Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3314. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, stran 10303.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 13. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00, 56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP, 60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17, 46/17, 80/18, 160/20 in 88/21)
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in dr. Igor Papič, minister za izobraževanje, znanost in šport
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki ga zastopa Jelka Velički,
ZSSS – Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije – VIR, ki ga zastopa Bojan Ravnikar,
Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze, ki ga zastopa dr. Tomaž Sajovic,
Visokošolski sindikat Slovenije, ki ga zastopa dr. Gorazd Kovačič,
SINDIR – Sindikat direktorjev in ravnateljev Slovenije, ki ga zastopa Anton Obreht,
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, ki ga zastopa Jožefa Frangeš
kot stranke na strani javnih uslužbencev
sklenejo
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D1) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 8/16 – popr., 46/17 in 80/18) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred 
Plačni razred 
DM/N 
brez napr. 
z napr. 
1
D010001 
ASISTENT 
IX 
ASISTENT Z DOKTORATOM 
44
49
2
D010001 
ASISTENT 
VIII 
ASISTENT Z MAGISTERIJEM 
38
43
3
D010001 
ASISTENT 
VII/2 
ASISTENT 
35
40
4
D010002 
BIBLIOTEKAR 
IX 
BIBLIOTEKAR Z DOKTORATOM 
44
49
5
D010002 
BIBLIOTEKAR 
VIII 
BIBLIOTEKAR Z MAGISTERIJEM 
38
43
6
D010002 
BIBLIOTEKAR 
VII/2 
BIBLIOTEKAR 
35
40
7
D010003 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
IX 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DOKTORATOM 
44
49
8
D010003 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
VIII 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z MAGISTERIJEM 
38
43
9
D010003 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 
35
40
10
D010004 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR 
IX 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z DOKTORATOM 
44
49
11
D010004 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR 
VIII 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR Z MAGISTERIJEM 
38
43
12
D010004 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR 
VII/2 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ LEKTOR 
36
41
13
D017001 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
STROKOVNI SVETNIK 
42
47
14
D017001 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC 
35
40
15
D017001 
STROKOVNI SODELAVEC 
VII/2 
STROKOVNI SODELAVEC 
34
39
16
D017002 
UČITELJ SLOVENŠČINE NA TUJI UNIVERZI 
VII/2 
 
36
46
17
D017003 
UČITELJ VEŠČIN 
VII/2 
 
36
46
18
D017004 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ 
VII/2 
VIŠJI PREDAVATELJ 
43
48
19
D017004 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ 
VII/2 
PREDAVATELJ 
37
42
20
D019001 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
IX 
REDNI PROFESOR 
54
59
21
D019001 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
IX 
IZREDNI PROFESOR 
50
55
22
D019001 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ 
IX 
DOCENT 
47
52
23
D019002 
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE 
IX 
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE – REDNI PROFESOR 
54
59
24
D019002 
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE 
IX 
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE – IZREDNI PROFESOR 
50
55
25
D019002 
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE 
IX 
GOSTUJOČI VISOKOŠOLSKI UČITELJ IZ TUJINE – DOCENT 
47
52
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D2) 
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred 
Plačni razred 
DM/N 
brez napr. 
z napr. 
D025001 
LABORANT III 
23
33
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
37
42
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
34
39
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
31
36
D025002 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
28
33
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
37
42
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
34
39
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
31
36
D025003 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
28
33
10 
D026001 
INŠTRUKTOR PRAKTIČNIH VSEBIN 
VI 
26
36
11 
D026002 
LABORANT II 
VI 
27
37
12 
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
39
44
13 
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
36
41
14 
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
33
38
15 
D026003 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VI 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
30
35
16 
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
39
44
17 
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
36 
41
18 
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
33
38
19 
D026004 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
30
35
20 
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
39
44
21 
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
36
41
22 
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
33
38
23 
D026005 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
30
35
24 
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
39
44
25 
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
36
41
26 
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
33
38
27 
D026006 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VI 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
30
35
28 
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
39
44
29 
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
36
41
30 
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
33
38
31 
D026007 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
30
35
32 
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
VODJA POSESTVA SVETNIK 
39
44
33 
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
VODJA POSESTVA SVETOVALEC 
36
41
34 
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
VODJA POSESTVA MENTOR 
33
38
35 
D026008 
VODJA POSESTVA 
VI 
VODJA POSESTVA 
30
35
36 
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
INŠTRUKTOR SVETNIK 
42
47
37 
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
INŠTRUKTOR SVETOVALEC 
39
44
38 
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
INŠTRUKTOR MENTOR 
36
41
39 
D027001 
INŠTRUKTOR 
VII/1 
INŠTRUKTOR 
33
38
40 
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
INŠTRUKTOR SVETNIK 
42
47
41 
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
INŠTRUKTOR SVETOVALEC 
39
44
42 
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
INŠTRUKTOR MENTOR 
36
41
43 
D027002 
INŠTRUKTOR 
VII/2 
INŠTRUKTOR 
33
38
44 
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
KNJIŽNIČAR SVETNIK 
42
47
45 
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC 
39
44
46 
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
KNJIŽNIČAR MENTOR 
36
41
47 
D027003 
KNJIŽNIČAR 
VII/1 
KNJIŽNIČAR 
33
38
48 
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
KNJIŽNIČAR SVETNIK 
42
47
49 
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
KNJIŽNIČAR SVETOVALEC 
39
44
50 
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
KNJIŽNIČAR MENTOR 
36
41
51 
D027004 
KNJIŽNIČAR 
VII/2 
KNJIŽNIČAR 
33
38
52 
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
KOREPETITOR SVETNIK 
42
47
53 
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
KOREPETITOR SVETOVALEC 
39
44
54 
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
KOREPETITOR MENTOR 
36
41
55 
D027005 
KOREPETITOR 
VII/2 
KOREPETITOR 
33
38
56 
D027006 
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETNIK 
43
48
57 
D027006 
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ SVETOVALEC 
40
45
58 
D027006 
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ MENTOR 
37
42
59 
D027006 
MOBILNI UČITELJ 
ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
VII/2 
MOBILNI UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
34
39
60 
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
42
47
61 
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
39
44
62 
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
36
41
63 
D027007 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/1 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
33
38
64 
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETNIK 
42
47
65 
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SVETOVALEC 
39
44
66 
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE MENTOR 
36
41
67 
D027008 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
VII/2 
ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE 
33
38
68 
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK 
42
47
69 
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC 
39
44
70 
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR 
36
41
71 
D027009 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/1 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
33
38
72 
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETNIK 
42
47
73 
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH SVETOVALEC 
39
44
74 
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH MENTOR 
36
41
75 
D027010 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
VII/2 
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
33
38
76 
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42
47
77 
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39
44
78 
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36
41
79 
D027011 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
33
38
80 
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42
47
81 
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39
44
82 
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36
41
83 
D027012 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V DELOVNEM PROCESU 
33
38
84 
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42
47
85 
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39
44
86 
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36
41
87 
D027013 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
33
38
88 
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42
47
89 
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39
44
90 
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36
41
91 
D027014 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA 
33
38
92 
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42
47
93 
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39
44
94 
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36 
41
95 
D027015 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/1 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
33
38
96 
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETNIK 
42 
47
97 
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU SVETOVALEC 
39 
44
98 
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU MENTOR 
36 
41
99 
D027016 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
VII/2 
ORGANIZATOR PRAKTIČNEGA POUKA V DELOVNEM PROCESU 
33 
38
100 
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETNIK 
42 
47
101 
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE SVETOVALEC 
39 
44
102 
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE MENTOR 
36 
41
103 
D027017 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
VII/2 
ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE 
33 
38
104 
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA 
ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETNIK 
44 
49
105 
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD SVETOVALEC 
41 
46
106 
D027018 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD 
VII/2 
POMOČNIK DIREKTORJA ZA PEDAGOŠKO PODROČJE V CŠOD MENTOR 
38 
43
107 
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK 
44 
49
108 
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC 
41 
46
109 
D027019 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR 
38 
43
110 
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK 
44 
49
111 
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
POMOČNIK RAVNATELJA SVETOVALEC 
41 
46
112 
D027020 
POMOČNIK RAVNATELJA 
VII/2 
POMOČNIK RAVNATELJA MENTOR 
38 
43
113 
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETNIK 
43 
48
114 
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE SVETOVALEC 
40 
45
115 
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE MENTOR 
37 
42
116 
D027021 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
VII/2 
PREDAVATELJ VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
34 
39
117 
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETNIK 
42 
47
118 
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI SVETOVALEC 
39 
44
119 
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI MENTOR 
36 
41
120 
D027022 
RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
VII/2 
RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI 
33 
38
121 
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
42 
47
122 
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
123 
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36 
41
124 
D027023 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/1 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA 
33 
38
125 
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA – SVETNIK 
42 
47
126 
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
127 
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36
41
128 
D027024 
STROKOVNI DELAVEC (V CENTRALI UČNEGA PODJETJA) 
VII/2 
STROKOVNI DELAVEC V CENTRALI UČNEGA PODJETJA 
33 
38
129 
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
42 
47
130 
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
39 
44
131 
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
36 
41
132 
D027025 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC 
33 
38
133 
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
42 
47
134 
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
39 
44
135 
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
36 
41
136 
D027026 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC 
33 
38
137 
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETNIK 
42 
47
138 
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH SVETOVALEC 
39 
44
139 
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH MENTOR 
36 
41
140 
D027027 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
VII/2 
SVETOVALNI DELAVEC V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
33 
38
141 
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
TUJI UČITELJ SVETNIK 
42 
47
142 
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
TUJI UČITELJ SVETOVALEC 
39 
44
143 
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
TUJI UČITELJ MENTOR 
36 
41
144 
D027028 
TUJI UČITELJ (V EVROPSKEM ODDELKU GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA) 
VII/2 
TUJI UČITELJ 
33 
38
145 
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
UČITELJ SVETNIK 
42 
47
146 
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
UČITELJ SVETOVALEC 
39 
44
147 
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
UČITELJ MENTOR 
36 
41
148 
D027029 
UČITELJ 
VII/1 
UČITELJ 
33 
38
149 
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
UČITELJ SVETNIK 
42 
47
150 
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
UČITELJ SVETOVALEC 
39 
44
151 
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
UČITELJ MENTOR 
36 
41
152 
D027030 
UČITELJ 
VII/2 
UČITELJ 
33 
38
153 
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42 
47
154 
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39 
44
155 
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36 
41
156 
D027031 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
33 
38
157 
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK 
42 
47
158 
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC 
39 
44
159 
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR 
36 
41
160 
D027032 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA 
33
38
161 
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
UČITELJ V CŠOD SVETNIK 
42 
47
162 
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
UČITELJ V CŠOD SVETOVALEC 
39 
44
163 
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
UČITELJ V CŠOD MENTOR 
36 
41
164 
D027033 
UČITELJ V CŠOD 
VII/2 
UČITELJ V CŠOD 
33 
38
165 
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
42 
47
166 
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
167 
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36 
41
168 
D027034 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/1 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
33 
38
169 
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETNIK 
42 
47
170 
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA SVETOVALEC 
39 
44
171 
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA MENTOR 
36 
41
172 
D027035 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
VII/2 
VODJA CENTRALE UČNEGA PODJETJA 
33 
38
173 
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
VZGOJITELJ SVETNIK 
42 
47
174 
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
39 
44
175 
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
VZGOJITELJ MENTOR 
36 
41
176 
D027036 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/1 
VZGOJITELJ 
33 
38
177 
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
VZGOJITELJ SVETNIK 
42 
47
178 
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
39 
44
179 
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
VZGOJITELJ MENTOR 
36 
41
180 
D027037 
VZGOJITELJ (V DIJAŠKEM DOMU, DOMU ZA UČENCE, VZGOJNEM ZAVODU) 
VII/2 
VZGOJITELJ 
33 
38
181 
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
38 
43
182 
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
 35 
40
183 
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
32 
37
184 
D025004 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
29 
34
185 
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
 40 
45
186 
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
 37 
42
187 
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
34 
39
188 
D026009 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VI 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
31 
36
189 
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK 
43 
48
190 
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
191 
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
192 
D027038 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ – RAZREDNIK 
34 
39
193 
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ SVETNIK – RAZREDNIK 
43
48
194 
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
195 
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
196 
D027039 
UČITELJ – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ – RAZREDNIK 
34 
39
197 
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
43 
48
198 
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
199 
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
200 
D027040 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/1 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
34 
39
201 
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETNIK – RAZREDNIK 
43 
48
202 
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA SVETOVALEC – RAZREDNIK 
40 
45
203 
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA MENTOR – RAZREDNIK 
37 
42
204 
D027041 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
VII/2 
UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA – RAZREDNIK 
34 
39
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine D3) 
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred 
Plačni razred z napr. 
DM/N 
brez napr. 
D035001 
POMOČNIK VZGOJITELJA 
23
33
D035002 
VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA 
23
33
D037001 
ORGANIZATOR PREHRANE 
VII/1 
32
42
D037002 
ORGANIZATOR PREHRANE 
VII/2 
33
43
D037003 
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA 
VII/1 
32
42
D037004 
ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA 
VII/2 
33
43
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETNIK 
42
48
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA SVETOVALEC 
40
45
D037005 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA 
VII/1 
POMOČNIK RAVNATELJA VRTCA MENTOR 
37
42
10 
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC SVETNIK 
40
45
11 
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC SVETOVALEC 
38
43
12 
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC MENTOR 
35
40
13 
D037006 
SVETOVALNI DELAVEC 
VII/1 
SVETOVALNI DELAVEC 
33
38
14 
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
VZGOJITELJ SVETNIK 
40
45
15 
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
38
43
16 
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
VZGOJITELJ MENTOR 
35
40
17 
D037007 
VZGOJITELJ 
VII/1 
VZGOJITELJ 
33
38
18 
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
VZGOJITELJ SVETNIK 
42
47
19 
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
VZGOJITELJ SVETOVALEC 
39
44
20 
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
VZGOJITELJ MENTOR 
36
41
21 
D037008 
VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA 
VII/2 
VZGOJITELJ 
33
38
«. 
5. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred 
Plačni razred 
DM/N 
brez napr. 
z napr. 
J014001 
BLAGAJNIK IV 
IV 
16
26
J015001 
ANALITIK V 
20
30
J015008 
FINANČNIK V 
21
31
J015013 
KNJIGOVODJA V 
21
31
J015022 
ORGANIZATOR DELA V 
20
30
J015037 
STROKOVNI DELAVEC NA UNIVERZI V 
22
32
J015038 
STROKOVNI DELAVEC V 
22
32
J016001 
ANALITIK VI 
VI 
24
34
J016002 
BLAGAJNIK VI 
VI 
24
34
10 
J016005 
FINANČNIK VI 
VI 
25
35
11 
J016006 
GLAVNI KNJIGOVODJA VI 
VI 
26
36
12 
J016014 
KNJIGOVODJA VI 
VI 
24
34
13 
J016023 
ORGANIZATOR DELA VI 
VI 
24
34
14 
J016027 
RAČUNOVODJA VI 
VI 
26
36
15 
J016028 
REFERENT VI 
VI 
24
34
16 
J016032 
SISTEMSKI OPERATER VI 
VI 
25
35
17 
J016033 
SISTEMSKI TEHNIK VI 
VI 
25
35
18 
J016036 
STROKOVNI DELAVEC NA UNIVERZI VI 
VI 
25
35
19 
J016037 
STROKOVNI DELAVEC VI 
VI 
25
35
20 
J016980 
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VI 
VI 
29
39
21 
J016981 
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VI 
VI 
28
38
22 
J017003 
ANALITIK VII/1 
VII/1 
30
40
23 
J017005 
ANALITIK VII/2 (II) 
VII/2 
36
46
24 
J017016 
FINANČNIK VII/1 
VII/1 
31
41
25 
J017025 
INFORMATIK VII/1 
VII/1 
31
41
26 
J017026 
INFORMATIK VII/2 
VII/2 
33
43
27 
J017036 
KADROVIK VII/1 
VII/1 
31
41
28 
J017054 
NOTRANJI REVIZOR VII/1 
VII/1 
31
41
29 
J017056 
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I) 
VII/2 
41
51
30 
J017057 
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (II) 
VII/2 
37
47
31 
J017064 
ORGANIZATOR INFORMATIKE VII/2 
VII/2 
34
44
32 
J017079 
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1 
VII/1 
31
41
33 
J017090 
RAČUNOVODJA VII/1 
VII/1 
31
41
34 
J017093 
RAČUNOVODJA VII/2 (III) 
VII/2 
32
42
35 
J017100 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 
VII/1 
31
41
36 
J017101 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 
VII/2 
32
42
37 
J017102 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) 
VII/2 
36
46
38 
J017103 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) 
VII/2 
35
45
39 
J017104 
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) 
VII/2 
34
44
40 
J017108 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) 
VII/2 
35
45
41 
J017109 
SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (II) 
VII/2 
33
43
42 
J017119 
SISTEMSKI INŽENIR VII/1 
VII/1 
31
41
43 
J017120 
SISTEMSKI INŽENIR VII/2 
VII/2 
34
44
44 
J017123 
SODELAVEC V VETERINARSTVU – STROKOVNI DELAVEC VII/2 
VII/2 
35
45
45 
J017131 
STROKOVNI DELAVEC VII/1 
VII/1 
30
40
46 
J017141 
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 
VII/1 
31
41
47 
J017161 
VETERINAR VII/2 
VII/2 
36
46
48 
J017162 
VIŠJI STROKOVNI DELAVEC VII/1 
VII/1 
29
39
49 
J017901 
POMOČNIK DIREKTORJA DRUGE ČLANICE VII/2 
VII/2 
39
49
50 
J017902 
POMOČNIK GLAVNEGA TAJNIKA UNIVERZE VII/2 
VII/2 
45
55
51 
J017903 
POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 
VII/2 
39
49
52 
J017905 
PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 
VII/2 
41
51
53 
J017908 
TAJNIK ČLANICE VII/2 
VII/2 
45
55
54 
J017909 
TAJNIK DRUGE ČLANICE VII/2 
VII/2 
45
55
55 
J017910 
TAJNIK KNJIŽNICE VII/2 
VII/2 
45
55
56 
J017911 
TAJNIK SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VII/2 
VII/2 
45
55
57 
J017912 
UPRAVNIK POSESTVA VII/2 
VII/2 
41
51
58 
J017913 
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/1 
VII/1 
34
44
59 
J017916 
VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKE SLUŽBE VII/2 
VII/2 
41
51
60 
J017931 
VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/2 
VII/2 
37
47
61 
J017932 
VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/2 
VII/2 
36
46
62 
J017935 
VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) 
VII/2 
39
49
63 
J017936 
VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 -II 
VII/2 
37
47
64 
J017937 
VODJA SLUŽBE VPIS IN ŠTUDENTSKE ZADEVE VII/2 
VII/2 
39
49
65 
J017938 
VODJA SLUŽBE ZA NOTRANJO REVIZIJO VII/2 
VII/2 
41
51
66 
J017980 
VODJA ENOSTAVNEJŠEGA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI) VII/1 
VII/1 
33
43
67 
J018003 
SODELAVEC V VETERINARSTVU – SPECIALIST VIII 
VIII 
43
53
68 
J018005 
VETERINAR SPECIALIST VIII 
VIII 
44
54
69 
J019003 
SODELAVEC V VETERINARSTVU – SPECIALIST IX 
IX 
45
55
70 
J019006 
VETERINAR SPECIALIST IX 
IX 
47
57
71 
J024005 
STROJEPISKA IV 
IV 
18
28
72 
J025002 
ADMINISTRATOR V 
21
31
73 
J025019 
TAJNICA V 
19
29
74 
J026002 
ADMINISTRATOR VI 
VI 
24
34
75 
J026005 
TAJNICA VODSTVA UNIVERZE VI 
VI 
24
34
76 
J026026 
TAJNIK VIZ VI 
VI 
25
35
77 
J027005 
POSLOVNI SEKRETAR VII/1 
VII/1 
28
38
78 
J027006 
POSLOVNI SEKRETAR VII/2 
VII/2 
33
43
79 
J027007 
TAJNICA VODSTVA UNIVERZE VII/1 
VII/1 
28
38
80 
J031004 
POMOŽNI DELAVEC I 
12
22
81 
J032001 
ČISTILKA II 
II 
12
22
82 
J032003 
DELAVEC V KMETIJSTVU II 
II 
12
22
83 
J032005 
GARDEROBER II 
II 
12
22
84 
J032006 
GOSPODINJEC II 
II 
13
23
85 
J032008 
KUHARSKI POMOČNIK II 
II 
14
24
86 
J032013 
PERICA II 
II 
13
23
87 
J032022 
STREŽNICA II 
II 
13
23
88 
J032026 
TEHNIČNI DELAVEC II 
II 
12
22
89 
J032029 
VRATAR II 
II 
13
23
90 
J033004 
GARDEROBER III 
III 
16
26
91 
J033005 
GOSPODINJEC III 
III 
16
26
92 
J033008 
KUHINJSKI POMOČNIK III 
III 
15
25
93 
J033009 
KURIR III 
III 
15
25
94 
J033013 
POMOŽNI VZDRŽEVALNI DELAVEC III 
III 
14
24
95 
J033021 
TEHNIČNI DELAVEC III 
III 
15
25
96 
J033023 
TELEFONIST III 
III 
14
24
97 
J033024 
VARNOSTNIK III 
III 
14
24
98 
J033027 
VRATAR III 
III 
14
24
99 
J033028 
VZDRŽEVALEC III 
III 
15
25
100 
J034006 
DIETNI KUHAR IV 
IV 
19
29
101 
J034009 
ELEKTRIČAR IV 
IV 
18
28
102 
J034017 
GOSPODINJEC IV 
IV 
18
28
103 
J034020 
HIŠNIK IV 
IV 
18
28
104 
J034022 
INŠTALATER IV 
IV 
18
28
105 
J034030 
KUHAR IV 
IV 
18
28
106 
J034031 
KURJAČ IV 
IV 
16
26
107 
J034038 
MIZAR IV 
IV 
18
28
108 
J034042 
NATAKAR IV 
IV 
18
28
109 
J034050 
PLESKAR IV 
IV 
18
28
110 
J034063 
SOBAR IV 
IV 
16
26
111 
J034065 
SODELAVEC V VETERINARSTVU IV 
IV 
18
28
112 
J034070 
ŠIVILJA IV 
IV 
18
28
113 
J034073 
TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE IV 
IV 
18
28
114 
J034074 
TEHNIČNI DELAVEC IV (I) 
IV 
18
28
115 
J034075 
TEHNIČNI DELAVEC IV (II) 
IV 
17
27
116 
J034084 
VARNOSTNIK IV 
IV 
18
28
117 
J034085 
VINOGRADNIK SADJAR IV 
IV 
18
28
118 
J034089 
VOZNIK IV 
IV 
16
26
119 
J034092 
VRTNAR IV 
IV 
18
28
120 
J034096 
VZDRŽEVALEC IV (II) 
IV 
17
27
121 
J034097 
ZIDAR IV 
IV 
18
28
122 
J035008 
DIETNI KUHAR V 
22
32
123 
J035010 
EKONOM V 
20
30
124 
J035016 
GLAVNI KUHAR V 
22
32
125 
J035020 
GOSPODINJEC V 
23
33
126 
J035025 
HIŠNIK V 
20
30
127 
J035027 
KMETIJSKI STROJNIK V 
20
30
128 
J035035 
KUHAR V 
20
30
129 
J035044 
OBDUKCIJSKI POMOČNIK V 
25
35
130 
J035047 
OSKRBNIK V 
22
32
131 
J035052 
PRODAJNI REFERENT V 
24
34
132 
J035056 
RECEPTOR V 
19
29
133 
J035059 
SKLADIŠČNIK V 
20
30
134 
J035063 
SODELAVEC V VETERINARSTVU – TEHNIK V 
23
33
135 
J035064 
SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V 
21
31
136 
J035066 
TEHNIČNI DELAVEC – VZDRŽEVALEC UČNE TEHNOLOGIJE V 
22
32
137 
J035067 
TEHNIČNI DELAVEC V (I) 
23
33
138 
J035068 
TEHNIČNI DELAVEC V (II) 
21
31
139 
J035070 
TISKAR V 
22
32
140 
J035074 
UPRAVNIK V 
19
29
141 
J035077 
VARNOSTNIK V 
20
30
142 
J035078 
VARUH NEGOVALEC V 
23
33
143 
J035079 
VETERINARSKI HIGIENIK V 
26
36
144 
J035085 
VOZNIK V 
19
29
145 
J035132 
SPREMLJEVALEC SKUPINE V ZAVODU 
ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE 
23
33
146 
J036002 
EKONOM VI 
VI 
24
34
147 
J036005 
GLAVNI SKLADIŠČNIK VI 
VI 
27
37
148 
J036011 
PLANER ANALITIK VI 
VI 
24
34
149 
J036017 
SODELAVEC V VETERINARSTVU – VIŠJI TEHNIK VI 
VI 
27
37
150 
J036018 
TEHNIŠKI SODELAVEC VI 
VI 
26
36
151 
J036024 
VZDRŽEVALEC VI 
VI 
24
34
152 
J037003 
TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 
VII/1 
30
40
153 
J037007 
UPRAVNIK VII/1 
VII/1 
29
39
154 
J037008 
UPRAVNIK VII/2 
VII/2 
33
43
155 
J037009 
VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME VII/1 
VII/1 
30
40
«. 
6. člen 
(višina regresa za prehrano med delom) 
Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eura.
7. člen 
(usklajevanje višine zneska regresa za prehrano med delom) 
Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi tega aneksa se izvede s 1. januarjem 2023.
8. člen 
(izplačilo razlike regresa za prehrano za september 2022) 
Javnim uslužbencem se za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do višine, določene v 6. členu tega aneksa pri plači za oktober 2022.
9. člen 
(višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur) 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 evra.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje, in sicer pod pogojem, da bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, do ukinitve te omejitve pa je na teh delovnih mestih možno napredovati le do plačnega razreda, ki ga kot najvišjega določa ZSPJS.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati drugi odstavek 4. člena, tretja alineja drugega odstavka 8. člena in prvi odstavek 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21). Ostale določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) ostanejo nespremenjene.
12. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbi 6. in 9. člena tega aneksa se začneta uporabljati pri plači za oktober 2022.
Uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 0070-138/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3330-0120
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
Sanja Ajanović Hovnik
ministrica 
za javno upravo 
 
Klemen Boštjančič
minister 
za finance 
 
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, 
znanost in šport 
 
SVIZ – SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, ZNANOSTI IN KULTURE 
Jelka Velički 
 
ZSSS – SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI SLOVENIJE – VIR 
Bojan Ravnikar 
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic 
 
VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
dr. Gorazd Kovačič 
NI PODPISAL 
 
SINDIR – SINDIKAT DIREKTORJEV IN RAVNATELJEV SLOVENIJE 
Anton Obreht 
 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-5/2008-46 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 33/14.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti