Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3305. Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del, stran 10252.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18 in 204/21) in 4. člena Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo, Klemen Boštjančič, minister za finance, in dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje,
in
reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani delojemalcev
sklenejo
A N E K S  š t.  5 
h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi sprememb uvrstitev delovnih mest in nazivov v skladu z 2. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023.
2. člen 
(določitev plačnih razredov delovnih mest in nazivov plačne skupine C) 
V Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08, 106/15, 51/16, 46/17, 58/17 – popr. in 80/18) se v četrtem odstavku 14. člena tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C024001
SODELAVEC II 
IV
1
SODELAVEC II 
15
25
2
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
1
PRAVOSODNI SODELAVEC I 
25
32
3
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
2
PRAVOSODNI SODELAVEC II 
24
29
4
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
3
PRAVOSODNI SODELAVEC III 
23
28
5
C025001
PRAVOSODNI SODELAVEC 
V
4
PRAVOSODNI SODELAVEC IV 
22
27
6
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
1
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE I 
26
33
7
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
2
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE II 
25
30
8
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
3
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE III 
24
29
9
C025002
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE 
V
4
PRAVOSODNI SODELAVEC ZA PREISKOVALNO KAZENSKE ZADEVE IV 
23
28
10
C025003
REFERENT 
V
1
REFERENT I 
25
32
11
C025003
REFERENT 
V
2
REFERENT II 
24
29
12
C025003
REFERENT 
V
3
REFERENT III 
23
28
13
C025003
REFERENT 
V
4
REFERENT IV 
22
27
14
C025004
SODELAVEC I 
V
1
SODELAVEC I 
18
28
15
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC 
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC I 
27
35
16
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC 
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC II 
26
31
17
C026001
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC 
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI SODELAVEC III 
25
30
18
C026002
VIŠJI REFERENT 
VI
1
VIŠJI REFERENT I 
27
35
19
C026002
VIŠJI REFERENT 
VI
2
VIŠJI REFERENT II 
26
31
20
C026002
VIŠJI REFERENT 
VI
3
VIŠJI REFERENT III 
25
30
21
C027001
PODSEKRETAR 
VII/2
1
SEKRETAR 
46
53
22
C027001
PODSEKRETAR 
VII/2
2
PODSEKRETAR 
43
48
23
C027002
SEKRETAR 
VII/2
1
VIŠJI SEKRETAR 
49
56
24
C027002
SEKRETAR 
VII/2
2
SEKRETAR 
46
51
25
C027003
SODNIŠKI PRIPRAVNIK ZPDI 
VII/2
0
27
37
26
C027004
SVETNIK V PRAVOSODJU 
VII/2
1
SVETNIK V PRAVOSODJU I 
46
53
27
C027004
SVETNIK V PRAVOSODJU 
VII/2
2
SVETNIK V PRAVOSODJU II 
43
48
28
C027005
SVETOVALEC 
VII/1
1
SVETOVALEC I 
34
41
29
C027005
SVETOVALEC 
VII/1
2
SVETOVALEC II 
32
37
30
C027005
SVETOVALEC 
VII/1
3
SVETOVALEC III 
31
36
31
C027006
SVETOVALEC V PRAVOSODJU 
VII/1
1
SVETOVALEC V PRAVOSODJU I 
34
41
32
C027006
SVETOVALEC V PRAVOSODJU 
VII/1
2
SVETOVALEC V PRAVOSODJU II 
32
37
33
C027006
SVETOVALEC V PRAVOSODJU 
VII/1
3
SVETOVALEC V PRAVOSODJU III 
31
36
34
C027007
URADNI VETERINAR 
VII/2
1
URADNI VETERINAR I 
44
50
35
C027007
URADNI VETERINAR 
VII/2
2
URADNI VETERINAR II 
42
47
36
C027007
URADNI VETERINAR 
VII/2
3
URADNI VETERINAR III 
40
45
37
C027008
URADNI VETERINAR SVETNIK 
VII/2
1
URADNI VETERINAR SVETNIK 
44
54
38
C027009
URADNI VETERINAR VIŠJI SVETNIK 
VII/2
1
URADNI VETERINAR VIŠJI SVETNIK 
47
57
39
C027010
VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
1
VIŠJI SVETOVALEC I 
40
46
40
C027010
VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
2
VIŠJI SVETOVALEC II 
38
43
41
C027010
VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
3
VIŠJI SVETOVALEC III 
36
41
42
C027011
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU 
VII/2
1
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU I 
40
46
43
C027011
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU 
VII/2
2
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU II 
38
43
44
C027011
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU 
VII/2
3
VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU III 
36
41
45
C028001
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) – I 
VIII
1
VIŠJI PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) 
49
56
46
C028001
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) – I 
VIII
2
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) I 
46
51
47
C028002
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) – II 
VIII
1
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) I 
46
53
48
C028002
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) – II 
VIII
2
PRAVOSODNI SVETNIK (PDI) II 
43
48
49
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) 
VIII
1
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC I (PDI) 
41
47
50
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) 
VIII
2
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC II (PDI) 
39
44
51
C028003
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) 
VIII
3
VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC III (PDI) 
37
42
«. 
V petem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C035001
KRIMINALIST
V
1
KRIMINALIST I
27
35
2
C035001
KRIMINALIST
V
2
KRIMINALIST II
26
31
3
C035001
KRIMINALIST
V
3
KRIMINALIST III
25
30
4
C035002
KRIMINALIST SPECIALIST
V
1
KRIMINALIST SPECIALIST I
28
36
5
C035002
KRIMINALIST SPECIALIST
V
2
KRIMINALIST SPECIALIST II
27
32
6
C035002
KRIMINALIST SPECIALIST
V
3
KRIMINALIST SPECIALIST III
26
31
7
C035003
POLICIST
V
1
POLICIST I
27
35
8
C035003
POLICIST
V
2
POLICIST II
26
31
9
C035003
POLICIST
V
3
POLICIST III
25
30
10
C035004
POLICIST SE
V
1
POLICIST SE I
29
37
11
C035004
POLICIST SE
V
2
POLICIST SE II
28
33
12
C035004
POLICIST SE
V
3
POLICIST SE III
27
32
13
C035005
POLICIST SPECIALIST
V
1
POLICIST SPECIALIST I
28
36
14
C035005
POLICIST SPECIALIST
V
2
POLICIST SPECIALIST II
27
32
15
C035005
POLICIST SPECIALIST
V
3
POLICIST SPECIALIST III
26
31
16
C035006
POLICIST VODJA IZMENE
V
1
POLICIST VODJA IZMENE I
28
36
17
C035006
POLICIST VODJA IZMENE
V
2
POLICIST VODJA IZMENE II
27
32
18
C035006
POLICIST VODJA IZMENE
V
3
POLICIST VODJA IZMENE III
26
31
19
C035016
POLICIST SR
V
1
POLICIST SR I
27
35
20
C035016
POLICIST SR
V
2
POLICIST SR II
26
31
21
C035016
POLICIST SR
V
3
POLICIST SR III
25
30
22
C035017
POLICIST PO
V
1
POLICIST PO I
26
34
23
C035017
POLICIST PO
V
2
POLICIST PO II
25
30
24
C035017
POLICIST PO
V
3
POLICIST PO III
24
29
25
C035018
KRIMINALIST SR
V
1
KRIMINALIST SR I
27
35
26
C035018
KRIMINALIST SR
V
2
KRIMINALIST SR II
26
31
27
C035018
KRIMINALIST SR
V
3
KRIMINALIST SR III
25
30
28
C035019
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK
V
1
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK I
25
33
29
C035019
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK
V
2
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK II
24
29
30
C035019
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK
V
3
POLICIST – VRHUNSKI ŠPORTNIK III
23
28
31
C036001
VIŠJI KRIMINALIST
VI
1
VIŠJI KRIMINALIST I
30
38
32
C036001
VIŠJI KRIMINALIST
VI
2
VIŠJI KRIMINALIST II
29
34
33
C036001
VIŠJI KRIMINALIST
VI
3
VIŠJI KRIMINALIST III
28
33
34
C036002
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
VI
1
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST I
31
39
35
C036002
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
VI
2
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST II
30
35
36
C036002
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST
VI
3
VIŠJI KRIMINALIST SPECIALIST III
29
34
37
C036003
VIŠJI POLICIST
VI
1
VIŠJI POLICIST I
30
38
38
C036003
VIŠJI POLICIST
VI
2
VIŠJI POLICIST II
29
34
39
C036003
VIŠJI POLICIST
VI
3
VIŠJI POLICIST III
28
33
40
C036004
VIŠJI POLICIST SE
VI
1
VIŠJI POLICIST SE I
32
40
41
C036004
VIŠJI POLICIST SE
VI
2
VIŠJI POLICIST SE II
31
36
42
C036004
VIŠJI POLICIST SE
VI
3
VIŠJI POLICIST SE III
30
35
43
C036005
VIŠJI POLICIST SPECIALIST
VI
1
VIŠJI POLICIST SPECIALIST I
31
39
44
C036005
VIŠJI POLICIST SPECIALIST
VI
2
VIŠJI POLICIST SPECIALIST II
30
35
45
C036005
VIŠJI POLICIST SPECIALIST
VI
3
VIŠJI POLICIST SPECIALIST III
29
34
46
C036006
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE
VI
1
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE I
32
40
47
C036006
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE
VI
2
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE II
31
36
48
C036006
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE
VI
3
VIŠJI POLICIST VODJA IZMENE III
30
35
49
C036009
VIŠJI POLICIST PO
VI
1
VIŠJI POLICIST PO I
29
37
50
C036009
VIŠJI POLICIST PO
VI
2
VIŠJI POLICIST PO II
28
33
51
C036009
VIŠJI POLICIST PO
VI
3
VIŠJI POLICIST PO III
27
32
52
C037001
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
35
42
53
C037001
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR II
33
38
54
C037001
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR III
32
37
55
C037002
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST I
36
43
56
C037002
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST II
34
39
57
C037002
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST III
33
38
58
C037003
KRIMINALISTIČNI SVETNIK
VII/2
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI SVETNIK
46
53
59
C037003
KRIMINALISTIČNI SVETNIK
VII/2
2
KRIMINALISTIČNI SVETNIK
43
48
60
C037004
POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR I
35
42
61
C037004
POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR II
33
38
62
C037004
POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR III
32
37
63
C037005
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST I
36
43
64
C037005
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST II
34
39
65
C037005
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST III
33
38
66
C037006
POLICIJSKI SVETNIK
VII/2
1
VIŠJI POLICIJSKI SVETNIK
46
53
67
C037006
POLICIJSKI SVETNIK
VII/2
2
POLICIJSKI SVETNIK
43
48
68
C037007
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
42
48
69
C037007
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
2
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
40
45
70
C037007
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR
VII/1
3
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR I
38
43
71
C037008
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST I
43
49
72
C037008
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
2
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST II
41
46
73
C037008
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
3
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST III
39
44
74
C037009
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
1
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR I
42
48
75
C037009
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
2
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR II
40
45
76
C037009
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR III
38
43
77
C037010
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
1
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST I
43
49
78
C037010
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
2
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST II
41
46
79
C037010
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST III
39
44
80
C037031
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK I
37
44
81
C037031
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK II
35
40
82
C037031
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR SPECIALIST PK III
34
39
83
C037033
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
1
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO I
41
47
84
C037033
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
2
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO II
39
44
85
C037033
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
3
VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR PO III
37
42
86
C037034
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP I
36
43
87
C037034
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP II
34
39
88
C037034
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SKP III
33
38
89
C037035
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
1
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP I
37
44
90
C037035
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
2
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP II
35
40
91
C037035
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
3
KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP III
34
39
92
C037036
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
1
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP I
43
50
93
C037036
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
2
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP II
42
47
94
C037036
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP
VII/1
3
VIŠJI KRIMINALISTIČNI INŠPEKTOR SPECIALIST SKP III
40
45
95
C037037
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
1
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO I
35
42
96
C037037
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
2
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO II
33
38
97
C037037
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO
VII/1
3
POLICIJSKI INŠPEKTOR PO III
32
37
98
C037038
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
1
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR I
36
43
99
C037038
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
2
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR II
34
39
100
C037038
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
3
SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR III
33
38
101
C037039
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
1
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR I
43
49
102
C037039
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
2
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR II
41
46
103
C037039
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR
VII/1
3
VIŠJI SAMOSTOJNI POLICIJSKI INŠPEKTOR III
39
44
«. 
V šestem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C055001
CARINIK 
V
1
CARINIK I 
27
35
2
C055001
CARINIK 
V
2
CARINIK II 
26
31
3
C055001
CARINIK 
V
3
CARINIK III 
25
30
4
C055003
CARINIK SPECIALIST 
V
1
CARINIK SPECIALIST I 
28
36
5
C055003
CARINIK SPECIALIST 
V
2
CARINIK SPECIALIST II 
27
32
6
C055003
CARINIK SPECIALIST 
V
3
CARINIK SPECIALIST III 
26
31
7
C055004
CARINIK VODJA IZMENE 
V
1
CARINIK VODJA IZMENE I 
28
36
8
C055004
CARINIK VODJA IZMENE 
V
2
CARINIK VODJA IZMENE II 
27
32
9
C055004
CARINIK VODJA IZMENE 
V
3
CARINIK VODJA IZMENE III 
26
31
10
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC 
V
1
FINANČNI IZTERJEVALEC I 
27
35
11
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC 
V
2
FINANČNI IZTERJEVALEC II 
26
31
12
C055005
FINANČNI IZTERJEVALEC 
V
3
FINANČNI IZTERJEVALEC III 
25
30
13
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST 
V
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST I 
28
36
14
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST 
V
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST II 
27
32
15
C055006
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST 
V
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST III 
26
31
16
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC 
V
1
FINANČNI PREISKOVALEC I 
28
36
17
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC 
V
2
FINANČNI PREISKOVALEC II 
27
32
18
C055007
FINANČNI PREISKOVALEC 
V
3
FINANČNI PREISKOVALEC III 
26
31
19
C055008
FINANČNI KONTROLOR 
V
1
FINANČNI KONTROLOR I 
26
34
20
C055008
FINANČNI KONTROLOR 
V
2
FINANČNI KONTROLOR II 
25
30
21
C055008
FINANČNI KONTROLOR 
V
3
FINANČNI KONTROLOR III 
24
29
22
C056001
VIŠJI CARINIK 
VI
1
VIŠJI CARINIK I 
30
38
23
C056001
VIŠJI CARINIK 
VI
2
VIŠJI CARINIK II 
29
34
24
C056001
VIŠJI CARINIK 
VI
3
VIŠJI CARINIK III 
28
33
25
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST 
VI
1
VIŠJI CARINIK SPECIALIST I 
31
39
26
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST 
VI
2
VIŠJI CARINIK SPECIALIST II 
30
35
27
C056003
VIŠJI CARINIK SPECIALIST 
VI
3
VIŠJI CARINIK SPECIALIST III 
29
34
28
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE 
VI
1
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE I 
32
40
29
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE 
VI
2
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE II 
31
36
30
C056004
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE 
VI
3
VIŠJI CARINIK VODJA IZMENE III 
30
35
31
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC 
VI
1
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC I 
30
38
32
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC 
VI
2
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC II 
29
34
33
C056005
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC 
VI
3
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC III 
28
33
34
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST 
VI
1
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST I 
31
39
35
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST 
VI
2
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST II 
30
35
36
C056006
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST 
VI
3
VIŠJI FINANČNI IZTERJEVALEC SPECIALIST III 
29
34
37
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR 
VI
1
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR I 
29
37
38
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR 
VI
2
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR II 
28
33
39
C056007
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR 
VI
3
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR III 
27
32
40
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST 
VI
1
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST I 
30
38
41
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST 
VI
2
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST II 
29
34
42
C056008
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST 
VI
3
VIŠJI FINANČNI KONTROLOR SPECIALIST III 
28
33
43
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC 
VI
1
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC I 
31
39
44
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC 
VI
2
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC II 
30
35
45
C056009
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC 
VI
3
VIŠJI FINANČNI PREISKOVALEC III 
29
34
46
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC 
VII/1
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC I 
35
42
47
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC 
VII/1
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC II 
33
38
48
C057010
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC 
VII/1
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC III 
32
37
49
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/1
1
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST I 
36
43
50
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/1
2
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST II 
34
39
51
C057011
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/1
3
FINANČNI IZTERJEVALEC SVETOVALEC SPECIALIST III 
33
38
52
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC 
VII/1
1
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC I 
35
42
53
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC 
VII/1
2
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC II 
33
38
54
C057012
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC 
VII/1
3
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC III 
32
37
55
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/1
1
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST I 
36
43
56
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/1
2
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST II 
34
39
57
C057013
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/1
3
FINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC SPECIALIST III 
33
38
58
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR 
VII/1
1
FINANČNI INŠPEKTOR I 
37
43
59
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR 
VII/1
2
FINANČNI INŠPEKTOR II 
35
40
60
C057014
FINANČNI INŠPEKTOR 
VII/1
3
FINANČNI INŠPEKTOR III 
33
38
61
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR 
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I 
35
42
62
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR 
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II 
33
38
63
C057015
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR 
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III 
32
37
64
C057016
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC 
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC I 
36
43
65
C057016
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC 
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC II 
34
39
66
C057016
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC 
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC III 
33
38
67
C057017
FINANČNI SVETOVALEC –INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
1
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST I 
36
43
68
C057017
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
2
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST II 
34
39
69
C057017
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/1
3
FINANČNI SVETOVALEC – INŠPEKTOR SPECIALIST III 
33
38
70
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
1
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC I 
42
48
71
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
2
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC II 
40
45
72
C057018
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
3
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC III 
38
43
73
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/2
1
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST I 
42
48
74
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/2
2
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST II 
40
45
75
C057019
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/2
3
FINANČNI IZTERJEVALEC VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST III 
38
43
76
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
1
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC I 
42
48
77
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
2
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC II 
40
45
78
C057020
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
3
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC III 
38
43
79
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/2
1
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST I 
41
47
80
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/2
2
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST II 
39
44
81
C057021
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST 
VII/2
3
FINANČNI KONTROLOR VIŠJI SVETOVALEC SPECIALIST III 
37
42
82
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR 
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR I 
44
50
83
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR 
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR II 
42
47
84
C057022
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR 
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI INŠPEKTOR III 
40
45
85
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR 
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR I 
42
48
86
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR 
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR II 
40
45
87
C057023
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR 
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR III 
38
43
88
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST I 
42
48
89
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST II 
40
45
90
C057024
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST 
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR SPECIALIST III 
38
43
91
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC 
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC I 
43
49
92
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC 
VII/2
2
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC II 
41
46
93
C057025
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC 
VII/2
3
VIŠJI FINANČNI SVETOVALEC INŠPEKTOR PREISKOVALEC III 
39
44
94
C057026
FINANČNI SVETNIK 
VII/2
1
VIŠJI FINANČNI SVETNIK 
46
53
95
C057026
FINANČNI SVETNIK 
VII/2
2
FINANČNI SVETNIK 
43
48
«. 
V sedmem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK 
V
1
MEROSLOVNI NADZORNIK I 
24
32
2
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK 
V
2
MEROSLOVNI NADZORNIK II 
23
28
3
C065003
MEROSLOVNI NADZORNIK 
V
3
MEROSLOVNI NADZORNIK III 
22
27
4
C065004
NADZORNIK 
V
1
NADZORNIK I 
25
33
5
C065004
NADZORNIK 
V
2
NADZORNIK II 
24
29
6
C065004
NADZORNIK 
V
3
NADZORNIK III 
23
28
7
C065005
OBČINSKI REDAR 
V
1
OBČINSKI REDAR I 
25
33
8
C065005
OBČINSKI REDAR 
V
2
OBČINSKI REDAR II 
24
29
9
C065005
OBČINSKI REDAR 
V
3
OBČINSKI REDAR III 
23
28
10
C067033
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/1
1
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC I 
39
45
11
C067033
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/1
2
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC II 
37
42
12
C067033
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/1
3
OBČINSKI REDAR VIŠJI SVETOVALEC III 
35
40
13
C067032
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 
VII/1
1
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC I 
34
41
14
C067032
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 
VII/1
2
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC II 
32
37
15
C067032
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC 
VII/1
3
OBČINSKI REDAR SVETOVALEC III 
31
36
16
C065010
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE 
V
1
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE I 
27
35
17
C065010
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE 
V
2
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE II 
26
31
18
C065010
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE 
V
3
OBČINSKI REDAR VODJA SKUPINE III 
25
30
19
C066009
VIŠJI OBČINSKI REDAR 
VI
1
VIŠJI OBČINSKI REDAR I 
28
36
20
C066009
VIŠJI OBČINSKI REDAR 
VI
2
VIŠJI OBČINSKI REDAR II 
27
32
21
C066009
VIŠJI OBČINSKI REDAR 
VI
3
VIŠJI OBČINSKI REDAR III 
26
31
22
C065006
PRAVOSODNI POLICIST 
V
1
PRAVOSODNI POLICIST I 
27
35
23
C065006
PRAVOSODNI POLICIST 
V
2
PRAVOSODNI POLICIST II 
26
31
24
C065006
PRAVOSODNI POLICIST 
V
3
PRAVOSODNI POLICIST III 
25
30
25
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA 
V
1
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA I 
28
36
26
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA 
V
2
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA II 
27
32
27
C065007
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA 
V
3
PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA III 
26
31
28
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST 
V
1
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST I 
28
36
29
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST 
V
2
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST II 
27
32
30
C065008
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST 
V
3
PRAVOSODNI POLICIST SPECIALIST III 
26
31
31
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK 
V
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK I 
26
34
32
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK 
V
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK II 
25
30
33
C065009
PRISTANIŠKI NADZORNIK 
V
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK III 
24
29
34
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC 
VII/1
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC I 
34
41
35
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC 
VII/1
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC II 
32
37
36
C067030
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC 
VII/1
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK SVETOVALEC III 
31
36
37
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/1
1
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I 
40
46
38
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/1
2
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II 
38
43
39
C067031
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/1
3
PRISTANIŠKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III 
36
41
40
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK 
VI
1
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK I 
28
36
41
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK 
VI
2
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK II 
27
32
42
C066005
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK 
VI
3
VIŠJI MEROSLOVNI NADZORNIK III 
26
31
43
C066006
VIŠJI NADZORNIK 
VI
1
VIŠJI NADZORNIK I 
29
37
44
C066006
VIŠJI NADZORNIK 
VI
2
VIŠJI NADZORNIK II 
28
33
45
C066006
VIŠJI NADZORNIK 
VI
3
VIŠJI NADZORNIK III 
27
32
46
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST 
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST I 
30
38
47
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST 
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST II 
29
34
48
C066007
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST 
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST III 
28
33
49
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA 
VI
1
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA I 
32
40
50
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA 
VI
2
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA II 
31
36
51
C066008
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA 
VI
3
VIŠJI PRAVOSODNI POLICIST OPERATIVNI VODJA III 
30
35
52
C067002
INŠPEKTOR 
VII/2
1
INŠPEKTOR I 
42
49
53
C067002
INŠPEKTOR 
VII/2
2
INŠPEKTOR II 
41
46
54
C067002
INŠPEKTOR 
VII/2
3
INŠPEKTOR III 
39
44
55
C067003
INŠPEKTOR SVETNIK 
VII/2
1
INŠPEKTOR VIŠJI SVETNIK 
46
53
56
C067003
INŠPEKTOR SVETNIK 
VII/2
2
INŠPEKTOR SVETNIK 
43
48
57
C067012
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR 
VII/2
1
LETALSKI NADZORNIK SEKRETAR 
46
53
58
C067012
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR 
VII/2
2
LETALSKI NADZORNIK PODSEKRETAR 
43
48
59
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
1
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I 
40
46
60
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
2
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II 
38
43
61
C067013
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
3
NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III 
36
41
62
C067014
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR 
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR 
46
53
63
C067014
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR 
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR PODSEKRETAR 
43
48
64
C067015
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR 
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SEKRETAR 
49
56
65
C067015
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR 
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR SEKRETAR 
46
51
66
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC 
VII/1
1
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC I 
34
41
67
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC 
VII/1
2
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC II 
32
37
68
C067016
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC 
VII/1
3
NOTRANJI REVIZOR SVETOVALEC III 
31
36
69
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
1
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC I 
41
47
70
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
2
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC II 
39
44
71
C067017
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
3
NOTRANJI REVIZOR VIŠJI SVETOVALEC III 
37
42
72
C067018
SVETNIK V UIKS 
VII/2
1
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETNIK 
46
53
73
C067018
SVETNIK V UIKS 
VII/2
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETNIK 
43
48
74
C067019
INŠPEKTOR V UIKS 
VII/1
1
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC I 
35
42
75
C067019
INŠPEKTOR V UIKS 
VII/1
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC II 
33
38
76
C067019
INŠPEKTOR V UIKS 
VII/1
3
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC III 
32
37
77
C067020
INŠPEKTOR OPERATIVNI VODJA V UIKS 
VII/1
1
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA I 
36
43
78
C067020
INŠPEKTOR OPERATIVNI VODJA V UIKS 
VII/1
2
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA II 
34
39
79
C067020
INŠPEKTOR OPERATIVNI VODJA V UIKS 
VII/1
3
PRAVOSODNI POLICIST SVETOVALEC OPERATIVNI VODJA III 
33
38
80
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS 
VII/2
1
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC I 
42
48
81
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS 
VII/2
2
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC II 
40
45
82
C067021
VIŠJI INŠPEKTOR V UIKS 
VII/2
3
PRAVOSODNI POLICIST VIŠJI SVETOVALEC III 
38
43
83
C067022
PREISKOVALEC LET. NESR. IN INCID. PODSEKRETAR 
VII/2
1
PREISKOVALEC LET. NESR. IN INCID. PODSEKRETAR 
43
53
84
C067023
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR 
VII/2
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SEKRETAR 
46
53
85
C067023
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR 
VII/2
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA PODSEKRETAR 
43
48
86
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC 
VII/1
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC I 
35
42
87
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC 
VII/1
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC II 
33
38
88
C067024
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC 
VII/1
3
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA SVETOVALEC III 
32
37
89
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
1
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC I 
40
46
90
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
2
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC II 
38
43
91
C067025
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
3
PREIZKUŠENI RAČUNOVODJA VIŠJI SVETOVALEC III 
36
41
92
C067026
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR 
VII/2
1
PRISTANIŠKI KAPITAN SEKRETAR 
46
53
93
C067026
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR 
VII/2
2
PRISTANIŠKI KAPITAN PODSEKRETAR 
43
48
94
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
1
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC I 
40
46
95
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
2
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC II 
38
43
96
C067029
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC 
VII/2
3
VIŠJI LETALSKI NADZORNIK VIŠJI SVETOVALEC III 
36
41
«. 
V osmem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
C077001
DIPLOMAT 1. RANGA 
VII/2
1
POOBLAŠČENI MINISTER 
46
53
2
C077001
DIPLOMAT 1. RANGA 
VII/2
2
MINISTER SVETOVALEC 
43
48
3
C077002
DIPLOMAT 2. RANGA 
VII/2
1
PRVI SVETOVALEC 
42
48
4
C077002
DIPLOMAT 2. RANGA 
VII/2
2
SVETOVALEC 
40
45
5
C077002
DIPLOMAT 2. RANGA 
VII/2
3
I. SEKRETAR 
38
43
6
C077003
DIPLOMAT 3. RANGA 
VII/2
1
II. SEKRETAR 
35
42
7
C077003
DIPLOMAT 3. RANGA 
VII/2
2
III. SEKRETAR 
33
38
8
C077003
DIPLOMAT 3. RANGA 
VII/2
3
ATAŠE 
32
37
9
C077004
VELEPOSLANIK 
VII/2
1
VELEPOSLANIK I 
49
56
10
C077004
VELEPOSLANIK 
VII/2
2
VELEPOSLANIK 
46
51
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov delovnih mest plačne skupine J) 
V prvem odstavku 15. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J013001
KNJIŽNIČAR III 
III
0
12
22
2
J014002
KNJIŽNIČAR IV 
IV
0
16
26
3
J015001
ANALITIK V 
V
0
20
30
4
J015002
BLAGAJNIK V 
V
0
20
30
5
J015003
CARINSKI SODELAVEC V 
V
0
21
31
6
J015004
DEVIZNI SODELAVEC V 
V
0
17
27
7
J015008
FINANČNIK V 
V
0
21
31
8
J015010
GRADBENI TEHNIK V 
V
0
21
31
9
J015011
KADROVIK V 
V
0
21
31
10
J015012
KEMIJSKI TEHNIK V 
V
0
21
31
11
J015013
KNJIGOVODJA V 
V
0
21
31
12
J015014
KNJIŽNIČAR V 
V
0
21
31
13
J015015
KODIFICER V 
V
0
20
30
14
J015017
KOORDINATOR V 
V
0
20
30
15
J015018
METROLOG V 
V
0
20
30
16
J015020
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE V 
V
0
24
34
17
J015021
OPERATIVEC V 
V
0
20
30
18
J015023
PIROTEHNIK NUS V 
V
0
25
35
19
J015024
PIROTEHNIK OROŽAR V 
V
0
21
31
20
J015025
PIROTEHNIK V 
V
0
22
32
21
J015026
PROGRAMER APLIKACIJ V 
V
0
23
33
22
J015028
RAČUNOVODJA V 
V
0
21
31
23
J015029
SALDAKONTIST V 
V
0
19
29
24
J015032
SISTEMSKI ADMINISTRATOR V 
V
0
21
31
25
J015039
STROKOVNI SODELAVEC V 
V
0
20
30
26
J015070
VARSTVENIK OBALNEGA MORJA V 
V
0
22
32
27
J016001
ANALITIK VI 
VI
0
24
34
28
J016002
BLAGAJNIK VI 
VI
0
24
34
29
J016003
ČLAN IZPITNE KOMISIJE VI 
VI
0
24
34
30
J016004
DEVIZNI SODELAVEC VI 
VI
0
23
33
31
J016005
FINANČNIK VI 
VI
0
25
35
32
J016089
DELOVNI INŠTRUKTOR UIKS VI 
VI
0
26
36
33
J016010
INŽENIR LETALSKIH TELEKOMUNIKACIJ VI 
VI
0
25
35
34
J016013
KADROVIK VI 
VI
0
24
34
35
J016014
KNJIGOVODJA VI 
VI
0
24
34
36
J016015
KNJIŽNIČAR VI 
VI
0
24
34
37
J016016
KODIFICER VI 
VI
0
24
34
38
J016017
KOMERCIALIST VI 
VI
0
24
34
39
J016018
KOORDINATOR VI 
VI
0
24
34
40
J016020
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VI 
VI
0
26
36
41
J016021
OPERATER VI 
VI
0
25
35
42
J016022
OPERATIVEC VI 
VI
0
24
34
43
J016023
ORGANIZATOR DELA VI 
VI
0
24
34
44
J016024
PRAVNIK VI 
VI
0
24
34
45
J016025
PROGRAMER APLIKACIJ VI 
VI
0
26
36
46
J016027
RAČUNOVODJA VI 
VI
0
26
36
47
J016029
SALDAKONTIST VI 
VI
0
24
34
48
J016031
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VI 
VI
0
25
35
49
J016038
STROKOVNI SODELAVEC VI 
VI
0
24
34
50
J016039
VARNOSTNI INŽENIR VI 
VI
0
26
36
51
J017003
ANALITIK VII/1
VII/1
0
30
40
52
J017004
ANALITIK VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
53
J017005
ANALITIK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
54
J017007
ARHITEKT VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
55
J017008
ARHITEKT VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
56
J017009
ARHITEKT VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
57
J017011
ČLAN IZPITNE KOMISIJE VII/2
VII/2
0
32
42
58
J017016
FINANČNIK VII/1
VII/1
0
31
41
59
J017017
FINANČNIK VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
60
J017018
FINANČNIK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
61
J017022
GRADBENI NADZORNIK VII/1
VII/1
0
31
41
62
J017023
GRADBENI NADZORNIK VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
63
J017024
GRADBENI NADZORNIK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
64
J017025
INFORMATIK VII/1
VII/1
0
31
41
65
J017026
INFORMATIK VII/2
VII/2
0
33
43
66
J017027
INŽENIR INFORMACIJSKIH SISTEMOV VII/2
VII/2
0
35
45
67
J017033
INŽENIR VII/2
VII/2
0
33
43
68
J017036
KADROVIK VII/1
VII/1
0
31
41
69
J017037
KADROVIK VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
70
J017039
KEMIJSKI INŽENIR VII/2
VII/2
0
33
43
71
J017040
KNJIGOVODJA VII/1
VII/1
0
30
40
72
J017041
KNJIGOVODJA VII/2
VII/2
0
36
46
73
J017044
KODIFICER VII/1
VII/1
0
31
41
74
J017045
KODIFICER VII/2
VII/2
0
36
46
75
J017050
KOORDINATOR VII/1
VII/1
0
31
41
76
J017051
KOORDINATOR VII/2
VII/2
0
36
46
77
J017059
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/1
VII/1
0
31
41
78
J017060
OPERATER V CENTRU ZA OBVEŠČANJE VII/2
VII/2
0
36
46
79
J017061
OPERATIVEC VII/1
VII/1
0
31
41
80
J017062
OPERATIVEC VII/2
VII/2
0
36
46
81
J017066
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
82
J017067
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
83
J017068
PEDAGOG ANDRAGOG VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
84
J017073
PRAVNIK VII/1
VII/1
0
31
41
85
J017074
PRAVNIK VII/2
VII/2
0
35
45
86
J017075
PREVAJALEC VII/1
VII/1
0
31
41
87
J017076
PREVAJALEC VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
88
J017077
PREVAJALEC VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
89
J017079
PROGRAMER APLIKACIJ VII/1
VII/1
0
31
41
90
J017080
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
91
J017081
PROGRAMER APLIKACIJ VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
92
J017083
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/1
VII/1
0
31
41
93
J017084
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
94
J017085
PROTOKOLARNI USLUŽBENEC VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
95
J017086
PSIHOLOG VII/2
VII/2
0
33
43
96
J017087
PUBLICIST VII/1
VII/1
0
31
41
97
J017088
PUBLICIST VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
98
J017089
PUBLICIST VII/2 (II)
VII/2
0
34
44
99
J017091
RAČUNOVODJA VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
100
J017092
RAČUNOVODJA VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
101
J017093
RAČUNOVODJA VII/2 (III)
VII/2
0
32
42
102
J017094
RAZVOJNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
31
41
103
J017095
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
104
J017096
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
105
J017097
RAZVOJNI INŽENIR VII/2 (III)
VII/2
0
35
45
106
J017099
SALDAKONTIST VII/1
VII/1
0
29
39
107
J017112
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/1
VII/1
0
31
41
108
J017113
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
109
J017115
SISTEMSKI ADMINISTRATOR VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
110
J017122
SOCIALNI DELAVEC VII/2
VII/2
0
33
43
111
J017133
STROKOVNI SODELAVEC – OBRAČUN IN STATISTIKA ZDRAVSTVENIH STORITEV VII/1
VII/1
0
31
41
112
J017135
STROKOVNI SODELAVEC VII/1
VII/1
0
31
41
113
J017136
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
114
J017137
STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
115
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
31
41
116
J017150
TEHNIČNI UREDNIK VII/2
VII/2
0
32
42
117
J017151
TERMINOLOG VII/1
VII/1
0
31
41
118
J017152
TERMINOLOG VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
119
J017153
TERMINOLOG VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
120
J017154
UPRAVITELJ OBRAMBNIH NAČRTOV VII/2
VII/2
0
32
42
121
J017155
UREDNIK VII/2
VII/2
0
32
42
122
J017156
VARNOSTNI INŽENIR VII/1
VII/1
0
31
41
123
J017158
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (I)
VII/2
0
41
51
124
J017159
VARNOSTNI INŽENIR VII/2 (II)
VII/2
0
36
46
125
J017174
ŽIVILSKI TEHNOLOG VII/2
VII/2
0
33
43
126
J023004
STROJEPISKA III 
III
0
16
26
127
J024002
ADMINISTRATOR IV (II) 
IV
0
16
26
128
J024003
KURIR IV 
IV
0
16
26
129
J024004
ODPRAVNIK POŠILJK IV 
IV
0
16
26
130
J024005
STROJEPISKA IV 
IV
0
18
28
131
J025001
ADMINISTRATIVNI ATAŠE V 
V
0
22
32
132
J025002
ADMINISTRATOR V 
V
0
21
31
133
J025003
ARHIVAR V 
V
0
20
30
134
J025004
ARHIVSKO FOTOGRAFSKI TEHNIK V 
V
0
21
31
135
J025005
DOKUMENTALIST V 
V
0
19
29
136
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II) 
V
0
21
31
137
J025013
SODNI ZAPISNIKAR V 
V
0
22
32
138
J025014
SODNI ZAPISNIKAR V-I
V
0
23
33
139
J025015
TAJNICA DIREKTORJA V 
V
0
21
31
140
J025016
TAJNICA DIREKTORJA V (I) 
V
0
22
32
141
J025017
TAJNICA FUNKCIONARJA V 
V
0
23
33
142
J025018
TAJNICA FUNKCIONARJA V (I) 
V
0
24
34
143
J025019
TAJNICA V 
V
0
19
29
144
J025020
VPISNIČAR V PRAVOSODNEM ORGANU V 
V
0
21
31
145
J025021
ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V 
V
0
21
31
146
J025022
ZAPISNIKAR V PRAVOSODNEM ORGANU V (I) 
V
0
22
32
147
J026001
ADMINISTRATIVNI ATAŠE VI 
VI
0
25
35
148
J026002
ADMINISTRATOR VI 
VI
0
24
34
149
J026003
DOKUMENTALIST VI 
VI
0
24
34
150
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI 
VI
0
24
34
151
J027001
DOKUMENTALIST VII/1
VII/1
0
28
38
152
J027002
DOKUMENTALIST VII/2
VII/2
0
33
43
153
J027003
KORESPONDENT ATAŠE VII 
VII/2
0
32
42
154
J027004
NADZORNIK OBDELAVE PODATKOV JAVNIH PLAČIL VII/2
VII/2
0
32
42
155
J027005
POSLOVNI SEKRETAR VII/1
VII/1
0
28
38
156
J027006
POSLOVNI SEKRETAR VII/2
VII/2
0
33
43
157
J031001
ČISTILKA I 
I
0
12
22
158
J032001
ČISTILKA II 
II
0
12
22
159
J032007
KOMUNALNI DELAVEC II 
II
0
12
22
160
J032013
PERICA II 
II
0
13
23
161
J032014
POMOŽNI DELAVEC II 
II
0
12
22
162
J033007
KOMUNALNI DELAVEC III 
III
0
13
23
163
J033008
KUHINJSKI POMOČNIK III 
III
0
15
25
164
J033009
KURIR III 
III
0
15
25
165
J033014
RECEPTOR III 
III
0
16
26
166
J033018
SKLADIŠČNI DELAVEC III 
III
0
14
24
167
J033022
TEHNIČNI MANIPULANT III 
III
0
14
24
168
J033023
TELEFONIST III 
III
0
14
24
169
J033027
VRATAR III 
III
0
14
24
170
J033028
VZDRŽEVALEC III 
III
0
15
25
171
J034001
AVTOKLEPAR IV 
IV
0
18
28
172
J034002
AVTOMEHANIK IV 
IV
0
18
28
173
J034008
EKONOM IV 
IV
0
17
27
174
J034010
ELEKTROINŠTALATER IV 
IV
0
18
28
175
J034011
ELEKTROMEHANIK IV 
IV
0
18
28
176
J034016
GLAVNI KURJAČ IV 
IV
0
16
26
177
J034020
HIŠNIK IV 
IV
0
18
28
178
J034022
INŠTALATER IV 
IV
0
18
28
179
J034026
KNJIGOVEZ IV 
IV
0
17
27
180
J034028
KOPIST MONTAŽER IV 
IV
0
17
27
181
J034030
KUHAR IV 
IV
0
18
28
182
J034031
KURJAČ IV 
IV
0
16
26
183
J034033
LAKIREC IV 
IV
0
18
28
184
J034034
LIVAR IV 
IV
0
18
28
185
J034037
MESAR IV 
IV
0
18
28
186
J034038
MIZAR IV 
IV
0
18
28
187
J034042
NATAKAR IV 
IV
0
18
28
188
J034046
ORODJAR IV 
IV
0
18
28
189
J034050
PLESKAR IV 
IV
0
18
28
190
J034051
POMOČNIK PRAVOSODNEGA POLICISTA IV 
IV
0
19
29
191
J034054
RECEPTOR IV 
IV
0
17
27
192
J034059
SERVISER IV 
IV
0
18
28
193
J034060
SKLADIŠČNIK IV 
IV
0
18
28
194
J034061
SLAŠČIČAR IV 
IV
0
18
28
195
J034062
SNEMALEC FOTOGRAF IV 
IV
0
18
28
196
J034069
STRUGAR IV 
IV
0
18
28
197
J034070
ŠIVILJA IV 
IV
0
18
28
198
J034076
TEHNIČNI RISAR IV 
IV
0
18
28
199
J034079
TELEFONIST INFORMATOR IV 
IV
0
16
26
200
J034080
TESAR IV 
IV
0
18
28
201
J034081
TISKAR IV 
IV
0
18
28
202
J034082
TRAKTORIST STROJNIK IV 
IV
0
18
28
203
J034083
VARILEC IV 
IV
0
18
28
204
J034087
VOZNIK FUNKCIONARJA IV 
IV
0
20
30
205
J034089
VOZNIK IV 
IV
0
16
26
206
J034091
VOZNIK ZA PROTOKOLARNE PREVOZE IV 
IV
0
18
28
207
J034096
VZDRŽEVALEC IV (II) 
IV
0
17
27
208
J034097
ZIDAR IV 
IV
0
18
28
209
J034124
VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA IV 
IV
0
19
29
210
J034121
OROŽAR IV 
IV
0
20
30
211
J034122
SKLADIŠČNIK SIMES IV 
IV
0
20
30
212
J034123
ORODJAR-OROŽAR IV
IV
0
19
29
213
J035002
AVDIO VIDEO TEHNIK V 
V
0
19
29
214
J035005
DELOVNI INŠTRUKTOR (UIKS) V 
V
0
24
34
215
J035006
DELOVNI INŠTRUKTOR V 
V
0
24
34
216
J035007
DELOVODJA V 
V
0
24
34
217
J035010
EKONOM V 
V
0
20
30
218
J035011
ELEKTROTEHNIK/ ELEKTRONIK V
V
0
19
29
219
J035014
FOTOGRAF V 
V
0
19
29
220
J035016
GLAVNI KUHAR V 
V
0
22
32
221
J035021
GOSTINSKI TEHNIK V 
V
0
20
30
222
J035022
GRAFIČNI OBLIKOVALEC V 
V
0
19
29
223
J035023
GRAFIČNI TEHNIK V 
V
0
20
30
224
J035025
HIŠNIK V 
V
0
20
30
225
J035026
INŠTRUKTOR (UIKS) V 
V
0
24
34
226
J035028
KMETIJSKI TEHNIK V 
V
0
21
31
227
J035029
KNJIGOVEZ V 
V
0
19
29
228
J035032
KOPIST MONTAŽER V 
V
0
19
29
229
J035033
KOPIST V 
V
0
17
27
230
J035034
KOREKTOR V 
V
0
18
28
231
J035035
KUHAR V 
V
0
20
30
232
J035037
LABORANT V 
V
0
20
30
233
J035038
LETALSKI MEHANIK V 
V
0
19
29
234
J035041
MONTAŽER V 
V
0
19
29
235
J035045
OPERATER V 
V
0
21
31
236
J035046
ORODJAR V 
V
0
20
30
237
J035051
POŽARNI REFERENT V 
V
0
21
31
238
J035056
RECEPTOR V 
V
0
19
29
239
J035059
SKLADIŠČNIK V 
V
0
20
30
240
J035061
SNEMALEC V 
V
0
19
29
241
J035069
TEHNIK V 
V
0
20
30
242
J035073
UPRAVLJALEC SISTEMA V 
V
0
20
30
243
J035074
UPRAVNIK V 
V
0
19
29
244
J035076
VARILNI TEHNIK V 
V
0
20
30
245
J035077
VARNOSTNIK V 
V
0
20
30
246
J035081
VIDEO TEHNIK REALIZATOR V 
V
0
19
29
247
J035084
VOZNIK FUNKCIONARJA V 
V
0
21
31
248
J035085
VOZNIK V 
V
0
19
29
249
J035086
VOZNIK ZA PROTOKOLARNE REVOZE V 
V
0
20
30
250
J035087
VRTNARSKI TEHNIK V (I) 
V
0
19
29
251
J035092
VZDRŽEVALEC V (I) 
V
0
19
29
252
J035133
VZDRŽEVALEC ZA SPECIALNA VOZILA V 
V
0
21
31
253
J035134
OROŽAR V 
V
0
22
32
254
J035135
SKLADIŠČNIK SIMES V 
V
0
21
31
255
J036001
AVDIO VIDEO TEHNIK VI 
VI
0
24
34
256
J036002
EKONOM VI 
VI
0
24
34
257
J036037
INŠTRUKTOR UIKS VI 
VI
0
26
36
258
J036008
KNJIGOVEZ VI 
VI
0
25
35
259
J036010
NADZORNIK TELEKOMUNIKACIJ VI 
VI
0
23
33
260
J036016
SNEMALEC MONTAŽER VI 
VI
0
24
34
261
J036019
TEHNOLOG VI 
VI
0
24
34
262
J036020
UPRAVNIK VI 
VI
0
24
34
263
J036021
VARNOSTNIK VI 
VI
0
24
34
264
J036022
VIDEO TEHNIK REALIZATOR VI 
VI
0
24
34
265
J037001
KNJIGOVEZ VII/1
VII/1
0
28
38
266
J037002
KNJIGOVEZ VII/2
VII/2
0
33
43
267
J037004
TEHNOLOG VII/1
VII/1
0
30
40
268
J037005
UPRAVNIK GOZDOV VII/1
VII/1
0
31
41
269
J037006
UPRAVNIK GOZDOV VII/2
VII/2
0
36
46
270
J017322
VARSTVENIK OBALNEGA MORJA VII/1
VII/1
0
31
41
«. 
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uvrstitve delovnih mest in nazivov v plačne razrede iz tega aneksa se začnejo uporabljati 1. aprila 2023.
Št. 007-915/2022
Ljubljana, dne 13. oktobra 2022
EVA 2022-3130-0043
Vlada Republike Slovenije
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
Sanja Ajanović Hovnik 
ministrica 
za javno upravo
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE 
Frančišek Verk 
Klemen Boštjančič 
minister 
za finance
SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE – PERGAM 
Nataša Ajdič 
NI PODPISALA 
Dr. Dominika Švarc Pipan 
ministrica 
za pravosodje
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE 
Rok Cvetko 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE 
Dušan Pečnik 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE 
Peter Majcen 
SINDIKAT DELAVCEV PRAVOSODJA SLOVENIJE 
Tomaž Virnik 
SINDIKAT SLOVENSKIH DIPLOMATOV 
Stanislav Sikošek 
NI PODPISAL 
SINDIKAT MINISTRSTVA ZA OBRAMBO 
Marjan Lah 
NI PODPISAL 
SINDIKAT POLICISTOV 
SLOVENIJE 
mag. Kristjan Mlekuš 
SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE SLOVENIJE 
Stanislav Luzar 
SORS – SINDIKAT OBČINSKIH REDARJEV SLOVENIJE 
Matjaž Frangeš 
NI PODPISAL 
SINDIKAT KAPITANIJE SLOVENIJE 
Aleš Rotar 
SINDIKAT DELAVCEV STATISTIČNEGA URADA RS 
Aleš Sajovic Kavčič 
SINDIKAT JAVNIH USLUŽBENCEV SLOVENIJE 
Tanja Popit 
SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
KONFEDERACIJA SLOVENSKIH SINDIKATOV 
Gvido Novak 
NI PODPISAL 
SINDIKAT FINANČNO RAČUNOVODSKIH USLUŽBENCEV PLAČNE SKUPINE J 
Jožefa Frangeš
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 10. 2022 izdalo potrdilo št. 10101-4/2008-20 o tem, da je Aneks št. 5 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 32/6.

AAA Zlata odličnost