Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3315. Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 10316.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 2. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/92, 50/92 – popr., 5/93, 18/94 – ZRPJZ, 50/94, 45/96, 51/98, 73/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 106/99, 107/00, 64/01, 84/01, 85/01 – popr., 43/06 – ZKolP, 61/08, 67/08, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport
in
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Jelka Velički
kot stranka na strani javnih uslužbencev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine H) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 61/08, 106/15, 46/17 in 80/18) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. DM/N 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. MIN 
Plačni razred z napr. MAX 
H017001 
ASISTENT 
VII/2 
35
45
H017002 
MLADI RAZISKOVALEC 
VII/2 
33
43
H017003 
MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM DOKTORSKEM ŠTUDIJU 
VII/2 
34
44
H017004 
RAZISKOVALEC 
VII/2 
35
45
H017005 
RAZVIJALEC 
VII/2 
33
43
H017006 
RAZVOJNI SODELAVEC 
VII/2 
43
53
H017007 
SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC 
VII/2 
34
44
H017008 
SAMOSTOJNI RAZVIJALEC 
VII/2 
38
48
H017009 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V HUMANISTIKI 
VII/2 
42
52
10 
H017010 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V HUMANISTIKI SPECIALIST 
VII/2 
45
55
11 
H017011 
STROKOVNI SODELAVEC V HUMANISTIKI 
VII/2 
36
46
12 
H017012 
VIŠJI ASISTENT 
VII/2 
34
44
13 
H017013 
VIŠJI RAZISKOVALEC 
VII/2 
36
46
14 
H017014 
VIŠJI RAZVIJALEC 
VII/2 
34
44
15 
H017015 
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI ASISTENT 
VII/2 
38
48
16 
H018001 
ASISTENT Z MAGISTERIJEM 
VIII 
38
48
17 
H018002 
MLADI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM NA DOKTORSKEM ŠTUDIJU 
VIII 
36
46
18 
H018003 
RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 
VIII 
38
48
19 
H018004 
SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 
VIII 
38
48
20 
H018005 
VIŠJI RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM 
VIII 
39
49
21 
H018006 
VIŠJI RAZVOJNI SODELAVEC 
VIII 
47
57
22 
H019001 
ASISTENT Z DOKTORATOM 
IX 
44
54
23 
H019002 
RAZVOJNI SVETNIK 
IX 
52
62
24 
H019003 
STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC 
IX 
47
57
25 
H019004 
STROKOVNO RAZISKOVALNI SVETNIK 
IX 
54
64
26 
H019005 
VIŠJI STROKOVNO RAZISKOVALNI SODELAVEC 
IX 
50
60
27 
H019006 
VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC 
IX 
50
60
28 
H019007 
ZNANSTVENI SODELAVEC 
IX 
47
57
29 
H019008 
ZNANSTVENI SVETNIK 
IX 
54
64
30 
H027001 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
34
44
31 
H027002 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/1 
31
41
32 
H027003 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
32
42
33 
H027004 
STROKOVNI SODELAVEC S SPECIALIZACIJO 
VII/2 
35
45
34 
H027005 
STROKOVNI SVETNIK 
VII/2 
39
49
35 
H027006 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
33
43
36 
H027007 
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
38
48
37 
H028001 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC 
VIII 
36
46
38 
H029001 
STROKOVNI SVETNIK Z DOKTORATOM 
IX 
46
56
39 
H029002 
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM 
IX 
43
53
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
DM/N 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred 
z napr. 
MIN 
MAX 
J014003 
REFERENT IV 
IV 
16
26
J015001 
ANALITIK V 
20
30
J015002 
BLAGAJNIK V 
20
30
J015008 
FINANČNIK V 
21
31
J015011 
KADROVIK V 
21
31
J015013 
KNJIGOVODJA V 
21
31
J015014 
KNJIŽNIČAR V 
21
31
J015016 
KOMERCIALIST V 
20
30
J015017 
KOORDINATOR V 
20
30
10 
J015022 
ORGANIZATOR DELA V 
20
30
11 
J015026 
PROGRAMER APLIKACIJ V 
23
33
12 
J015027 
PROJEKTNI SODELAVEC V 
24
34
13 
J015028 
RAČUNOVODJA V 
21
31
14 
J015030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
SODELAVEC V 
21
31
15 
J015031 
SAMOSTOJNI TEHNIK V 
21
31
16 
J015039 
STROKOVNI SODELAVEC V 
20
30
17 
J015040 
TEHNIK V 
21
31
18 
J016001 
ANALITIK VI 
VI 
24
34
19 
J016002 
BLAGAJNIK VI 
VI 
24
34
20 
J016005 
FINANČNIK VI 
VI 
25
35
21 
J016012 
INŽENIR VI 
VI 
25
35
22 
J016013 
KADROVIK VI 
VI 
24
34
23 
J016014 
KNJIGOVODJA VI 
VI 
24
34
24 
J016015 
KNJIŽNIČAR VI 
VI 
24
34
25 
J016017 
KOMERCIALIST VI 
VI 
24
34
26 
J016018 
KOORDINATOR VI 
VI 
24
34
27 
J016021 
OPERATER VI 
VI 
25
35
28 
J016023 
ORGANIZATOR DELA VI 
VI 
24
34
29 
J016025 
PROGRAMER APLIKACIJ VI 
VI 
26
36
30 
J016027 
RAČUNOVODJA VI 
VI 
26
36
31 
J016028 
REFERENT VI 
VI 
24
34
32 
J016030 
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI 
25
35
33 
J016038 
STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI 
24
34
34 
J016039 
VARNOSTNI INŽENIR VI 
VI 
26
36
35 
J016044 
VODILNI INŽENIR VI 
VI 
26
36
36 
J017003 
ANALITIK VII/1 
VII/1 
30
40
37 
J017005 
ANALITIK VII/2 (II) 
VII/2 
36
46
38 
J017012 
DIPLOMIRANI INŽENIR SPECIALIST VII/2 
VII/2 
33
43
39 
J017013 
DIPLOMIRANI INŽENIR VII/1 
VII/1 
30
40
40 
J017016 
FINANČNIK VII/1 
VII/1 
31
41
41 
J017019 
FINANČNIK VII/2 (III) 
VII/2 
33
43
42 
J017025 
INFORMATIK VII/1 
VII/1 
31
41
43 
J017026 
INFORMATIK VII/2 
VII/2 
33
43
44 
J017034 
INŽENIR ZA KAKOVOST VII/1 
VII/1 
31
41
45 
J017035 
INŽENIR ZA KAKOVOST VII/2 
VII/2 
33
43
46 
J017036 
KADROVIK VII/1 
VII/1 
31
41
47 
J017038 
KADROVIK VII/2 (III) 
VII/2 
33
43
48 
J017040 
KNJIGOVODJA VII/1 
VII/1 
30
40
49 
J017042 
KNJIŽNIČAR VII/1 
VII/1 
30
40
50 
J017043 
KNJIŽNIČAR VII/2 
VII/2 
33
43
51 
J017046 
KOMERCIALIST VII/1 
VII/1 
28
38
52 
J017048 
KOORDINATOR PROJEKTOV VII/1 
VII/1 
31
41
53 
J017049 
KOORDINATOR PROJEKTOV VII/2 
VII/2 
35
45
54 
J017052 
KOORIDNATOR PODROČIJ VII/2 
VII/2 
36
46
55 
J017073 
PRAVNIK VII/1 
VII/1 
31
41
56 
J017074 
PRAVNIK VII/2 
VII/2 
35
45
57 
J017075 
PREVAJALEC VII/1 
VII/1 
31
41
58 
J017078 
PREVAJALEC VII/2 (III) 
VII/2 
35
45
59 
J017079 
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1 
VII/1 
31
41
60 
J017081 
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II) 
VII/2 
36
46
61 
J017090 
RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1 
31
41
62 
J017093 
RAČUNOVODJA VII/2 (III) 
VII/2 
32
42
63 
J017094 
RAZVOJNI INŽENIR VII/1 
VII/1 
31
41
64 
J017097 
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III) 
VII/2 
35
45
65 
J017098 
REFERENT VII/1 
VII/1 
28
38
66 
J017102 
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC VII/2 (I) 
VII/2 
36
46
67 
J017103 
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC VII/2 (II) 
VII/2 
35
45
68 
J017104 
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
DELAVEC VII/2 (III) 
VII/2 
34
44
69 
J017106 
SAMOSTOJNI STROKOVNI 
SODELAVEC VII/2 
VII/2 
33
43
70 
J017117 
SISTEMSKI ANALITIK VII/1 
VII/1 
31
41
71 
J017118 
SISTEMSKI ANALITIK VII/2 
VII/2 
35
45
72 
J017119 
SISTEMSKI INŽENIR VII/1 
VII/1 
31
41
73 
J017138 
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III) 
VII/2 
33
43
74 
J017141 
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 
VII/1 
31
41
75 
J017143 
STROKOVNI SVETNIK VII/2 
VII/2 
35
45
76 
J017146 
SVETOVALEC VII/1 (II) 
VII/1 
30
40
77 
J017147 
SVETOVALEC VII/2 (I) 
VII/2 
35
45
78 
J017156 
VARNOSTNI INŽENIR VII/1 
VII/1 
31
41
79 
J017157 
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 
VII/2 
35
45
80 
J017163 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 
VII/2 
33
43
81 
J017171 
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VII/2 
VII/2 
35
45
82 
J017173 
ZDRAVSTVENI FIZIK VII/2 
VII/2 
33
43
83 
J017906 
SEKRETAR INŠTITUTA (NA JAVNEM ZAVODU DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
37
47
84 
J017907 
SEKRETAR INŠTITUTA (NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
41
51
85 
J017914 
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE I (NA JAVNEM ZAVODU 
Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
41
51
86 
J017915 
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE II (NA JAVNEM ZAVODU 
Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
37
47
87 
J017919 
VODJA NABAVNO PRODAJNE SLUŽBE (NA JAVNEM ZAVODU 
DO 200 ZAPOSLENIMI 
VII/2 
37
47
88 
J017920 
VODJA NABAVNO PRODAJNE SLUŽBE (NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI 
VII/2 
41
51
89 
J017923 
VODJA PODROČJA / ENOTE I – VII/2 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
37
47
90 
J017924 
VODJA PODROČJA / ENOTE I – VII/2 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/1 
34
44
91 
J017925 
VODJA PODROČJA / ENOTE II – VII/1 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/1 
33
43
92 
J017926 
VODJA PODROČJA / ENOTE II – VII/2 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
36
46
93 
J017927 
VODJA PODROČJA / ENOTE III – VII/1 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/1 
33
43
94 
J017928 
VODJA PODROČJA / ENOTE III – VII/2 (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
36
46
95 
J017929 
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-VI 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/1 
32
42
96 
J017930 
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-VII/2 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VII/2 
35
45
97 
J018001 
KOORDINATOR RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ VIII 
VIII 
36
46
98 
J018002 
KOORDINATOR ZA MEDNARODNE PROJEKTE VIII 
VIII 
39
49
99 
J018004 
SVETOVALEC VIII 
VIII 
44
54
100 
J018006 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC VIII 
VIII 
36
46
101 
J018007 
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC VIII 
VIII 
39
49
102 
J018901 
VODJA PODROČJA / ENOTE I – VIII 
(VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
VIII 
41
51
103 
J018902 
VODJA PODROČJA / ENOTE II – VIII 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
VIII 
40
50
104 
J018903 
VODJA PODROČJA / ENOTE III – VIII (VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VIII 
39
49
105 
J018904 
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-VIII 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
VIII 
38
48
106 
J019001 
KOORDINATOR RAZISKOVALNIH ORGANIZACIJ IX 
IX 
40
50
107 
J019002 
KOORDINATOR ZA MEDNARODNE PROJEKTE IX 
IX 
45
55
108 
J019004 
STROKOVNI SVETNIK IX 
IX 
40
50
109 
J019005 
SVETOVALEC IX 
IX 
45
55
110 
J019007 
VODILNI STROKOVNI SODELAVEC 
Z DOKTORATOM IX 
IX 
40
50
111 
J019901 
VODJA CENTRA ZIC 
IX 
43
53
112 
J019902 
VODJA PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJ 
IX 
47
57
113 
J019903 
VODJA PODROČJA / ENOTE I – IX 
(VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
IX 
45
55
114 
J019904 
VODJA PODROČJA / ENOTE II – IX 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z VEČ KOT 200 ZAPOSLENIMI) 
IX 
44
54
115 
J019905 
VODJA PODROČJA / ENOTE III – IX 
(VEČ KOT 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
IX 
43
53
116 
J019906 
VODJA PODROČJA / ENOTE IV-IX 
(DO 5 ZAPOSLENIH NA JAVNEM ZAVODU Z DO 200 ZAPOSLENIMI) 
IX 
42
52
117 
J023004 
STROJEPISKA III 
III 
16
26
118 
J023005 
TEHNIČNI MANIPULANT III 
III 
13
23
119 
J024002 
ADMINISTRATOR IV (II) 
IV 
16
26
120 
J024003 
KURIR IV 
IV 
16
26
121 
J024005 
STROJEPISKA IV 
IV 
18
28
122 
J025002 
ADMINISTRATOR V 
21
31
123 
J025005 
DOKUMENTALIST V 
19
29
124 
J025006 
LIKVIDATOR V 
22
32
125 
J025010 
POSLOVNI SEKRETAR V 
21
31
126 
J025012 
REFERENT V 
19
29
127 
J025019 
TAJNICA V 
19
29
128 
J026002 
ADMINISTRATOR VI 
VI 
24
34
129 
J026003 
DOKUMENTALIST VI 
VI 
24
34
130 
J026004 
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI 
24
34
131 
J027001 
DOKUMENTALIST VII/1 
VII/1 
28
38
132 
J027002 
DOKUMENTALIST VII/2 
VII/2 
33
43
133 
J027005 
POSLOVNI SEKRETAR VII/1 
VII/1 
28
38
134 
J027006 
POSLOVNI SEKRETAR VII/2 
VII/2 
33
43
135 
J031004 
POMOŽNI DELAVEC I 
12
22
136 
J032001 
ČISTILKA II 
II 
12
22
137 
J032013 
PERICA II 
II 
13
23
138 
J032014 
POMOŽNI DELAVEC II 
II 
12
22
139 
J032015 
POMOŽNI LABORANT II 
II 
12
22
140 
J033001 
ČISTILKA III 
III 
13
23
141 
J033009 
KURIR III 
III 
15
25
142 
J033023 
TELEFONIST III 
III 
14
24
143 
J033027 
VRATAR III 
III 
14
24
144 
J034008 
EKONOM IV 
IV 
17
27
145 
J034009 
ELEKTRIČAR IV 
IV 
18
28
146 
J034010 
ELEKTROINŠTALATER IV 
IV 
18
28
147 
J034012 
FINOMEHANIK IV 
IV 
18
28
148 
J034018 
GRAFIK IV 
IV 
18
28
149 
J034023 
KLEPAR IV 
IV 
18
28
150 
J034024 
KLJUČAVNIČAR IV 
IV 
18
28
151 
J034030 
KUHAR IV 
IV 
18
28
152 
J034032 
LABORANT IV 
IV 
18
28
153 
J034034 
LIVAR IV 
IV 
18
28
154 
J034038 
MIZAR IV 
IV 
18
28
155 
J034049 
PLASTIČAR IV 
IV 
18
28
156 
J034054 
RECEPTOR IV 
IV 
17
27
157 
J034056 
REZKALEC IV 
IV 
18
28
158 
J034060 
SKLADIŠČNIK IV 
IV 
18
28
159 
J034066 
STEKLOPIHALEC IV 
IV 
18
28
160 
J034067 
STROJNIK IV 
IV 
18
28
161 
J034069 
STRUGAR IV 
IV 
18
28
162 
J034074 
TEHNIČNI DELAVEC IV (I) 
IV 
18
28
163 
J034076 
TEHNIČNI RISAR IV 
IV 
18
28
164 
J034081 
TISKAR IV 
IV 
18
28
165 
J034082 
TRAKTORIST STROJNIK IV 
IV 
18
28
166 
J034084 
VARNOSTNIK IV 
IV 
18
28
167 
J034089 
VOZNIK IV 
IV 
16
26
168 
J034092 
VRTNAR IV 
IV 
18
28
169 
J034096 
VZDRŽEVALEC IV (II) 
IV 
17
27
170 
J034097 
ZIDAR IV 
IV 
18
28
171 
J035007 
DELOVODJA V 
24
34
172 
J035010 
EKONOM V 
20
30
173 
J035014 
FOTOGRAF V 
19
29
174 
J035017 
GLAVNI VZDRŽEVALEC V 
22
32
175 
J035025 
HIŠNIK V 
20
30
176 
J035035 
KUHAR V 
20
30
177 
J035037 
LABORANT V 
20
30
178 
J035040 
MOJSTER STROKE V 
22
32
179 
J035045 
OPERATER V 
21
31
180 
J035054 
RADIOLOŠKI TEHNIK V 
22
32
181 
J035056 
RECEPTOR V 
19
29
182 
J035059 
SKLADIŠČNIK V 
20
30
183 
J035074 
UPRAVNIK V 
19
29
184 
J035085 
VOZNIK V 
19
29
185 
J035092 
VZDRŽEVALEC V (I) 
19
29
186 
J036007 
GLAVNI VZDRŽEVALEC VI 
VI 
26
36
187 
J036009 
LABORANT VI 
VI 
25
35
188 
J036012 
PROJEKTANT KONSTRUKTOR VI 
VI 
27
37
189 
J036013 
RADIOLOŠKI TEHNIK VI 
VI 
25
35
«. 
4. člen 
(višina regresa za prehrano med delom) 
Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eura.
5. člen 
(usklajevanje višine zneska regresa za prehrano med delom) 
Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi tega aneksa se izvede s 1. januarjem 2023.
6. člen 
(izplačilo razlike regresa za prehrano za september 2022) 
Javnim uslužbencem se za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do višine, določene v 4. členu tega aneksa pri plači za oktober 2022.
7. člen 
(višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur) 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 evra.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje, in sicer pod pogojem, da bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, do ukinitve te omejitve pa je na teh delovnih mestih možno napredovati le do plačnega razreda, ki ga kot najvišjega določa ZSPJS.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati drugi odstavek 3. člena, tretja alineja drugega odstavka 7. člena in prvi odstavek 13. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 88/21). Ostale določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 88/21) ostanejo nespremenjene.
10. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbi 4. in 7. člena tega aneksa se začneta uporabljati pri plači za oktober 2022.
Uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 0070-138/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3330-0121
Vlada Republike Slovenije 
 
 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
 
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE 
Jelka Velički
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-7/2008-24 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 36/10.

AAA Zlata odličnost