Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3316. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del, stran 10322.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance in Uroš Brežan, minister za okolje in prostor
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev, ki jo zastopajo Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije, Klemen Šavs, predsednik Sindikata letalskih meteorologov Slovenije – Konfederacija sindikatov 90, in Mitja Šuštar, predsednik Sindikata kulture in narave Slovenije – Glosa,
sklenejo
A N E K S  Š T.  4 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17 in 80/18) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
I014002
GEODETSKI POMOČNIK 
IV
0
18
28
2
I014004
OPERATER – HIDROTEHNIK 
IV
0
18
28
3
I015007
GEODET V 
V
0
22
32
4
I015008
HIDROLOG V 
V
0
22
32
5
I015014
LETALSKI METEOROLOG OPAZOVALEC 
V
0
25
35
6
I015015
METEOROLOG V 
V
0
22
32
7
I015016
METEOROLOŠKI OPAZOVALEC V 
V
0
24
34
8
I015017
METEOROLOŠKI OPAZOVALEC V – I 
V
0
21
31
9
I015020
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V 
V
0
23
33
10
I015021
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK V – I 
V
0
22
32
11
I015022
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC V 
V
0
20
30
12
I015024
OKOLJSKI TEHNIK 
V
0
22
32
13
I015025
OPERATER NA MERILNI MREŽI 
V
0
22
32
14
I015026
OPERATER V METEOROLOGIJI 
V
0
22
32
15
I015042
SEIZMOLOG V 
V
0
22
32
16
I015043
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH V 
V
0
21
31
17
I015044
SODELAVEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
V
0
22
32
18
I015051
STROKOVNI SODELAVEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
V
0
22
32
19
I015065
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU V 
V
0
21
31
20
I016005
GEODET IV 
VI
0
25
35
21
I016006
HIDROLOG IV 
VI
0
25
35
22
I016007
KARTOGRAF IV 
VI
0
24
34
23
I016011
LETALSKI METEOROLOG – INŽENIR 
VI
0
27
37
24
I016012
LETALSKI METEOROLOG – INŽENIR INŠTRUKTOR 
VI
0
29
39
25
I016013
METEOROLOG IV 
VI
0
25
35
26
I016016
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK IV 
VI
0
26
36
27
I016017
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC IV 
VI
0
24
34
28
I016019
OKOLJSKI INŽENIR IV 
VI
0
25
35
29
I016032
SODELAVEC NA PARKOVNIH INFORMACIJSKIH MESTIH IV 
VI
0
25
35
30
I016035
STROKOVNI SODELAVEC 
ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
VI
0
24
34
31
I016046
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
VI
0
24
34
32
I016047
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
VI
0
26
36
33
I016056
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU IV 
VI
0
25
35
34
I017005
GEODET I 
VII/2
0
42
52
35
I017006
GEODET II 
VII/2
0
37
47
36
I017007
GEODET III 
VII/1
0
32
42
37
I017012
HIDROLOG I 
VII/2
0
42
52
38
I017013
HIDROLOG II 
VII/2
0
37
47
39
I017014
HIDROLOG III 
VII/1
0
32
42
40
I017015
KARTOGRAF I 
VII/2
0
42
52
41
I017016
KARTOGRAF II 
VII/2
0
37
47
42
I017017
KARTOGRAF III 
VII/1
0
32
42
43
I017029
LETALSKI METEOROLOG PROGNOSTIK 
VII/2
0
38
48
44
I017030
LETALSKI METEOROLOG PROGNOSTIK INŠTRUKTOR 
VII/2
0
44
54
45
I017031
METEOROLOG I 
VII/2
0
42
52
46
I017032
METEOROLOG II 
VII/2
0
37
47
47
I017033
METEOROLOG III 
VII/1
0
32
42
48
I017040
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK I 
VII/2
0
39
49
49
I017041
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK II 
VII/1
0
34
44
50
I017042
NARAVOVARSTVENI NADZORNIK III 
VII/1
0
32
42
51
I017043
NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III 
VII/1
0
31
41
52
I017044
NARAVOVARSTVENI SVETNIK 
VII/2
0
40
50
53
I017045
NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 
VII/2
0
36
46
54
I017049
OKOLJSKI INŽENIR I 
VII/2
0
42
52
55
I017050
OKOLJSKI INŽENIR II 
VII/2
0
37
47
56
I017051
OKOLJSKI INŽENIR III 
VII/1
0
32
42
57
I017055
PODSEKRETAR EKO SKLADA 
VII/2
0
43
53
58
I017056
PODSEKRETAR 
ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
VII/2
0
43
53
59
I017076
SAMOSTOJNI SVETOVALEC 
ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
VII/1
0
32
42
60
I017077
SEIZMOLOG I 
VII/2
0
42
52
61
I017078
SEIZMOLOG II 
VII/2
0
37
47
62
I017079
SEIZMOLOG III 
VII/1
0
32
42
63
I017081
SEKRETAR EKO SKLADA 
VII/2
0
46
56
64
I017082
SEKRETAR STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
VII/2
0
45
55
65
I017090
STROKOVNI SODELAVEC EKO SKLADA 
VII/1
0
30
40
66
I017101
SVETNIK EKO SKLADA 
VII/2
0
40
50
67
I017102
SVETNIK ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
VII/2
0
40
50
68
I017103
SVETOVALEC DIREKTORJA EKO SKLADA 
VII/2
0
38
48
69
I017104
SVETOVALEC DIREKTORJA STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
VII/2
0
43
53
70
I017107
SVETOVALEC DIREKTORJA 
ZA STANOVANJSKE ZADEVE 
VII/2
0
38
48
71
I017108
SVETOVALEC EKO SKLADA 
VII/1
0
31
41
72
I017122
SVETOVALEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
VII/1
0
31
41
73
I017124
SVETOVALEC ZA RAZVOJ 
IN INFORMACIJSKI SISTEM II 
VII/1
0
31
41
74
I017125
SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE I 
VII/1
0
31
41
75
I017126
SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE II 
VII/1
0
30
40
76
I017141
VISOKI NARAVOVARSTVENI SVETNIK 
VII/2
0
43
53
77
I017144
VIŠJI NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC 
VII/2
0
37
47
78
I017148
VIŠJI SEKRETAR STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
VII/2
0
46
56
79
I017156
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC EKO SKLADA 
VII/2
0
34
44
80
I017158
VIŠJI SVETOVALEC EKO SKLADA 
VII/2
0
36
46
81
I017162
VIŠJI SVETOVALEC STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
VII/2
0
36
46
82
I017167
VIŠJI SVETOVALEC ZA RAZVOJ IN INFORMACIJSKI SISTEM I 
VII/2
0
36
46
83
I017168
VIŠJI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE I 
VII/2
0
37
47
84
I017169
VIŠJI SVETOVALEC ZA STANOVANJSKE ZADEVE II 
VII/2
0
35
45
85
I017175
VODJA PROJEKTOV STANOVANJSKEGA SKLADA RS 
VII/2
0
43
53
86
I017179
VODNIK V ZAVAROVANEM OBMOČJU III 
VII/1
0
31
41
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 15. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred 
brez napr.
Plačni razred 
z napr.
1
J015001
ANALITIK V 
V
0
20
30
2
J015008
FINANČNIK V 
V
0
21
31
3
J015011
KADROVIK V 
V
0
21
31
4
J015013
KNJIGOVODJA V 
V
0
21
31
5
J015017
KOORDINATOR V 
V
0
20
30
6
J015029
SALDAKONTIST V 
V
0
19
29
7
J015030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V 
V
0
21
31
8
J015032
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V 
V
0
21
31
9
J015036
SODELAVEC V 
V
0
20
30
10
J016001
ANALITIK VI 
VI
0
24
34
11
J016005
FINANČNIK VI 
VI
0
25
35
12
J016006
GLAVNI KNJIGOVODJA VI 
VI
0
26
36
13
J016013
KADROVIK VI 
VI
0
24
34
14
J016014
KNJIGOVODJA VI 
VI
0
24
34
15
J016018
KOORDINATOR VI 
VI
0
24
34
16
J016025
PROGRAMER APLIKACIJ VI 
VI
0
26
36
17
J016028
REFERENT VI 
VI
0
24
34
18
J016029
SALDAKONTIST VI 
VI
0
24
34
19
J016031
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VI 
VI
0
25
35
20
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI 
VI
0
26
36
21
J016042
VIŠJI REFERENT VI (II) 
VI
0
24
34
22
J017003
ANALITIK VII/1 
VII/1
0
30
40
23
J017004
ANALITIK VII/2 (I) 
VII/2
0
41
51
24
J017005
ANALITIK VII/2 (II) 
VII/2
0
36
46
25
J017016
FINANČNIK VII/1 
VII/1
0
31
41
26
J017017
FINANČNIK VII/2 (I) 
VII/2
0
41
51
27
J017018
FINANČNIK VII/2 (II) 
VII/2
0
36
46
28
J017020
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1
0
32
42
29
J017021
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/2 
VII/2
0
41
51
30
J017025
INFORMATIK VII/1 
VII/1
0
31
41
31
J017026
INFORMATIK VII/2 
VII/2
0
33
43
32
J017036
KADROVIK VII/1 
VII/1
0
31
41
33
J017038
KADROVIK VII/2 (III) 
VII/2
0
33
43
34
J017040
KNJIGOVODJA VII/1 
VII/1
0
30
40
35
J017050
KOORDINATOR VII/1 
VII/1
0
31
41
36
J017051
KOORDINATOR VII/2 
VII/2
0
36
46
37
J017055
NOTRANJI REVIZOR VII/2 
VII/2
0
36
46
38
J017071
POOBLAŠČENI RAČUNOVODJA VII/2 
VII/2
0
36
46
39
J017074
PRAVNIK VII/2 
VII/2
0
35
45
40
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1 
VII/1
0
31
41
41
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II) 
VII/2
0
36
46
42
J017090
RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1
0
31
41
43
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III) 
VII/2
0
32
42
44
J017097
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III) 
VII/2
0
35
45
45
J017105
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/1 
VII/1
0
29
39
46
J017106
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 
VII/2
0
33
43
47
J017107
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA PLAN 
IN ANALIZE VII/1 
VII/1
0
30
40
48
J017110
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2 
VII/2
0
37
47
49
J017112
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1 
VII/1
0
31
41
50
J017116
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (III) 
VII/2
0
35
45
51
J017124
SODELAVEC VII/1 
VII/1
0
29
39
52
J017125
SODELAVEC VII/2 
VII/2
0
33
43
53
J017126
SODELAVEC 
ZA INVESTICIJE VII/1 
VII/1
0
29
39
54
J017127
SODELAVEC 
ZA INVESTICIJE VII/2 
VII/2
0
33
43
55
J017128
SODELAVEC ZA JAVNA NAROČILA VII/1 
VII/1
0
29
39
56
J017129
SODELAVEC ZA JAVNA NAROČILA VII/2 
VII/2
0
33
43
57
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1 
VII/1
0
31
41
58
J017147
SVETOVALEC VII/2 (I) 
VII/2
0
35
45
59
J017149
SVETOVALEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI VII/1 
VII/1
0
30
40
60
J017156
VARNOSTNI INŽENIR VII/1 
VII/1
0
31
41
61
J017159
VARNOSTNI INŽENIR 
VII/2 (II) 
VII/2
0
36
46
62
J017168
VIŠJI SVETOVALEC 
ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO VII/2 
VII/2
0
36
46
63
J017169
VIŠJI SVETOVALEC 
ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI VII/2 
VII/2
0
36
46
64
J017170
VIŠJI SVETOVALEC 
ZA STIKE Z JAVNOSTJO VII/2 
VII/2
0
36
46
65
J024002
ADMINISTRATOR IV (II) 
IV
0
16
26
66
J024003
KURIR IV 
IV
0
16
26
67
J025002
ADMINISTRATOR V 
V
0
21
31
68
J025003
ARHIVAR V 
V
0
20
30
69
J025005
DOKUMENTALIST V 
V
0
19
29
70
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II) 
V
0
21
31
71
J025019
TAJNICA V 
V
0
19
29
72
J026002
ADMINISTRATOR VI 
VI
0
24
34
73
J026003
DOKUMENTALIST VI 
VI
0
24
34
74
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI
0
24
34
75
J027001
DOKUMENTALIST VII/1 
VII/1
0
28
38
76
J027002
DOKUMENTALIST VII/2 
VII/2
0
33
43
77
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1 
VII/1
0
28
38
78
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2 
VII/2
0
33
43
79
J031001
ČISTILKA I 
I
0
12
22
80
J031002
DELAVEC ZA PREPROSTA DELA I 
I
0
12
22
81
J032001
ČISTILKA II 
II
0
12
22
82
J032008
KUHARSKI POMOČNIK II 
II
0
14
24
83
J032017
RECEPTOR – VARNOSTNIK II 
II
0
12
22
84
J032022
STREŽNICA II 
II
0
13
23
85
J032030
VZDRŽEVALEC II 
II
0
12
22
86
J033003
FIGURANT III 
III
0
12
22
87
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III 
III
0
15
25
88
J033014
RECEPTOR III 
III
0
16
26
89
J033020
STROJNIK CENTRALNEGA OGREVANJA III 
III
0
16
26
90
J033022
TEHNIČNI MANIPULANT III 
III
0
14
24
91
J033024
VARNOSTNIK III 
III
0
14
24
92
J033028
VZDRŽEVALEC III 
III
0
15
25
93
J034008
EKONOM IV 
IV
0
17
27
94
J034019
HIŠNIK – EKONOM IV 
IV
0
16
26
95
J034020
HIŠNIK IV 
IV
0
18
28
96
J034030
KUHAR IV 
IV
0
18
28
97
J034047
OSKRBNIK IV 
IV
0
19
29
98
J034077
TEHNIČNI SODELAVEC IV 
IV
0
16
26
99
J034084
VARNOSTNIK IV 
IV
0
18
28
100
J034089
VOZNIK IV 
IV
0
16
26
101
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II) 
IV
0
17
27
102
J035010
EKONOM V 
V
0
20
30
103
J035016
GLAVNI KUHAR V 
V
0
22
32
104
J035018
GOSPODAR HIŠE VZDRŽEVALEC V 
V
0
19
29
105
J035024
HIŠNIK – EKONOM V 
V
0
18
28
106
J035025
HIŠNIK V 
V
0
20
30
107
J035035
KUHAR V 
V
0
20
30
108
J035037
LABORANT V 
V
0
20
30
109
J035047
OSKRBNIK V 
V
0
22
32
110
J035055
RECEPTOR 
– VARNOSTNIK V 
V
0
18
28
111
J035065
STROJNIK CENTRALNEGA OGREVANJA V 
V
0
19
29
112
J035067
TEHNIČNI DELAVEC V (I) 
V
0
23
33
113
J035074
UPRAVNIK V 
V
0
19
29
114
J035075
UPRAVNIK ZGRADB V 
V
0
19
29
115
J035085
VOZNIK V 
V
0
19
29
116
J035092
VZDRŽEVALEC V (I) 
V
0
19
29
117
J036021
VARNOSTNIK VI 
VI
0
24
34
118
J036024
VZDRŽEVALEC VI 
VI
0
24
34
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 007-271/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2550-0103
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
SINDIKAT LETALSKIH METEOROLOGOV SLOVENIJE – KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 
Klemen Šavs 
Uroš Brežan 
minister 
za okolje in prostor 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE IN NARAVE SLOVENIJE 
Mitja Šuštar
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-12/2008-12 o tem, da je Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 39/4.

AAA Zlata odličnost