Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3313. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, stran 10284.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 7. točke I. poglavja Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19 – popr., 160/20, 88/21 in 181/21) Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, Danijel Bešič Loredan, minister za zdravje, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in Zdravniška zbornica Slovenije, ki jo zastopa prof. dr. Bojana Beović
in
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki ga zastopa Irena Ilešič Čujovič,
Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki ga zastopa Slavica Mencingar,
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Jus,
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM, ki ga zastopa Vladimir Lazić,
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije, ki ga zastopa Mateja Klep Breskvar,
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo, ki ga zastopa Perica Radonjić,
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, ki ga zastopa Jelka Velički,
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, ki ga zastopa Jožefa Frangeš,
kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov in določitve višine regresa za prehrano med delom v skladu z 2. in 4. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 ter določitve višine dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur.
2. člen 
(uvrstitve delovnih mest in nazivov plačne podskupine E1) 
V Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 46/17, 80/18 in 181/21; v nadaljnjem besedilu: Aneks) se v prvem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta in nazivi plačne podskupine E1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr.
PR 
z napr.
1
E017001
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU 
VII/2
0
36
46
2
E017002
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 1 
VII/2
0
41
51
3
E017003
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU PPD 2
VII/2
0
39
49
4
E017004
ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE/ZDRAVNIK PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATUPPD 3
VII/2
0
38
48
5
E017005
ZDRAVNIK SEKUNDARIJ 
VII/2
0
32
42
6
E017018
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
42
52
7
E017019
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
47
57
8
E017020
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
45
55
9
E017021
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
44
54
10
E017022
ZOBOZDRAVNIK 
VII/2
0
36
46
11
E017023
ZOBOZDRAVNIK PPD 1 
VII/2
0
41
51
12
E017024
ZOBOZDRAVNIK PPD 2 
VII/2
0
39
49
13
E017025
ZOBOZDRAVNIK PPD 3 
VII/2
0
38
48
14
E017026
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III 
VII/2
0
39
49
15
E017027
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD1 
VII/2
0
44
54
16
E017028
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2 
VII/2
0
42
52
17
E017029
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD3 
VII/2
0
41
51
18
E017030
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II 
VII/2
0
41
51
19
E017031
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD1 
VII/2
0
46
56
20
E017032
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD2 
VII/2
0
44
54
21
E017033
ZDRAVNIK SPECIALIZANT II PPD3 
VII/2
0
43
53
22
E017034
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I 
VII/2
0
42
52
23
E017035
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD1 
VII/2
0
47
57
24
E017036
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD2 
VII/2
0
45
55
25
E017037
ZDRAVNIK SPECIALIZANT I PPD3 
VII/2
0
44
54
26
E017038
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO
VII/2
0
47
57
27
E017039
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD1
VII/2
0
52
62
28
E017040
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
VII/2
0
50
60
29
E017041
VIŠJI ZDRAVNIK / ZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD3
VII/2
0
49
59
30
E018001
ZDRAVNIK SPECIALIST II 
VIII
0
42
52
31
E018002
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 1 
VIII
0
47
57
32
E018003
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 2 
VIII
0
45
55
33
E018004
ZDRAVNIK SPECIALIST II PPD 3 
VIII
0
44
54
34
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC 
VIII
1
ZDRAVNIK SVETOVALEC VIŠJI SVETNIK
54
59
35
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC 
VIII
2
ZDRAVNIK SVETOVALEC SVETNIK
50
55
36
E018017
ZDRAVNIK SVETOVALEC 
VIII
3
ZDRAVNIK SVETOVALEC PRIMARIJ
48
53
37
E018018
ZDRAVNIK SPECIALIST 
VIII
0
46
56
38
E018019
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 
VIII
0
51
61
39
E018020
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 
VIII
0
49
59
40
E018021
ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 
VIII
0
48
58
41
E018022
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST 
VIII
0
51
61
42
E018023
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD1 
VIII
0
56
66
43
E018024
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 
VIII
0
54
64
44
E018025
VIŠJI ZDRAVNIK SPECIALIST PPD3 
VIII
0
53
63
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačnih podskupin E2 in E4) 
(1) V Aneksu se v tretjem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta plačne podskupine E2 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAKS
1
E023001
GALENSKI LABORANT II
III
0
15
25
2
E024001
FARMACEVTSKI PROCESNIČAR
IV
0
19
29
3
E024002
GALENSKI LABORANT I
IV
0
18
28
4
E025001
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO S CITOSTATIKI
V
0
27
37
5
E025002
FARMACEVTSKI TEHNIK – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
V
0
28
38
6
E025003
FARMACEVTSKI TEHNIK I
V
0
25
35
7
E025004
FARMACEVTSKI TEHNIK II
V
0
24
34
8
E025005
FARMACEVTSKI TEHNIK III
V
0
23
33
9
E025006
FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI I
V
0
26
36
10
E025007
FARMACEVTSKI TEHNIK II S SPECIALNIMI ZNANJI
V
0
25
35
11
E026001
INŽENIR FARMACIJE – DELO S CITOSTATIKI
VI
0
32
42
12
E026002
INŽENIR FARMACIJE – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VI
0
32
42
13
E026003
INŽENIR FARMACIJE I
VI
0
31
41
14
E026004
INŽENIR FARMACIJE II
VI
0
29
39
15
E027001
FARMACEVT – DELO S CITOSTATIKI
VII/2
0
39
49
16
E027002
FARMACEVT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS 
VII/2
0
39
49
17
E027003
FARMACEVT I
VII/2
0
38
48
18
E027004
FARMACEVT II
VII/2
0
37
47
19
E027005
FARMACEVT III
VII/2
0
35
45
20
E027006
STROKOVNI SODELAVEC I – GALENSKI LABORATORIJ
VII/2
0
35
45
21
E027007
STROKOVNI SODELAVEC II – GALENSKI LABORATORIJ
VII/1
0
32
42
22
E028001
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT SPECIALIST
VIII
0
46
56
23
E028002
FARMACEVT SPECIALIST – DELO S CITOSTATIKI
VIII
0
47
57
24
E028003
FARMACEVT SPECIALIST – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
VIII
0
47
57
25
E028004
FARMACEVT SPECIALIST I
VIII
0
45
55
26
E028005
FARMACEVT SPECIALIST II
VIII
0
43
53
27
E029001
FARMACEVT SPECIALIST KONZULTANT
IX
0
48
58
28
E027008
FARMACEVT ZAČETNIK
VII/2
0
32
42
29
E027009
FARMACEVT I S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
40
50
30
E027010
FARMACEVT II S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
0
39
49
31
E027011
BOLNIŠNIČNI FARMACEVT
VII/2
0
38
48
32
E027012
VIŠJI FARMACEVT
VII/2
0
40
50
33
E027013
FARMACEVT SPECIALIZANT
VII/2
0
40
50
34
E028006
FARMACEVT SPECIALIST II S SPECIALNIMI ZNANJI
VIII
0
45
55
«. 
(2) V Aneksu se v četrtem odstavku 3. člena tabela: Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E2 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
PR brez napr. 
MIN
PR 
brez napr. MAX
1
E027950
VODJA I
VII/2
0
45
50
2
E028951
VODJA I
VIII
0
46
51
3
E029952
VODJA I
IX
0
46
51
4
E027955
VODJA II
VII/2
0
41
46
5
E028956
VODJA II
VIII
0
42
47
6
E029957
VODJA II
IX
0
42
47
7
E027960
VODJA III
VII/1
0
37
42
8
E027961
VODJA III
VII/2
0
37
42
9
E028962
VODJA III
VIII
0
38
43
10
E027965
VODJA IV
VII/1
0
35
40
11
E027966
VODJA IV
VII/2
0
35
40
12
E026970
VODJA V
VI
0
33
38
13
E027971
VODJA V
VII/1
0
33
38
14
E025975
VODJA VI
V
0
28
33
15
E026976
VODJA VI
VI
0
28
33
16
E025980
VODJA VII
V
0
27
32
17
E025981
VODJA VIII
V
0
24
29
«. 
(3) V Aneksu se v enajstem odstavku 3. člena tabela: Delovna mesta plačne podskupine E4 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
E042001
STREŽNICA V ZDRAVSTVU
II
17
27
2
E042002
OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI
II
17
27
3
E043001
LABORANT II
III
0
14
24
4
E043004
LABORANT (I) DELO V IOS
III
17
27
5
E043005
LABORANT (II) DELO V IOS
III
16
26
6
E043002
SPREMLJEVALEC BOLNIKOV
III
0
14
24
7
E043003
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE II
III
0
15
25
8
E044001
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
19
29
9
E044002
FOTOLABORANT
IV
0
18
28
10
E044003
IZVAJALEC DDDD STORITEV
IV
0
18
28
11
E044004
LABORANT I
IV
0
18
28
12
E044005
OBDUKCIJSKI POMOČNIK II
IV
0
20
30
13
E044006
TEHNIČNI DELAVEC ORTOPEDSKE TEHNIKE I
IV
0
18
28
14
E044007
VOZNIK REŠEVALEC II
IV
0
19
29
15
E045001
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
24
34
16
E045002
EKOLOG I
V
24
34
17
E045003
EKOLOG II
V
23
33
18
E045004
LABORATORIJSKI TEHNIK (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
V
0
28
38
19
E045005
LABORATORIJSKI TEHNIK I
V
0
25
35
20
E045006
LABORATORIJSKI TEHNIK II
V
0
24
34
21
E045007
LABORATORIJSKI TEHNIK III
V
0
23
33
22
E045021
LABORATORIJSKI TEHNIK – FLEBOTOMIST
V
27
37
23
E045008
OBDUKCIJSKI POMOČNIK I
V
0
26
36
24
E045009
ORTOPEDSKI TEHNIK I
V
0
25
35
25
E045010
ORTOPEDSKI TEHNIK II
V
0
24
34
26
E045011
ORTOPEDSKI TEHNIK III
V
0
23
33
27
E045012
SANITARNI TEHNIK I
V
25
35
28
E045013
SANITARNI TEHNIK II
V
0
24
34
29
E045014
SANITARNI TEHNIK III
V
0
23
33
30
E045015
VOZNIK REŠEVALEC I
V
0
25
35
31
E045016
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
V
0
23
33
32
E045017
ZOBOTEHNIK I
V
25
35
33
E045018
ZOBOTEHNIK II
V
0
24
34
34
E045019
ZOBOTEHNIK III
V
0
23
33
35
E045020
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (I)
V
24
34
36
E045023
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC V (II)
V
23
33
37
E045024
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC v (III)
V
22
32
38
E045022
ZDR. ADMINISTRATIVNI SODELAVEC – DELO V URGENTNI DEJAVNOSTI
V
24
34
39
E046001
DENTIST
VI
0
31
41
40
E046002
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE
VI
0
28
38
41
E046003
INŽENIR ZOBNE PROTETIKE S SPECIALNIMI ZNANJI
VI
0
30
40
42
E046004
USTNI HIGIENIK
VI
0
28
38
43
E046005
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI V NLZOH
VI
29
39
44
E047001
ANALITIK LABORATORIJSKE MEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/2
0
39
49
45
E047002
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VII/2
0
38
48
46
E047003
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VII/2
0
36
46
47
E047004
ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
VII/2
0
34
44
48
E047005
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU I
VII/2
0
39
49
49
E047006
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU II
VII/2
0
36
46
50
E047007
ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU III
VII/1
0
35
45
51
E047008
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU I
VII/2
0
37
47
52
E047009
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU II
VII/2
0
35
45
53
E047010
ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU III
VII/1
0
34
44
54
E047011
DELOVNI TERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
35
45
55
E047089
DELOVNI TERAPEVT V INTENZIVNIH ODDELKIH PSIHIATRIJE 
VII/1
36
46
56
E047012
DELOVNI TERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
0
34
44
57
E047013
DELOVNI TERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)
VII/1
0
33
43
58
E047014
DELOVNI TERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
32
42
59
E047015
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
35
45
60
E047016
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
0
37
47
61
E047017
DELOVNI TERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
36
46
62
E047018
EKOLOG ANALITIK I
VII/2
0
35
45
63
E047019
EKOLOG ANALITIK II
VII/1
0
32
42
64
E047020
FIZIOTERAPEVT – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/1
0
35
45
65
E047021
FIZIOTERAPEVT – INTENZIVNA TERAPIJA III
VII/1
0
36
46
66
E047022
FIZIOTERAPEVT I (INTENZIVNA NEGA, REHABILITACIJSKA ENOTA)
VII/1
0
34
44
67
E047023
FIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA)
VII/1
0
33
43
68
E047024
FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA)
VII/1
0
32
42
69
E047025
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
0
35
45
70
E047026
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
0
37
47
71
E047027
FIZIOTERAPEVT SVETOVALEC
VII/1
0
36
46
72
E047028
HIGIENIK
VII/1
0
33
43
73
E047029
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
0
36
46
74
E047030
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – IZOTOPNI LABORATORIJ
VII/1
0
36
46
75
E047031
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE I
VII/1
0
35
45
76
E047032
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE II
VII/1
0
33
43
77
E047033
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE III
VII/1
0
32
42
78
E047034
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE V TRANSFUZIJSKI MEDICINI – INTERPRETATOR REZULTATOV
VII/1
0
35
45
79
E047086
INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – FLEBOTOMIST
VII/1
37
47
80
E047035
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE I – INŠTRUKTOR
VII/1
35
45
81
E047036
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE II
VII/1
33
43
82
E047079
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE III
VII/1
31
41
83
E047080
INŽENIR ORTOTIKE IN PROTETIKE SPECIALIST
VII/2
36
46
84
E047037
LOGOPED I
VII/2
36
46
85
E047038
LOGOPED II
VII/2
34
44
86
E047081
LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
37
47
87
E047082
SPECIALIZANT KLINIČNE LOGOPEDIJE
VII/2
40
50
88
E047039
MEDICINSKI EMBRIOLOG I
VII/2
0
38
48
89
E047040
MEDICINSKI EMBRIOLOG II
VII/2
0
36
46
90
E047041
MEDICINSKI EMBRIOLOG III
VII/2
0
34
44
91
E047042
MEDICINSKI FIZIK
VII/2
0
38
48
92
E047043
NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III
VII/2
0
36
46
93
E047044
NACIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV
VII/1
0
33
43
94
E047045
PEDAGOG II
VII/2
0
35
45
95
E047046
PEDAGOG II – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
0
36
46
96
E047047
PEDAGOG III
VII/2
0
33
43
97
E047048
PREHRANSKI SVETOVALEC I
VII/2
0
35
45
98
E047049
PREHRANSKI SVETOVALEC II
VII/1
0
32
42
99
E047050
PSIHOLOG – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
37
47
100
E047083
PSIHOLOG I
VII/2
37
47
101
E047051
PSIHOLOG II
VII/2
36
46
102
E047052
PSIHOLOG III
VII/2
34
44
103
E047053
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST
VII/1
0
38
48
104
E047054
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/1
0
37
47
105
E047055
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/1
0
35
45
106
E047056
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/1
0
34
44
107
E047057
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC
VII/1
0
38
48
108
E047090
RADIOLOŠKI INŽENIR III
VII/2
37
47
109
E047091
RADIOLOŠKI INŽENIR II
VII/2
38
48
110
E047092
RADIOLOŠKI INŽENIR I
VII/2
39
49
111
E047093
RADIOLOŠKI INŽENIR DOZIMETRIST 
VII/2
40
50
112
E047094
RADIOLOŠKI INŽENIR SVETOVALEC 
VII/2
40
50
113
E047058
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC III
VII/2
0
37
47
114
E047059
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA III
VII/2
0
34
44
115
E047060
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA IV
VII/1
0
32
42
116
E047061
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG I
VII/2
0
35
45
117
E047062
REHABILITACIJSKI TEHNOLOG II
VII/1
0
32
42
118
E047063
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/2
0
36
46
119
E047064
SAMOSTOJNI ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/2
0
34
44
120
E047065
SANITARNI INŽENIR I
VII/1
0
34
44
121
E047066
SANITARNI INŽENIR II
VII/1
0
32
42
122
E047067
SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VII/2
37
47
123
E047068
SOCIALNI DELAVEC II
VII/2
36
46
124
E047069
SOCIALNI DELAVEC III
VII/2
34
44
125
E047070
SPECIALIZANT KLINIČNE PSIHOLOGIJE
VII/2
40
50
126
E047071
SPECIALIZANT S PODROČJA LABORATORIJSKE MEDICINE
VII/2
40
50
127
E047072
SPECIALNI PEDAGOG II
VII/2
0
36
46
128
E047073
SPECIALNI PEDAGOG III
VII/2
0
34
44
129
E047074
STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA IN ZDRAVJA LJUDI
VII/1
0
32
42
130
E047075
ZDRAVSTVENI ANALITIK I
VII/1
0
33
43
131
E047076
ZDRAVSTVENI ANALITIK II
VII/1
0
32
42
132
E047077
ZDRAVSTVENI SODELAVEC I
VII/2
0
33
43
133
E047078
ZDRAVSTVENI SODELAVEC II
VII/1
0
32
42
134
E047084
STROKOVNI SODELAVEC I
VII/2
35
45
135
E047085
STROKOVNI SODELAVEC II
VII/1
32
42
136
E047087
KINEZIOLOG
VII/1
32
42
137
E047088
KINEZIOLOG
VII/2
37
47
138
E048001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
0
43
53
139
E048036
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST III
VIII
43
53
140
E048002
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST I
VIII
47
57
141
E048003
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST II
VIII
46
56
142
E048004
SPECIALIST KLINIČNE LOGOPEDIJE
VIII
45
55
143
E048005
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
47
57
144
E048028
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST I 
VIII
48
58
145
E048006
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II
VIII
0
46
56
146
E048007
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST III
VIII
0
43
53
147
E048008
MEDICINSKI FIZIK SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
47
57
148
E048009
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST (DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS)
VIII
0
47
57
149
E048029
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST I
VIII
48
58
150
E048010
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST II
VIII
0
46
56
151
E048011
MEDICINSKI MIKROBIOLOG SPECIALIST III
VIII
0
43
53
152
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT
IX
48
58
153
E048012
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA II
VIII
0
46
56
154
E048013
PEDAGOG I
VIII
0
42
52
155
E048014
PEDAGOG I – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO
VIII
0
45
55
156
E048015
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC II
VIII
0
42
52
157
E048016
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA II
VIII
0
42
52
158
E048017
SAMOSTOJNI ANALITIK EKOLOG
VIII
0
42
52
159
E048030
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI I
VIII
47
57
160
E048018
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II
VIII
0
42
52
161
E048019
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI II – IZOTOPNI LABORATORIJ
VIII
0
43
53
162
E048020
SAMOSTOJNI ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU
VIII
0
45
55
163
E048021
SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
VIII
0
43
53
164
E048022
SOCIALNI DELAVEC I
VIII
43
53
165
E048023
SPECIALNI PEDAGOG I
VIII
0
42
52
166
E048024
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC I
VIII
0
44
54
167
E048025
ZDRAVSTVENI ANALITIK RAZISKOVALEC II
VIII
0
42
52
168
E048026
ZDRAVSTVENI SODELAVEC SPECIALIST
VIII
0
43
53
169
E048027
VODJA MEDICINSKEGA LABORATORIJA
VIII
51
61
170
E049001
EKSPERTNI ZDRAVSTVENI ANALITIK
IX
0
46
56
171
E049002
MEDICINSKI BIOKEMIK KONZULTANT
IX
48
58
172
E049003
MEDICINSKI FIZIK KONZULTANT – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS
IX
0
48
58
173
E049004
MEDICINSKI MIKROBIOLOG KONZULTANT
IX
0
48
58
174
E049005
NACIONALNI EKSPERT S PODROČJA JAVNEGA ZDRAVJA I
IX
0
48
58
175
E049006
RAZVOJNO RAZISKOVALNI SODELAVEC I
IX
0
46
56
176
E049007
REGIONALNI PROMOTOR ZDRAVJA I
IX
0
45
55
177
E049008
SAMOSTOJNI ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI
IX
47
57
178
E049009
SAMOSTOJNI ANALITIK V NACIONALNEM LABORATORIJU
IX
0
47
57
179
E049010
SAMOSTOJNI ANALITIK V REFERENČNEM/AKREDITIRANEM LABORATORIJU
IX
0
46
56
«. 
(4) V Aneksu se v dvanajstem odstavku 3. člena tabela: Vodstvena delovna mesta plačne podskupine E4 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
E047950
VODJA I
VII/2
0
45
50
2
E048951
VODJA I
VIII
0
46
51
3
E049952
VODJA I
IX
0
46
51
4
E047955
VODJA II
VII/2
0
41
46
5
E048956
VODJA II
VIII
0
42
47
6
E049957
VODJA II
IX
0
42
47
7
E047960
VODJA III
VII/1
0
37
42
8
E047961
VODJA III
VII/2
0
37
42
9
E048962
VODJA III
VIII
0
38
43
10
E047965
VODJA IV
VII/1
0
35
40
11
E047966
VODJA IV
VII/2
0
35
40
12
E046970
VODJA V
VI
0
33
38
13
E047971
VODJA V
VII/1
0
33
38
14
E045975
VODJA VI
V
0
28
33
15
E046976
VODJA VI
VI
0
28
33
16
E045980
VODJA VII
V
0
27
32
17
E045981
VODJA VIII
V
0
24
29
«. 
4. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine F) 
(1) V Aneksu se v prvem odstavku 4. člena tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
41
46
2
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
3
F017001
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
33
38
4
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
5
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
6
F017002
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
35
40
7
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
1
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE VIŠJI SVETOVALEC
42
47
8
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
2
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
9
F017003
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
VII/2
3
KOORDINATOR LOKALNE MREŽE
34
39
10
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
1
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU VIŠJI SVETOVALEC
42
47
11
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
2
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
12
F017004
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
VII/2
3
KOORDINATOR POMOČI NA DOMU
34
39
13
F017005
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
1
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
14
F017005
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
2
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
15
F017005
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
VII/2
3
KOORDINATOR ZA IZVAJANJE NADOMESTNE KAZNI
34
39
16
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
1
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA VIŠJI SVETOVALEC
43
48
17
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
2
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
18
F017006
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
VII/2
3
KOORDINATOR ZA PREPREČEVANJE NASILJA
35
40
19
F017007
PSIHOLOG
VII/2
1
PSIHOLOG VIŠJI SVETOVALEC
42
47
20
F017007
PSIHOLOG
VII/2
2
PSIHOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
21
F017007
PSIHOLOG
VII/2
3
PSIHOLOG
34
39
22
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
42
47
23
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
24
F017008
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR
34
39
25
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
26
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
27
F017009
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
28
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
1
SOCIALNI DELAVEC VIŠJI SVETOVALEC
42
47
29
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
2
SOCIALNI DELAVEC SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
30
F017010
SOCIALNI DELAVEC
VII/2
3
SOCIALNI DELAVEC
34
39
31
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA VIŠJI SVETOVALEC
42
47
32
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
33
F017011
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – POLIVALENCA
34
39
37
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
42
47
38
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
39
F017013
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC V PROGRAMIH
34
39
40
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA VIŠJI SVETOVALEC
41
46
41
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
42
F017014
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA
33
38
43
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) VIŠJI SVETOVALEC
42
47
44
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
45
F017015
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ)
34
39
46
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE VIŠJI SVETOVALEC
41
46
47
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
48
F017016
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE
33
38
49
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
1
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
50
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
2
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
51
F017017
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
VII/2
3
KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI
35
40
52
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
1
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA VIŠJI SVETOVALEC 
43
48
53
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
2
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA SAMOSTOJNI SVETOVALEC 
38
43
54
F017018
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
VII/2
3
KOORDINATOR INVALIDSKEGA VARSTVA 
35
40
55
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
1
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE SAMOSTOJNI SVETOVALEC
42
47
56
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
2
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE VIŠJI SVETOVALEC
37
42
57
F017019
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
VII/2
3
STROKOVNI DELAVEC – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE
34
39
58
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
1
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
50
55
59
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
2
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
46
51
60
F018001
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
VIII
3
KLINIČNI PSIHOLOG SPECIALIST
43
48
61
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
49
54
62
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
45
50
63
F018002
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST I
42
47
64
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
45
50
65
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
66
F018003
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
SOCIALNI DELAVEC SPECIALIST II
38
43
67
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I VIŠJI SVETOVALEC
49
54
68
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
45
50
69
F018004
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I
42
47
70
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
1
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II VIŠJI SVETOVALEC
45
50
71
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
2
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
72
F018005
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
VIII
3
STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II
38
43
«. 
(2) V Aneksu se v drugem odstavku 4. člena tabela Vodstvena delovna mesta in nazivi plačne podskupine F1 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. MAX
1
F017955
VODJA II
VII/2
0
41
46
2
F018956
VODJA II
VIII
0
42
47
3
F017960
VODJA III
VII/1
0
37
42
4
F017961
VODJA III
VII/2
0
37
42
5
F018962
VODJA III
VIII
0
38
43
6
F017965
VODJA IV
VII/1
0
35
40
7
F017966
VODJA IV
VII/2
0
35
40
8
F016970
VODJA V
VI
0
33
38
9
F017971
VODJA V
VII/1
0
33
38
10
F015975
VODJA VI
V
0
28
33
11
F016976
VODJA VI
VI
0
28
33
12
F015980
VODJA VII
V
0
27
32
13
F015981
VODJA VIII
V
0
24
29
«. 
(3) V Aneksu se v četrtem odstavku 4. člena tabela Delovna mesta in nazivi plačne podskupine F2 nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
F022001
STREŽNICA – SOCIALNO VARSTVO
II
0
 
17
27
2
F023001
OSKRBOVALKA
III
0
 
19
29
3
F023002
SOCIALNA OSKRBOVALKA III
III
0
 
20
30
4
F024001
BOLNIČAR NEGOVALEC I – NEGA III IN IV
IV
0
 
23
33
5
F024003
DELOVNI INŠTRUKTOR II
IV
0
 
21
31
6
F024004
GOSPODINJA OSKRBOVALKA
IV
0
 
21
31
7
F024006
VARUHINJA II
IV
0
 
21
31
8
F024007
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
IV
0
 
19
29
9
F024008
BOLNIČAR NEGOVALEC II (I)
IV
0
 
22
32
10
F024009
SOCIALNA OSKRBOVALKA II (I)
IV
0
 
23
33
11
F025001
ANIMATOR II
V
0
 
24
34
12
F025002
DELOVNI INŠTRUKTOR I
V
0
 
24
34
13
F025003
MEDICINSKA SESTRA – NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (VI.R.Z.D.)
V
0
 
28
38
14
F025004
OPERATER INFORMATOR
V
0
 
21
31
15
F025005
SOCIALNA OSKRBOVALKA I
V
0
 
25
35
16
F025006
SODELAVEC V PROGRAMIH
V
0
 
24
34
17
F025007
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
V
0
 
22
32
18
F025008
SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
V
0
 
21
31
19
F025009
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I
V
0
 
29
39
20
F025011
VARUHINJA – SPECIALNA ZNANJA
V
0
 
28
38
21
F025013
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (I)
V
0
 
28
38
22
F025014
VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO 
V
0
26
36
23
F025015
VARUHINJA VODENJE, VARSTVO IN ZAPOSLITEV POD POSEBNIMI POGOJI
V
0
 
25
35
24
F025016
VOZNIK OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
V
0
 
24
34
25
F026001
ANIMATOR I
VI
0
 
28
38
26
F026002
ANIMATOR I
VI
1
ANIMATOR I SVETOVALEC
36
41
27
F026002
ANIMATOR I
VI
2
ANIMATOR I MENTOR
31
36
28
F026002
ANIMATOR I
VI
3
ANIMATOR I
28
33
29
F026003
GOSPODINJA – USKLAJEVALKA OSKRBE
VI
0
 
28
38
30
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II SVETOVALEC
34
39
31
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II MENTOR
29
34
32
F026004
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
26
31
33
F026005
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE II
VI
0
 
26
36
34
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
40
45
35
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
36
F027001
DELOVNI TERAPEVT
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT
32
37
37
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
38
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
39
F027002
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DELOVNI TERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
34
39
40
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
45
50
41
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
42
F027003
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
DELOVNI TERAPEVT SPECIALIST
37
42
43
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT VIŠJI SVETOVALEC
40
45
44
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT SAMOSTOJNI SVETOVALEC
35
40
45
F027004
FIZIOTERAPEVT
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT
32
37
46
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
42
47
47
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
48
F027005
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI ZNANJI
34
39
49
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
1
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
45
50
50
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
2
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
51
F027006
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
VII/2
3
FIZIOTERAPEVT SPECIALIST
37
42
52
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
1
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) VIŠJI SVETOVALEC
44
49
53
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
2
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB) SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
54
F027007
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
VII/2
3
HIGIENIK (SPECIALIST ZA PREPREČEVANJE OKUŽB)
36
41
55
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
41
46
56
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
57
F027008
INDIVIDUALNI HABILITATOR
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR
33
38
58
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
43
48
59
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
38
43
60
F027009
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
INDIVIDUALNI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
35
40
61
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
46
51
62
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
41
46
63
F027011
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI
38
43
64
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST VIŠJI SVETOVALEC
48
53
65
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST SAMOSTOJNI SVETOVALEC
43
48
66
F027012
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
VII/2
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SPECIALIST
40
45
67
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR VIŠJI SVETOVALEC
42
47
68
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR SAMOSTOJNI SVETOVALEC
37
42
69
F027013
SKUPINSKI HABILITATOR
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR
34
39
70
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
1
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI VIŠJI SVETOVALEC
44
49
71
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
2
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI SAMOSTOJNI SVETOVALEC
39
44
72
F027014
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
VII/2
3
SKUPINSKI HABILITATOR S SPECIALNIMI ZNANJI
36
41
73
F027015
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
1
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH VIŠJI SVETOVALEC
41
46
74
F027015
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
2
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
75
F027015
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
3
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
33
38
76
F027016
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
1
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I VIŠJI SVETOVALEC
39
44
77
F027016
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
2
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I SAMOSTOJNI SVETOVALEC
34
39
78
F027016
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
3
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
31
36
79
F027017
TEHNOLOG
VII/2
0
 
33
43
80
F027018
TEHNOLOG
VII/2
1
TEHNOLOG VIŠJI SVETOVALEC
41
46
81
F027018
TEHNOLOG
VII/2
2
TEHNOLOG SAMOSTOJNI SVETOVALEC
36
41
82
F027018
TEHNOLOG
VII/2
3
TEHNOLOG
33
38
83
F027019
KINEZIOLOG
VII/1
0
 
32
42
84
F027020
KINEZIOLOG
VII/2
0
 
37
47
85
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
1
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA VIŠJI SVETOVALEC
45
50
86
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
2
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA SAMOSTOJNI SVETOVALEC
40
45
87
F027021
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
VII/1
3
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA
37
42
88
F027022
STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH
VII/2
0
 
33
43
89
F027023
STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE I
VII/1
0
 
31
41
«. 
5. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
(1) V Aneksu se v prvem odstavku 5. člena tabela Delovna mesta plačne skupine J nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J015001
ANALITIK V
V
0
20
30
2
J015005
EKONOMSKI REFERENT V (I)
V
0
21
31
3
J015006
EKONOMSKI REFERENT V (II)
V
0
20
30
4
J015007
ENERGETIK V
V
0
22
32
5
J015008
FINANČNIK V
V
0
21
31
6
J015009
FINANČNO RAČUNOVODSKI DELAVEC V
V
0
23
33
7
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
21
31
8
J015034
SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA V
V
0
22
32
9
J016001
ANALITIK VI
VI
0
24
34
10
J016005
FINANČNIK VI
VI
0
25
35
11
J016011
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VI
VI
0
26
36
12
J016015
KNJIŽNJIČAR
VI
0
24
34
13
J016027
RAČUNOVODJA VI
VI
0
26
36
14
J016043
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI
VI
0
26
36
15
J017004
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
16
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
17
J017006
ANALITIK VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
18
J017010
BIBLIOTEKAR VII/2
VII/2
0
33
43
19
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
31
41
20
J017017
FINANČNIK VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
21
J017018
FINANČNIK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
22
J017019
FINANČNIK VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
23
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
31
41
24
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
33
43
25
J017027
INŽENIR INFORMACIJSKIH SISTEMOV VII/2
VII/2
0
35
45
26
J017028
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (I)
VII/1
0
32
42
27
J017029
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/1 (II)
VII/1
0
31
41
28
J017030
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
29
J017031
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
30
J017032
INŽENIR TEHNIČNIH STROK VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
31
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
31
41
32
J017037
KADROVIK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
33
J017041
KNJIGOVODJA VII/2
VII/2
0
36
46
34
J017051
KOORDINATOR VII/2
VII/2
0
36
46
35
J017056
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
36
J017057
NOTRANJI REVIZOR VII/2 (II)
VII/2
0
37
47
37
J017080
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
38
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
39
J017082
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
40
J017090
RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
31
41
41
J017091
RAČUNOVODJA VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
42
J017092
RAČUNOVODJA VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
43
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
44
J017113
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
45
J017114
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I)V
VII/2
0
33
43
46
J017115
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
47
J017121
SKRBNIK INFORMACIJSKEGA SISTEMA VII/1
VII/1
0
31
41
48
J017133
STROKOVNI SODELAVEC – OBRAČUN IN STATISTIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV VII/1
VII/1
0
31
41
49
J017134
STROKOVNI SODELAVEC (JAVNA NAROČILA, KAKOVOST, VARNO DELO) VII/1
VII/1
0
32
42
50
J017136
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
51
J017137
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
52
J017138
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
53
J017139
STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I)
VII/1
0
32
42
54
J017140
STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (II)
VII/1
0
31
41
55
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
31
41
56
J017142
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1 (I)
VII/1
0
32
42
57
J017158
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
58
J017159
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
59
J017160
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (III)
VII/2
0
33
43
60
J018004
SVETOVALEC VIII
VIII
0
44
54
61
J023001
ADMINISTRATIVNI MANIPULANT III
III
0
13
23
62
J024001
ADMINISTRATOR IV (I)
IV
0
17
27
63
J024003
KURIR IV
IV
0
16
26
64
J024006
VOZNIK KURIR IV
IV
0
17
27
65
J025003
ARHIVAR V
V
0
20
30
66
J025007
PISARNIŠKI REFERENT V (I)
V
0
21
31
67
J025008
PISARNIŠKI REFERENT V (II)
V
0
20
30
68
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II)
V
0
21
31
69
J025015
TAJNICA DIREKTORJA V
V
0
21
31
70
J025019
TAJNICA V
V
0
19
29
71
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
24
34
72
J026027
SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD
VI
26
36
73
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
28
38
74
J027010
SODELAVEC V GLAVNI PISARNI NA CSD
VII/1
30
40
75
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
33
43
76
J032001
ČISTILKA II
II
0
12
22
77
J032009
KURIR II
II
0
12
22
78
J032011
LEKARNIŠKI STREŽNIK II
II
0
13
23
79
J032013
PERICA II
II
0
13
23
80
J032014
POMOŽNI DELAVEC II
II
0
12
22
81
J032016
POMOŽNI LABORATORIJSKI DELAVEC II
II
0
13
23
82
J032019
SERVIRKA II
II
0
12
22
83
J032021
STREŽNICA – DELO V KONTROLIRANEM OBMOČJU IOS II
II
0
17
27
84
J032024
STREŽNICA II (II)
II
0
14
24
85
J032025
STREŽNICA II (III)
II
0
13
23
86
J032027
TELEFONIST II
II
0
12
22
87
J032028
VRATAR – RECEPTOR II
II
0
13
23
88
J033035
POMOČNIK (DIETNEGA) KUHARJA III v ZSV
III
18
28
89
J033014
RECEPTOR III
III
0
16
26
90
J033017
SERVIRKA III
III
0
13
23
91
J033023
TELEFONIST III
III
0
14
24
92
J033025
VOZNIK – KURIR III
III
0
14
24
93
J033026
VOZNIK INTERNEGA TRANSPORTA III
III
0
14
24
94
J033027
VRATAR III
III
0
14
24
95
J033028
VZDRŽEVALEC III
III
0
15
25
96
J033036
VZDRŽEVALEC III v ZSV
III
17
27
97
J033037
VZDRŽEVALEC PERILA III v ZSV
III
16
26
98
J034006
DIETNI KUHAR IV
IV
0
19
29
99
J034127
DIETNI KUHAR IV v ZSV
IV
21
31
100
J034013
FRIZER – PEDIKER IV
IV
0
18
28
101
J034030
KUHAR IV
IV
0
18
28
102
J034128
NATAKAR – SERVIRKA IV v ZSV
IV
19
29
103
J034042
NATAKAR IV
IV
0
18
28
104
J034129
NATAKAR IV v ZSV
IV
20
30
105
J034060
SKLADIŠČNIK IV
IV
0
18
28
106
J034061
SLAŠČIČAR IV
IV
0
18
28
107
J034070
ŠIVILJA IV
IV
0
18
28
108
J034130
ŠIVILJA IV v ZSV
IV
20
30
109
J034131
TELEFONIST – RECEPTOR IV v ZSV
IV
19
29
110
J034089
VOZNIK IV
IV
0
16
26
111
J034090
VOZNIK KURIR IV
IV
0
16
26
112
J034092
VRTNAR IV
IV
0
18
28
113
J034095
VZDRŽEVALEC IV (I)
IV
0
18
28
114
J034132
VZDRŽEVALEC IV (I) v ZSV
IV
20
30
115
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II)
IV
0
17
27
116
J034133
VZDRŽEVALEC IV (II) v ZSV
IV
19
29
117
J035008
DIETNI KUHAR V
V
0
22
32
118
J035139
DIETNI KUHAR V v ZSV
V
24
34
119
J035009
DISPEČER CKP V
V
0
24
34
120
J035010
EKONOM V
V
0
20
30
121
J035013
FOTOGRAF DOKUMENTARIST V
V
0
20
30
122
J035021
GOSTINSKI TEHNIK V
V
0
20
30
123
J035025
HIŠNIK V
V
0
20
30
124
J035035
KUHAR V
V
0
20
30
125
J035043
NADZORNIK – VARNOSTNIK V
V
0
20
30
126
J035085
VOZNIK V
V
0
19
29
127
J035140
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (I) v ZSV
V
23
33
128
J035141
VZDRŽEVALEC – TEHNIK V (II) v ZSV
V
22
32
129
J035142
VZDRŽEVALEC MEDICINSKE OPREME V v ZSV
V
24
34
«. 
(2) V Aneksu se v drugem odstavku 5. člena tabela Vodstvena delovna mesta plačne skupine J nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»Plačna podskupina J1:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. 
MAX
1
J017950
VODJA I
VII/2
0
45
50
2
J018951
VODJA I
VIII
0
46
51
3
J017955
VODJA II
VII/2
0
41
46
4
J018956
VODJA II
VIII
0
42
47
5
J017960
VODJA III
VII/1
0
37
42
6
J017961
VODJA III
VII/2
0
37
42
7
J018962
VODJA III
VIII
0
38
43
8
J017965
VODJA IV
VII/1
0
35
40
9
J017966
VODJA IV
VII/2
0
35
40
10
J016970
VODJA V
VI
0
33
38
11
J017971
VODJA V
VII/1
0
33
38
12
J015975
VODJA VI
V
0
28
33
13
J016976
VODJA VI
VI
0
28
33
14
J015980
VODJA VII
V
0
27
32
15
J015981
VODJA VIII
V
0
24
29
Plačna podskupina J2:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. 
MAX
1
J027960
VODJA III
VII/1
0
37
42
2
J027961
VODJA III
VII/2
0
37
42
3
J028962
VODJA III
VIII
0
38
43
4
J027965
VODJA IV
VII/1
0
35
40
5
J027966
VODJA IV
VII/2
0
35
40
6
J026970
VODJA V
VI
0
33
38
7
J027971
VODJA V
VII/1
0
33
38
8
J025975
VODJA VI
V
0
28
33
9
J026976
VODJA VI
VI
0
28
33
10
J025980
VODJA VII
V
0
27
32
11
J025981
VODJA VIII
V
0
24
29
Plačna podskupina J3:
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred brez napr. 
MAX
1
J035975
VODJA VI
V
0
28
33
2
J036976
VODJA VI
VI
0
28
33
3
J035980
VODJA VII
V
0
27
32
4
J035981
VODJA VIII
V
0
24
29
«. 
6. člen 
(višina regresa za prehrano med delom) 
Višina regresa za prehrano med delom znaša 6,15 eura.
7. člen 
(usklajevanje višine zneska regresa za prehrano med delom) 
Znesek regresa za prehrano med delom iz prejšnjega člena tega aneksa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Usklajen znesek se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom po uveljavitvi tega aneksa se izvede s 1. januarjem 2023.
8. člen 
(izplačilo razlike regresa za prehrano za september 2022) 
Javnim uslužbencem se za september 2022 izplača razlika regresa za prehrano do višine, določene v 6. členu tega aneksa pri plači za oktober 2022.
9. člen 
(višina dnevnice za službeno potovanje v državi od 6 do vključno 8 ur) 
Javni uslužbenec je upravičen do dnevnice za službeno potovanje v državi, ki traja od 6 do vključno 8 ur, v višini 6,15 evra.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
10. člen 
(napredovanje v višji plačni razred od 57. plačnega razreda) 
Ne glede na določbe tega aneksa je na delovnih mestih, kjer plačni razred z napredovanjem presega 57. plačni razred, možno v plačne razrede, ki so višji od 57. plačnega razreda, napredovati od leta 2023 dalje, in sicer pod pogojem, da bo ukinjena omejitev iz drugega odstavka 7. člena ZSPJS, do ukinitve te omejitve pa je na teh delovnih mestih možno napredovati le do plačnega razreda, ki ga kot najvišjega določa ZSPJS.
11. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega aneksa prenehajo veljati drugi odstavek 3. člena, tretja alineja drugega odstavka 7. člena in prvi odstavek 13. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 88/21). Ostale določbe Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 88/21) ostanejo nespremenjene.
12. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določbi 6. in 9. člena tega aneksa se začneta uporabljati pri plači za oktober 2022.
Uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 0070-228/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-2711-0110
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo
Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije 
Irena Ilešič Čujovič 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance
Sindikat delavcev 
v zdravstveni negi Slovenije 
Slavica Mencingar 
NI PODPISALA 
Danijel Bešič Loredan 
minister 
za zdravje
Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije 
Aleksander Jus 
Luka Mesec 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Sindikati v zdravstvu Slovenije – PERGAM 
Vladimir Lazić 
NI PODPISAL 
Prof. dr. Bojana Beović 
Zdravniška zbornica Slovenije 
NI PODPISAL 
SPUKC – Sindikat zdravstva Slovenije 
Mateja Klep Breskvar 
NI PODPISALA 
SINCE07 Sindikat centrov za socialno delo 
Perica Radonjić 
SVIZ – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture 
Jelka Velički 
Sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J 
Jožefa Frangeš
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-2/2007-44 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 21/16.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti