Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3308. Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del, stran 10275.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 4. člena Kolektivne pogodbe Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del (Uradni list RS, št. 69/08, 106/15, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopata Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo in Klemen Boštjančič, minister za finance
in
reprezentativni sindikat javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
skleneta
A N E K S  Š T.  4 
h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije – tarifni del (Uradni list RS, št. 69/08, 106/15, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18) se v prvem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred 
z napr. 
I013001 
PROTOKOLARNI KUHINJSKI POMOČNIK 
III 
15 
25 
I013002 
PROTOKOLARNA SOBARICA III 
III 
15 
25 
I014005 
PROTOKOLARNI KUHAR 
IV 
20
30 
I014012 
PROTOKOLARNI RECEPTOR IV 
IV 
18 
28 
I015029 
PROTOKOLARNI NATAKAR 
IV 
20
30
I015030 
PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE I 
30
40
I015031 
PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE II 
28 
38 
I015032 
PROTOKOLARNI VODJA STREŽBE 
29 
39 
I015035 
REVIRNI LOVEC I 
25 
35 
10 
I015054 
TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE I 
26 
36 
11 
I015055 
TEHNIK PROTOKOLARNE KUHINJE II 
23 
33 
12 
I015056 
TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE I 
25 
35 
13 
I015057 
TEHNIK PROTOKOLARNE STREŽBE II 
22 
32 
14 
I015063 
VODJA VRTNARSTVA IN UREJANJA PARKOV 
27 
37 
15 
I015064 
VODJA VZDRŽEVANJA IN GRADENJ 
27 
37 
16 
I015067 
STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNE DOGODKE 
27 
37 
17 
I015069 
PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST III 
27 
37 
18 
I015070 
PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST I 
28 
38 
19 
I015071 
PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST II 
27 
37 
20 
I015072 
PROTOKOLARNI NATAKAR – SPECIALIST III 
26 
36 
21 
I015073 
PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST I 
29 
39 
22 
I015074 
PROTOKOLARNI KUHAR – SPECIALIST II 
28 
38 
23 
I015076 
PROTOKOLARNI RECEPTOR V 
21 
31 
24 
I015077 
KOORDINATOR III 
27 
37 
25 
I016023 
PROTOKOLARNI STROKOVNI SODELAVEC 
VI 
25 
35 
26 
I016055 
VODJA GOZDARSTVA, KMETIJSTVA IN KONJEREJE 
VI 
29 
39 
27 
I016059 
STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNO KULINARIKO 
VI 
31 
41 
28 
I016060 
STROKOVNI SODELAVEC ZA PROTOKOLARNO STREŽBO 
VI 
30 
40
29 
I016063 
PROTOKOLARNI RECEPTOR VI 
VI 
24 
34 
30 
I016906 
VODJA PROTOKOLARNE RECEPCIJE VI 
VI 
26 
36 
31 
I016064 
MULTIMEDIJSKI TEHNIK BRDO 
VI 
26 
36 
32 
I016903 
PROTOKOLARNI VODJA KUHINJE 
VI 
29 
39 
33 
I016904 
PROTOKOLARNI VODJA STREŽBE IN RESTAVRACIJE 
VI 
30
40
34 
I016905 
VODJA POSLOVNE ENOTE 
VI 
29 
39 
35 
I017060 
PROTOKOLARNI SVETOVALEC 
VII/1 
31 
41 
36 
I017105 
SVETOVALEC DIREKTORJA ZA ORGANIZACIJO IN RAZVOJNE ZADEVE 
VII/2 
45 
55 
37 
I017163 
VIŠJI SVETOVALEC ZA NAČRTOVANJE, ANALIZE IN KONTROLING 
VII/2 
37 
47 
38 
I017176 
VODJA PROTOKOLARNIH DOGODKOV 
VII/1 
34 
44 
39 
I017901 
VODJA HOTELA 
VII/1 
34 
44 
40 
I017903 
PROTOKOLARNI VODJA POSLOVNE ENOTE PREHRANE V JAVNI UPRAVI 
VII/1 
33 
43 
41 
I017944 
VODJA SLUŽBE I 
VII/2 
43 
53 
42 
I017945 
VODJA SLUŽBE II 
VII/2 
42 
52 
43 
I017946 
VODJA SLUŽBE III 
VII/2 
41 
51 
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. 
Šifra DM 
DELOVNO MESTO 
TR 
Šifra N 
NAZIV 
Plačni razred brez napr. 
Plačni razred 
z napr. 
J015013 
KNJIGOVODJA V 
21 
31 
J016038 
STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI 
24 
34 
J017040 
KNJIGOVODJA VII/1 
VII/1 
30
40
J017074 
PRAVNIK VII/2 
VII/2 
35 
45 
J017164 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA PRODAJNO TRŽENJE VII/1 
VII/1 
30
40
J017168 
VIŠJI SVETOVALEC ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO VII/2 
VII/2 
36 
46 
J017175 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA NABAVNO TRŽENJE VII/1 
VII/1 
30
40
J017176 
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVLJANJE OBJEKTOV VII/1 
VII/1 
30
40
J017918 
VODJA NABAVNEGA TRŽENJA VII/1 
VII/1 
34 
44 
10 
J017933 
VODJA PRODAJNEGA TRŽENJA VII/2 
VII/2 
37 
47 
11 
J025003 
ARHIVAR V 
20
30
12 
J025009 
PISARNIŠKI REFERENT V (III) 
19 
29 
13 
J025019 
TAJNICA V 
19 
29 
14 
J027005 
POSLOVNI SEKRETAR VII/1 
VII/1 
28 
38 
15 
J033019 
SOBARICA III 
III 
14 
24 
16 
J034005 
DELAVEC V KMETIJSTVU IN RIBIŠTVU IV 
IV 
18 
28 
17 
J034047 
OSKRBNIK IV 
IV 
19 
29 
18 
J034054 
RECEPTOR IV 
IV 
17 
27 
19 
J034060 
SKLADIŠČNIK IV 
IV 
18 
28 
20 
J034064 
SOBARICA IV 
IV 
18 
28 
21 
J034067 
STROJNIK IV 
IV 
18 
28 
22 
J034068 
STROKOVNI DELAVEC S POSEBNMI ZNANJI IN SPOSOBNOSTMI IV 
IV 
19 
29 
23 
J034092 
VRTNAR IV 
IV 
18 
28 
24 
J034095 
VZDRŽEVALEC IV (I) 
IV 
18 
28 
25 
J035017 
GLAVNI VZDRŽEVALEC V 
22 
32 
26 
J035020 
GOSPODINJEC V 
23 
33 
27 
J035028 
KMETIJSKI TEHNIK V 
21 
31 
28 
J035052 
PRODAJNI REFERENT V 
24 
34 
29 
J035056 
RECEPTOR V 
19 
29 
30 
J035059 
SKLADIŠČNIK V 
20
30
31 
J035062 
SOBARICA V 
20
30
32 
J035067 
TEHNIČNI DELAVEC V (I) 
23 
33 
33 
J035077 
VARNOSTNIK V 
20
30
34 
J035083 
VODJA SKLADIŠČA 
21 
31 
35 
J035087 
VRTNARSKI TEHNIK V (I) 
19 
29 
36 
J036003 
GLAVNA GOSPODINJA 
VI 
25 
35 
37 
J036015 
RECEPTOR VI 
VI 
23 
33 
38 
J036023 
VODJA RECEPCIJE 
VI 
25 
35 
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 007-916/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0050
Vlada Republike Slovenije 
Reprezentativni sindikat javnega sektorja 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk
 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti