
18
J016008
INFORMATOR/ORGANIZATOR VI 
VI 
0
 
25
35
19
J016013
KADROVIK VI 
VI 
0
 
24
34
20
J016017
KOMERCIALIST VI 
VI 
0
 
24
34
21
J016019
MUZEJSKI INFORMATOR VI 
VI 
0
 
25
35
22
J016021
OPERATER VI 
VI 
0
 
25
35
23
J016023
ORGANIZATOR DELA VI 
VI 
0
 
24
34
24
J016026
PROPAGANDIST VI 
VI 
0
 
25
35
25
J016027
RAČUNOVODJA VI 
VI 
0
 
26
36
26
J016028
REFERENT VI 
VI 
0
 
24
34
27
J016035
SODELAVEC VI 
VI 
0
 
24
34
28
J016037
STROKOVNI DELAVEC VI 
VI 
0
 
25
35
29
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI 
0
 
24
34
30
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI 
VI 
0
 
26
36
31
J016040
VIŠJI REFERENT VI 
VI 
0
 
24
34
32
J016045
VODNIK VI 
VI 
0
 
25
35
33
J017014
DIPLOMIRANI PRAVNIK VII/2 
VII/2 
0
 
32
42
34
J017015
EKONOMIST VII/2 
VII/2 
0
 
32
42
35
J017016
FINANČNIK VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
36
J017020
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1 
0
 
32
42
37
J017021
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2 
VII/2 
0
 
41
51
38
J017025
INFORMATIK VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
39
J017026
INFORMATIK VII/2 
VII/2 
0
 
33
43
40
J017036
KADROVIK VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
41
J017040
KNJIGOVODJA VII/1 
VII/1 
0
 
30
40
42
J017047
KOMERCIALIST VII/2 
VII/2 
0
 
33
43
43
J017050
KOORDINATOR VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
44
J017053
MUZEJSKI INFORMATOR VII/1 
VII/1 
0
 
29
39
45
J017063
ORGANIZATOR DELA VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
46
J017065
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 
VII/2 
0
 
33
43
47
J017069
POMOČNIK DIREKTORJA ZA FINANCE 
VII/2 
0
 
38
48
48
J017070
POMOČNIK DIREKTORJA ZA SPLOŠNE ZADEVE 
VII/2 
0
 
38
48
49
J017075
PREVAJALEC VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
50
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II) 
VII/2 
0
 
36
46
51
J017090
RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
52
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III) 
VII/2 
0
 
32
42
53
J017106
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 
VII/2 
0
 
33
43
54
J017111
SEKRETAR NADZORNEGA SVETA 
VII/2 
0
 
36
46
55
J017124
SODELAVEC VII/1 
VII/1 
0
 
29
39
56
J017131
STROKOVNI DELAVEC VII/1 
VII/1 
0
 
30
40
57
J017132
STROKOVNI DELAVEC VII/2 
VII/2 
0
 
32
42
58
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
59
J017138
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) 
VII/2 
0
 
33
43
60
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 
VII/1 
0
 
31
41
61
J017144
SVETOVALEC VII/1 
VII/1 
0
 
30
40
62
J017147
SVETOVALEC VII/2 (I) 
VII/2 
0
 
35
45
63
J017172
VODNIK VII/1 
VII/1 
0
 
29
39
64
J017904
POSLOVNI VODJA PROGRAMA VII/2 
VII/2 
0
 
43
53
65
J017917
VODJA HOSTESNE SLUŽBE VII/1 
VII/1 
0
 
30
40
66
J017921
VODJA ODDELKA VII/1 
VII/1 
0
 
32
42
67
J017922
VODJA ODDELKA VII/2 
VII/2 
0
 
35
45
68
J017934
VODJA SEKTORJA VII/2 
VII/2 
0
 
38
48
69
J017939
VODJA STROKOVNE KNJIŽNICE VII/2 
VII/2 
0
 
35
45
70
J017940
VODJA TRŽENJA VII/2 
VII/2 
0
 
35
45
71
J017941
VODJA VARNOSTNE SLUŽBE VII/1 
VII/1 
0
 
30
40
72
J017942
VODJA ZA STIKE Z JAVNOSTJO VII/2 
VII/2 
0
 
35
45
73
J024002
ADMINISTRATOR IV (II) 
IV 
0
 
16
26
74
J024003
KURIR IV 
IV 
0
 
16
26
75
J025002
ADMINISTRATOR V 
0
 
21
31
76
J025010
POSLOVNI SEKRETAR V 
0
 
21
31
77
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II) 
0
 
21
31
78
J025019
TAJNICA V 
0
 
19
29
79
J026002
ADMINISTRATOR VI 
VI 
0
 
24
34
80
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI 
0
 
24
34
81
J027002
DOKUMENTALIST VII/2 
VII/2 
0
 
33
43
82
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1 
VII/1 
0
 
28
38
83
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2 
VII/2 
0
 
33
43
84
J031004
POMOŽNI DELAVEC I 
0
 
12
22
85
J032001
ČISTILKA II 
II 
0
 
12
22
86
J032002
DELAVEC V HLEVU II 
II 
0
 
12
22
87
J032012
MUZEJSKI ČUVAJ II 
II 
0
 
12
22
88
J032013
PERICA II 
II 
0
 
13
23
89
J032014
POMOŽNI DELAVEC II 
II 
0
 
12
22
90
J032020
SOBARICA II 
II 
0
 
12
22
91
J033006
KOČIJAŽ III 
III 
0
 
16
26
92
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III 
III 
0
 
15
25
93
J033009
KURIR III 
III 
0
 
15
25
94
J033010
MANIPULANT III 
III 
0
 
14
24
95
J033015
SCENSKI DELAVEC III 
III 
0
 
14
24
96
J033016
SCENSKI GARDEROBER III 
III 
0
 
17
27
97
J033023
TELEFONIST III 
III 
0
 
14
24
98
J033024
VARNOSTNIK III 
III 
0
 
14
24
99
J033027
VRATAR III 
III 
0
 
14
24
100
J033028
VZDRŽEVALEC III 
III 
0
 
15
25
101
J034003
ČEVLJAR MODELAR IV 
IV 
0
 
20
30
102
J034004
ČUVAJ IV 
IV 
0
 
16
26
103
J034007
DREVESNIČAR IV 
IV 
0
 
18
28
104
J034008
EKONOM IV 
IV 
0
 
17
27
105
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV 
IV 
0
 
18
28
106
J034014
FRIZER LASULJAR IV 
IV 
0
 
18
28
107
J034015
FRIZER LASULJAR MASKER IV 
IV 
0
 
18
28
108
J034021
HLEVAR IV 
IV 
0
 
17
27
109
J034024
KLJUČAVNIČAR IV 
IV 
0
 
18
28
110
J034025
KMETIJSKI STROJNIK IV 
IV 
0
 
17
27
111
J034026
KNJIGOVEZ IV 
IV 
0
 
17
27
112
J034027
KONJAR IV 
IV 
0
 
17
27
113
J034029
KROJAČ IV 
IV 
0
 
18
28
114
J034030
KUHAR IV 
IV 
0
 
18
28
115
J034035
MANIPULANT IV 
IV 
0
 
16
26
116
J034036
MASKER IV 
IV 
0
 
17
27
117
J034037
MESAR IV 
IV 
0
 
18
28
118
J034038
MIZAR IV 
IV 
0
 
18
28
119
J034039
MIZAR MODELAR IV 
IV 
0
 
19
29
120
J034042
NATAKAR IV 
IV 
0
 
18
28
121
J034043
OBLIKOVNI DELAVEC IV 
IV 
0
 
16
26
122
J034044
ODRSKO SCENSKI MANIPULANT IV 
IV 
0
 
17
27
123
J034045
ORGANIZATOR KULTURNIH PROGRAMOV IV 
IV 
0
 
19
29
124
J034047
OSKRBNIK IV 
IV 
0
 
19
29
125
J034048
PIROTEHNIK OROŽAR IV 
IV 
0
 
18
28
126
J034053
PRODAJALEC IV 
IV 
0
 
18
28
127
J034054
RECEPTOR IV 
IV 
0
 
17
27
128
J034055
REKVIZITER IV 
IV 
0
 
18
28
129
J034057
SCENSKI DELAVEC IV 
IV 
0
 
17
27
130
J034058
SCENSKI GARDEROBER IV 
IV 
0
 
18
28
131
J034060
SKLADIŠČNIK IV 
IV 
0
 
18
28
132
J034061
SLAŠČIČAR IV 
IV 
0
 
18
28
133
J034068
STROKOVNI DELAVEC S POSEBNIMI ZNANJI 
IN SPOSOBNOSTMI IV 
IV 
0
 
19
29
134
J034070
ŠIVILJA IV 
IV 
0
 
18
28
135
J034071
TAPETNIK DEKORATER IV 
IV 
0
 
18
28
136
J034072
TAPETNIK IV 
IV 
0
 
18
28
137
J034076
TEHNIČNI RISAR IV 
IV 
0
 
18
28
138
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV 
IV 
0
 
18
28
139
J034083
VARILEC IV 
IV 
0
 
18
28
140
J034084
VARNOSTNIK IV 
IV 
0
 
18
28
141
J034086
VODOVODNI INŠTALATER IV 
IV 
0
 
18
28
142
J034089
VOZNIK IV 
IV 
0
 
16
26
143
J034092
VRTNAR IV 
IV 
0
 
18
28
144
J034093
VRVIŠČAR IV 
IV 
0
 
18
28
145
J034097
ZIDAR IV 
IV 
0
 
18
28
146
J035001
AGREGATIST V 
0
 
19
29
147
J035003
CVETLIČAR V 
0
 
20
30
148
J035010
EKONOM V 
0
 
20
30
149
J035012
FINOMEHANIK OPTIK V 
0
 
25
35
150
J035014
FOTOGRAF V 
0
 
19
29
151
J035015
FOTOKOPIREC V 
0
 
18
28
152
J035016
GLAVNI KUHAR V 
0
 
22
32
153
J035017
GLAVNI VZDRŽEVALEC V 
0
 
22
32
154
J035021
GOSTINSKI TEHNIK V 
0
 
20
30
155
J035025
HIŠNIK V 
0
 
20
30
156
J035028
KMETIJSKI TEHNIK V 
0
 
21
31
157
J035030
KONJAR V 
0
 
20
30
158
J035031
KOPALIŠKI MOJSTER V 
0
 
20
30
159
J035035
KUHAR V 
0
 
20
30
160
J035039
MERILEC ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV IN INSTALACIJ V 
0
 
20
30
161
J035042
NABAVNI REFERENT V 
0
 
20
30
162
J035045
OPERATER V 
0
 
21
31
163
J035048
PIROTEHNIK OROŽAR V 
0
 
21
31
164
J035049
PODKOVSKI KOVAČ V 
0
 
20
30
165
J035051
POŽARNI REFERENT V 
0
 
21
31
166
J035053
RAČUNALNIČAR V 
0
 
21
31
167
J035056
RECEPTOR V 
0
 
19
29
168
J035057
REKVIZITER V 
0
 
19
29
169
J035058
SCENSKI GARDEROBER V 
0
 
20
30
170
J035060
SLIKAR KAŠER V 
0
 
20
30
171
J035069
TEHNIK V 
0
 
20
30
172
J035073
UPRAVLJALEC SISTEMA V 
0
 
20
30
173
J035077
VARNOSTNIK V 
0
 
20
30
174
J035080
VETERINARSKI TEHNIK V 
0
 
22
32
175
J035082
VODIČ V 
0
 
21
31
176
J035085
VOZNIK V 
0
 
19
29
177
J035087
VRTNARSKI TEHNIK V (I) 
0
 
19
29
178
J035092
VZDRŽEVALEC V (I) 
0
 
19
29
179
J036019
TEHNOLOG VI 
VI 
0
 
24
34
180
J036020
UPRAVNIK VI 
VI 
0
 
24
34
«. 
4. člen 
(višina povečanja osnovne plače prvaka in vrhunskega glasbenika) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01 in 60/08) (Uradni list RS, št. 32/09) se v 1. členu:
– v prvem odstavku število »52« nadomesti s številom »53« in
– v drugem odstavku število »57« nadomesti s številom »58«.
5. člen 
(višina regresa za prehrano med delom) 
Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eura.
6. člen 
(usklajevanje višine zneska regresa za prehrano med delom) 
Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi tega aneksa se izvede s 1. januarjem 2023.
7. člen 
(izplačilo razlike regresa za prehrano za september 2022) 
Javnim uslužbencem se za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do višine, določene v 5. členu tega aneksa pri plači za oktober 2022.
8. člen 
(višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur) 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 evra.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje, in sicer pod pogojem, da bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, do ukinitve te omejitve pa je na teh delovnih mestih možno napredovati le do plačnega razreda, ki ga kot najvišjega določa ZSPJS.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati drugi odstavek 4. člena, tretja alineja drugega odstavka 8. člena in prvi odstavek 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21). Ostale določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) ostanejo nespremenjene.
11. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbi 5. in 8. člena tega aneksa se začneta uporabljati pri plači za oktober 2022.
Uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 0070-20/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3340-0049
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
 
 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
 
 
 
Dr. Asta Vrečko 
ministrica 
za kulturo 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar 
 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 
Jelka Velički 
 
SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Alenka Potočnik 
 
SINDIKAT DELAVCEV RADIODIFUZIJE SLOVENIJE 
Tom Zalaznik 
NI PODPISAL 
 
SINDIKAT KULTURNIH 
IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV SLOVENIJE 
Peter Kosmač
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-6/2008-37 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 35/12.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti