Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022

Kazalo

3092. Odredba o spremembah Odredbe o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje, stran 9759.

  
Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP) ministrica za notranje zadeve izdaja
O D R E D B O 
o spremembah Odredbe o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje 
1. člen 
V Odredbi o določitvi objektov in okolišev objektov policije v Tacnu, na Gmajnicah in v Gotenici za objekte in okoliše objektov posebnega pomena ter ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 78/13) se v 1. členu besedilo »Centra za oskrbo Gotenica« nadomesti z besedilom »Sektorja za oskrbo Gotenica«.
2. člen 
V 2. členu se v drugem odstavku v 3. točki besedilo »Centra za oskrbo Gotenica v Gotenici, na Mrzlem Studencu in v Grčaricah« nadomesti z besedilom »Sektorja za oskrbo Gotenica v Gotenici, na Mrzlem Studencu in na Medvedjaku«.
3. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku:
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. parcele, vpisane v katastrski občini Gotenica: 3, 20/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12, 26/14, 26/19, 37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 69/1, 76, 201/2, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2, 277/2, 284/74, 284/75, 284/77, 284/78, 284/79, 284/81, 284/100, 284/101, 284/102, 284/105, 284/106, 298/2, 298/3, 298/4, 802/2, 813/1, 813/2, 827/3, 828/3, 846, 848, 853, 860/2, 862/2, 862/3, 863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871, 872/2, 874, 875/2, 876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1, 884/2, 886/1, 887/1, 887/2, 887/3, 893, 894, 900/1, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 906, 918/2, 926/2, 927/1, 934/1, 935/2, 951/2, 966/1, 977, 985, 988/1, 989/1, 991, 997, 2858, 2859, 999/1, 999/2, 1000, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011/1, 1011/2, 1016, 1017, 1018/2, 1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2, 1099/2, 1116/6, 1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3, 1431/2, 1431/5, 1433/3, 1434/6, 1435/1, 1435/2, 1456/4, 1510/2, 1510/3, 1528/1, 1530/1, 1543/3, 1545/3, 1614/2, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45, 1631/47, 2438/3, 2661/2, 2662/1, 2670/2, 2686/1, 2988, 2989, 2990, 2991, 2686/2, 2686/13, 2686/14, 2686/16, 2688/2, 2689/6, 2689/8, 2692/3, 2692/4, 2692/6, 2692/8, 2692/12, 2692/41, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2698/5, 2698/7, 2702/5, 2702/7, 2702/8, 2703/2, 2703/3, 2703/4, 2704/3, 2704/5, 2704/6, 2707/2, 2708/2, 2708/4, 2708/6, 2708/7, 2708/8, 2708/10, 2708/11, 2708/12, 2711/1, 2711/3, 2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721, 2723, 2726, 2727/1, 2727/2, 2728, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2737, 2739, 2741, 2759, 2765, 2766, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788/1, 2788/2, 2789, 2790, *35/3, *38, *76/1, *130, *144, *145, *147, *165, *170, *171, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *182/1, *184, *186, *189, *194, *195, 2992, 2993, *198, *199, *204, 2795, 2796, 28, 31/1, 33/2, 36, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 186/2, 187, 188, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216/1, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 239/3 240, 241, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1, 243/2, 244, 245, 246, 249, 250/3, 251, 252, 253, 257, 258, 260, 274, 276/2, 277/1, 277/3, 298/5, 815/11, 816/1, 818/1, 818/2, 819/1, 819/4, 819/5, 822/1, 822/3, 823/1, 823/3, 827/1, 827/5, 828/1, 834/5, 845/2, 858/2, 863/1, 864, 879/1, 895/2, 898/1, 900/2, 900/3, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1, 913/1, 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 927/2, 930/1, 930/2, 931, 933/1, 933/2, 934/2, 934/3, 935/1, 936, 937, 938/2, 939/2, 940/2, 942, 943, 944/2, 965/2, 965/3, 966/2, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 972/1, 974/2, 975/2, 982/2, 983/1, 984/2, 986/1, 988/2, 989/2, 1001/1, 1002/1, 1002/2, 2860, 2861, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1004/1, 1007/6, 1007/2, 1007/3, 1008/1, 1009/9, 1009/2, 1009/4, 1009/8, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1018/1, 1019/1, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1541/1, 1542/1, 1543/4, 1543/5, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3, 2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/3, 2673/1, 2673/3, 2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4, 2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680, 2681/2, 284/85, 284/86, 284/87, 284/83, 284/84, 284/89, 284/90, 284/91, 284/95, 284/96, 284/92, 284/93, 284/94, 407/2, 1154/3, 1154/4, 1164/7, 1164/8, 1630/12, 1431/3, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 202/2, 203/2, 204/4, 254, 255/1, 256/1, 259/1, 261/1, 262/2, 263/2, 264/1, 265/1, 266/2, 271/2, 271/3, 276/3, 276/5, 282/2, 282/4, 298/7, 298/8, 815/6, 815/9, 820/2, 821/2, 824/2, 825/2, 826/2, 829/5, 830/4, 832/5, 833/5, 834/7, 835/5, 836/4, 838/2, 839/2, 856/1, 857/1, 858/4, 859/2, 862/4, 950/4, 1003/15, 1003/16, 1003/18, 1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1510/5, 1518/6, 1530/4, 1544/5, 1545/5, 1546/6, 1547/6;«,
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. parcele, vpisane v katastrski občini Trava: 1513/110, 1513/111, 1513/112, 1513/113.«.
4. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen 
(1) Med okoliše objektov Gotenice sodijo tudi parcele v katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dal v zakup Ministrstvu za notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer: 725/1, 726/1, 729/1, 730/1, 734/1, 734/2, 735/1, 736/1, 739, 740, 743, 744, 747, 748, 752/1, 753/1, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811/1, 816/3, 817, 820/1, 821/1, 824/1, 825/1, 826/1, 829/4, 830/5, 831, 832/4, 833/4, 834/3, 834/6, 835/4, 836/3, 838/1, 839/1, 856/2, 857/2, 858/3, 859/1, 1145/28, 1145/29, 1145/34, 1145/35, 1145/41, 1145/42, 1145/43, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1304, 1306/2, 1307/2, 1308, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315/2, 1316/2, 1355/2, 1614/1.
(2) Med okoliše objektov Gotenice sodijo tudi parcele v katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dal v souporabo Ministrstvu za notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer: 1156, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1202, 1203/1, 1203/2, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1211, 1212/1, 1212/2, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 1387, 1411, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1428, 1430/1, 1430/4, 1433/1, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 1434/5, 1436/1, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440/1, 1440/2, 1441, 1442, 1449, 1450, 1452/1, 1453, 1454, 1455, 1456/2, 1477/3, 1478/3, 1482/3, 1483/3, 1484/1, 1485/1, 1486/3, 1487/3, 1488/3, 1489/3, 1490/3, 1491/1, 1492/1, 1493/1, 1499/1, 1500/1, 1501/1, 1502/3 1503/3, 1504/3, 1505/2, 1508/3, 1508/6, 1509/3, 1511/3, 1544/4, 1545/4, 1546/5, 1547/5, 1548/1, 1549/1, 1550/1, 1551/1, 1552/1, 1553/1, 1554/1, 1555/1, 1556/1, 1557/1, 1558/1, 1559, 1561, 1562, 1563/1, 1563/2, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1596, 1597, 1598, 1601, 1602, 1604/4, 1604/2, 1608.«.
5. člen 
V 5. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Fizično varovanje obsega neposredno in stalno fizično prisotnost policistov v objektih in okoliših objektov.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-321/2022
Ljubljana, dne 4. oktobra 2022
EVA 2022-1711-0026
Mag. Tatjana Bobnar 
ministrica 
za notranje zadeve 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti