Uradni list

Številka 136
Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 136/2022 z dne 25. 10. 2022

Kazalo

3302. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina, stran 10248.

  
Na podlagi drugega odstavka 104. člena v zvezi s 7. točko 153. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/18, 48/21 in 204/21 – ZOP) se v 2. členu na koncu pete alineje za besedo »razlike« doda besedilo », ki so posledice izgub, ki niso registrirane na merilnih napravah«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– zemeljski plin za sistemske razlike:
je za operaterja prenosnega sistema količina zemeljskega plina, izražena v kWh, 
ki predstavlja primanjkljaje energije, ki so posledica izgub, ki niso registrirane na merilnih napravah, oziroma je za potrebe operaterja distribucijskega sistema količina zemeljskega plina, izražena v kWh, 
ki predstavlja višek ali primanjkljaj energije in je posledica merilnih negotovosti in izgub, ki niso registrirane 
na merilnih napravah.«.
2. člen 
V 12. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ki se nanašajo na stroške zemeljskega plina za lastno rabo, zemeljskega plina za sistemske razlike in zemeljskega plina za namen obračuna po OBA v obsegu, ki presega 0,5 odstotka po prenosnem sistemu prenesenih oziroma presega dva odstotka v distribucijski sistem prevzetih količin zemeljskega plina;«.
3. člen 
V 13. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– porabljen zemeljski plin za lastno rabo, zemeljski plin za sistemske razlike in zemeljski plin za namen obračuna po OBA do vključno 0,5 odstotka po prenosnem sistemu prenesenih oziroma dveh odstotkov v distribucijski sistem prevzetih količin zemeljskega plina;«.
4. člen 
V 50. členu se v prvem odstavku točka c) spremeni tako, da se glasi:
»c) realizirane nenadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja, ki se nanašajo na stroške materiala za zemeljski plin za lastno rabo, za zemeljski plin za sistemske razlike in zemeljski plin za namen obračuna po OBA v obsegu, ki ne presega 0,5 odstotka po prenosnem sistemu prenesenih oziroma dveh odstotkov v distribucijski sistem prevzetih količin zemeljskega plina, iz izkaza poslovnega izida operaterja sistema kot priznane;«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. novembra 2022.
Št. 211-12/2022/12
Maribor, dne 20. oktobra 2022
EVA 2022-2430-0085
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti