Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2022 z dne 19. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2022 z dne 19. 10. 2022

Kazalo

3241. Odločba o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Element, stran 10075.

  
Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdaja po uradni dolžnosti, na podlagi drugega in tretjega odstavka 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US, 123/21 in 44/22) v zvezi s četrtim odstavkom 19. člena Pravilnika o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi (Uradni list RS, št. 50/04, 75/05 in 45/08 – ZKme-1) v zadevi prenehanja priznanja naravne mineralne vode Element naslednjo
O D L O Č B O 
o prenehanju priznanja naravne mineralne vode Element 
Naravni mineralni vodi z imenom Element, ki je bila priznana z odločbo št. 33203-1/2013/12 z dne 10. 10. 2013 ter katere priznanje je bilo objavljeno z Odločbo o priznanju naravne mineralne vode Element (Uradni list RS, št. 96/13), je z odločbo št. U33203-1/2013/14 z dne 18. 7. 2022 prenehalo priznanje naravne mineralne vode.
Št. 007-367/2022/3
Ljubljana, dne 14. oktobra 2022
EVA 2022-2330-0073
Matjaž Guček 
generalni direktor 
Uprave Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost