Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2022 z dne 5. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2022 z dne 5. 10. 2022

Kazalo

2985. Akt o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom, stran 9077.

  
Na podlagi devetega odstavka 18.a člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o določitvi kriterijev za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
Ta akt določa podrobnejše kriterije za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe s plinom.
2. člen 
(dobavitelj nadomestne oskrbe) 
Dobavitelj nadomestne oskrbe zagotavlja dobavo plina gospodinjskim odjemalcem, malim poslovnim odjemalcem, skupnim gospodinjskim odjemalcem in zaščitenim odjemalcem, ki so priključeni na distribucijski sistem, če jim preneha veljavnost pogodbe o dobavi plina zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti obstoječega dobavitelja, ali če iz drugih razlogov obstoječi dobavitelj izgubi status člana bilančne sheme.
3. člen 
(kriteriji za določitev) 
Pri določitvi dobavitelja nadomestne oskrbe Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) upošteva naslednje kriterije:
1. delež na maloprodajnem trgu;
2. prodaja plina upravičenim odjemalcem za nadomestno oskrbo;
3. prodaja plina tem odjemalcem na območju več distribucijskih sistemov.
4. člen 
(delež na maloprodajnem trgu) 
Pri določitvi dobavitelja nadomestne oskrbe za posamezen distribucijski sistem agencija upošteva vse dobavitelje na maloprodajnem trgu, ki v času določitve dobavitelja nadomestne oskrbe oskrbujejo končne odjemalce na distribucijskih sistemih in imajo delež letno dobavljenih količin plina večji od 5 %. Pri tem se glede deleža na maloprodajnem trgu upoštevajo podatki za preteklo koledarsko leto.
5. člen 
(prodaja plina upravičenim odjemalcem za nadomestno oskrbo) 
Pri določitvi dobavitelja nadomestne oskrbe za posamezen distribucijski sistem agencija izmed dobaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, upošteva tiste dobavitelje, ki so v preteklem koledarskem letu dobavljali plin odjemalcem na distribucijskih sistemih, ki so upravičeni do nadomestne oskrbe.
6. člen 
(dobava plina po distribucijskih sistemih) 
Pri določitvi dobavitelja nadomestne oskrbe za posamezen distribucijski sistem agencija izmed dobaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje iz 4. in 5. člena tega akta, upošteva tiste dobavitelje, ki izvajajo dejavnost dobave vsaj na petih različnih distribucijskih sistemih.
7. člen 
(postopek določitve dobavitelja nadomestne oskrbe) 
(1) Dobavitelja nadomestne oskrbe za posamezen distribucijski sistem agencija določi tako, da med dobavitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz 4., 5. in 6. člena tega akta, izbere tistega, ki je na tem distribucijskem sistemu imel v preteklem letu največji delež letno dobavljenih količin plina.
(2) Če na posameznem distribucijskem sistemu v letu, za katero se upoštevajo deleži na maloprodajnem trgu (ali preteklem letu), nihče izmed dobaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje iz 4., 5., in 6. člena tega akta, ni izvajal dejavnosti dobave plina, se za dobavitelja nadomestne oskrbe določi dobavitelj, ki je imel v preteklem letu največji tržni delež na maloprodajnem trgu za končne odjemalce na vseh distribucijskih sistemih.
(3) Če dobavitelj, ki je bil določen kot dobavitelj nadomestne oskrbe v Republiki Sloveniji, preneha opravljati dejavnosti dobave plina končnim odjemalcem na distribucijskih sistemih, agencija določi novega dobavitelja nadomestne oskrbe, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. Novi dobavitelj nadomestne oskrbe se določi za preostanek obdobja, za katero bi moral zagotavljati nadomestno oskrbo predhodno določen dobavitelj.
II. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen
(rok za določitev dobavitelja nadomestne oskrbe) 
(1) Agencija prvič določi dobavitelja nadomestne oskrbe za posamezen distribucijski sistem najpozneje 15 dni od uveljavitve tega akta.
(2) Najpozneje 30 dni pred iztekom obdobja določitve dobavitelja nadomestne oskrbe agencija določi novega dobavitelja nadomestne oskrbe.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 79-6/2022/1
Maribor, dne 29. septembra 2022
EVA 2022-2430-0086
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič

AAA Zlata odličnost