Uradni list

Številka 130
Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 130/2022 z dne 11. 10. 2022

Kazalo

3089. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZOdv-G), stran 9753.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZOdv-G) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o odvetništvu (ZOdv-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. septembra 2022.
Št. 003-02-1/2022-225
Ljubljana, dne 7. oktobra 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O ODVETNIŠTVU (ZOdv-G) 
1. člen
V Zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19) se za 16. členom doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen 
Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena ni dopustno nadomeščanje:
– odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, v kazenskem postopku in v postopkih po zakonu, ki ureja duševno zdravje, po odvetniškem kandidatu ali odvetniškem pripravniku,
– odvetnika, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, po odvetniškem pripravniku.«.
2. člen 
V 17. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V primeru zastopanja stranke po uradni dolžnosti ali v primeru izvajanja storitve brezplačne pravne pomoči so morebitni dogovori med odvetnikom in stranko po drugem odstavku tega člena nični.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Spremenjeni peti odstavek 17. člena zakona se začne uporabljati šest mesecev od uveljavitve tega zakona.
Do začetka uporabe določbe iz prejšnjega odstavka se uporablja peti odstavek 17. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US, 46/16 in 36/19).
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 740-01/22-1/19
Ljubljana, dne 29. septembra 2022
EPA 24-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti